Преамбюл

Настоящите Общи условия за ползване дават информация за правилата, приложими към използването на сайтовете и приложенията, публикувани от дружествата от Група СЕБ, както и правилата, приложими към обработката на Вашите лични данни.


Терминът Група СЕБ означава всички дружества, пряко или косвено притежавани от дружеството СЕБ СА, регистрирано в Търговския регистър на град Лион под номер 300 349 636, със седалище и адрес на управление Франция, Екюли 69130, 112 Шеман дю Мулян Карон Кампус СЕБ.


За да определите кои точно юридически лица от Група СЕБ, отговарят за Сайта или Приложението, които използвате, Ви съветваме да направите справка в Правната информация налична на Сайта / Приложението.


Дружествата от Група СЕБ притежават множество марки, по-конкретно TEFAL (или T-FAL в зависимост от държавата), ROWENTA, ALL-CLAD, WMF, LAGOSTINA, MOULINEX, KRUPS, CALOR, SEB, EMSA, OBH NORDICA, KAISER, ARNO, CLOCK, IMUSA, ASIA FAN, MIRRO, MAHARAJA WHITELINE, PANEX, SUPOR. За повече информация за Група СЕБ и нейните фирми, моля, разгледайте нашия уебсайтwww.groupeseb.com.


Настоящите Общи условия за ползване може да бъдат допълвани от Специални условия, специфични за отделните Сайтове / Приложения.

Речник на термините

Какво означават определените термини?

Приложение
Означава, когато е приложимо, настоящото мобилно приложение, включително вградени приложения в свързаните ни продукти.


Отзив
Означава отзивите, които изпращате за нашите продукти и свързаните с тях видеоклипове и снимки, които добавяте към Сайта / Приложението, когато тази функция е налична, и които се виждат от всички потребители.


Условия за ползване
Означава настоящите Общи условия за ползване, уреждащи ползването на Сайта / Приложението.


Условия за продажба
Означава, когато е приложимо, Общите условия за продажба на стоки и/или услуги, достъпни на Сайта / Приложението.


Коментар(и)
Означава всички съобщения, текстове, видеоклипове, снимки, които добавяте на Сайта / Приложението, които се виждат от всички потребители, с изключение на Отзивите.


Съдържание
Означава всички аудио и видео файлове, изображения, текстове, информация, бази данни, Концепции за марки, лога, технически и графични решения, външен вид, структура и всякакви характеристики, независимо дали са защитени или не с права на интелектуална собственост или от съществуващи или бъдещи законови разпоредби, които поставяме на Сайта / Приложението и/или Ви предоставяме на Сайта / Приложението.


Бисквитки
Означава текстови файлове, способни да Ви идентифицират като клиент и да запазват Вашите лични предпочитания (например избрания от Вас език) и информация, отнасяща се до Вашето посещение на нашите Сайтове / Приложения (включително данни за кликванията). Този термин включва бисквитки и други тракери.


Данни
Означава личните данни, които събираме чрез Сайта / Приложението, т.е. информацията, която пряко или косвено Ви идентифицира.


Търговска марка(и)
Означава търговски марки, лога, запазени марки и всякакви други наименования, притежавани от дружествата от Група СЕБ.


Ние, наш, нас
Означава дружеството или дружествата от Група СЕБ или дружествата, посочени в Правната информация на Сайта / Приложението.


Услуга(и)
Поотделно или събирателно означава всяка услуга и всички функции, свързани с нея, които предлагаме на Сайта / Приложението безплатно или срещу заплащане.


Сайт
Означава, където е приложимо, настоящия уебсайт.


Вие, Ваш, Вас
Означава всяко физическо или юридическо лице, което достъпва, разглежда или посещава Сайта / Приложението, независимо дали с професионална цел или не.


Възможности, предлагани от Сайта / Приложението

Приемане и изменение на Условията за ползване

Достъпвайки Сайта / Приложението, Вие се съгласявате да сте обвързани от тези Условия за ползване и от всички други условия, посочени тук или към които е направена препратка, които са в сила към деня на достъпването.


Ако отказвате да изпълните някое от задълженията или условията, съдържащи се в Условията за ползване, моля, не използвайте Сайта / Приложението. Можем да изменяме изцяло или частично Сайта / Приложението, Услугите и/или Условията за ползване по всяко време.


Услугите, налични на нашите Сайтове и Приложения, са за лица над 16 години. Ние не събираме или използваме Данни, изпратени от непълнолетни.


Как можете да използвате Сайта / Приложението?

Ние Ви предоставяме неизключително право, което не може да се преотстъпва или прехвърля, да използвате Съдържанието на Сайта / Приложението единствено за целите на използването на Сайта / Приложението в съответствие с Условията за ползване.


По принцип Вие се задължавате да спазвате Условията за ползване и задълженията по закон, които са в сила.


По-конкретно, Вие се съгласявате да спазвате следните правила:

 • Да използвате Сайта / Приложението честно и в съответствие с неговите цели;
 • Да не копирате целия Сайт / Приложението или части от него, да не го възпроизвеждате, продавате, предоставяте с лиценз, разпространявате, преотстъпвате, модифицирате, адаптирате, превеждате, да не създавате производни от него, да не го декомпилирате, предавате за обратен инженеринг, деасемблирате и да не се опитвате да извлечете неговия изходен код;
 • Да не заобикаляте или нарушавате правилата за сигурност или за използване на предоставяното съдържание, използвани или прилагани от дадена функция на Сайта / Приложението;
 • Да не използвате вируси, роботи, софтуер или системи от подпрограми с цел вмешателство или опит за вмешателство в работата на Сайта / Приложението или използването на Сайта / Приложението от други лица;
 • Да не публикувате или въвеждате неточна или подвеждаща информация, когато използвате Сайта / Приложението;
 • Да не се представяте със самоличността на друго лице;
 • Да не събирате информация от други потребители с цел да я използвате за изпращането на оферти или еквивалентни такива или да ги включвате в услуги за разпращане на съобщения.

По отношение на писането и публикуването на Коментари и/или Отзиви, Вие се съгласявате:

 • Винаги да сте учтиви и да уважавате останалите потребители;
 • Да не публикувате Коментари и/или Отзиви, които нарушават правата на трети лица или нашите права, и по-специално правата на интелектуална собственост;
 • Да не публикувате Коментари и/или Отзиви, които биха могли да се считат за подбуждане или извършване на престъпления, разпространение на насилствени, обидни, вредни, омърсяващи, клеветнически, расистки или ревизионистични послания, одобряващи военни престъпления, свързани с продажбата на незаконни артикули и/или услуги, одобряващи тероризма, призоваващи към убийство или подстрекаващи към самоубийство, с порнографско или педофилско естество, накърняващи сигурността или интегритета на Държава или територия от всякакъв вид, без този списък да е изчерпателен;
 • Да не използвате Сайта / Приложението за целите на публикуване на Ваш собствен уебсайт / лично приложение или за предаване на непоискани търговски съобщения (“спам”).

Публикуване на Коментари и/или Отзиви

Можете да добавяте Коментари и/или Отзиви на Сайта / Приложението.

Напомняме Ви, че Коментарите и/или Отзивите и информацията, които изпращате на Сайта / Приложението, могат да се видят от други потребители.

Публикуването на Коментари и/или Отзиви трябва да отговаря на условията на приложимата Харта за модериране, с която трябва да се запознаете.

Всеки Коментар или Отзив, който не е в съответствие с Условията за ползване, ще бъде изтрит от наш модератор без известие, без да се уведомява автора или да се търси разрешение от него.

Ние обаче не отговаряме за Коментарите и/или Отзивите, предоставени на Сайта / Приложението и не даваме никакви изрични или подразбиращи се гаранции по отношение на Коментарите и/или Отзивите.

На кого принадлежи Съдържанието на Сайта / Приложението?

Съдържание

Нашите права

Съдържанието, представляващо Сайта / Приложението и свързаните с него права са собственост наГрупа СЕБ, включително, но не само Търговските марки, дизайните, външният вид, структурата, концепциите, техническите и графичните решения, базите данни, софтуера и техните изходни кодове, и подредбата и оформлението на тези функции, представляващи Сайта / Приложението и Услугите и/или формиращи основата на Сайта / Приложението и Услугите и/или преминаването през Сайта / Приложението и Услугите и/или предоставяни чрез Сайта / Приложението и Услугите.


Възпроизвеждането, представянето, адаптирането, модифицирането, публикуването, предаването, невярното представяне, интегрирането в друг сайт, търговската експлоатация и/или пълното или частично повторно използване на Сайта / Приложението и/или Съдържанието, чрез какъвто и да било процес и на какъвто и да било носител, е строго забранено и може да представлява нарушение, наказуемо от френския Кодекс за интелектуална собственост или от друго приложимо законодателство.


Коментари и Отзиви

Вашите права

Вашите Коментарите и Отзиви са Ваша собственост и остават такава.


Вие гарантирате, че притежавате всички права върху вашите Коментари и Отзиви и по-специално, че те не нарушават правата на трети страни.


Информираме Ви, че Коментарите и Отзивите, които подавате онлайн, ще бъдат включени в базата данни на Сайта / Приложението, управлявана от нас.


Нашите права

Вие ни предоставяте следните неизключителни авторски права върху Вашите Коментари и Отзиви:

 • Правото да възпроизвеждаме, модифицираме, адаптираме, представяме и превеждаме всички или част от Коментарите и Отзивите на всякакви настоящи или бъдещи записващи носители, и по-конкретно на сървъри или хард дискове, в какъвто и да било формат и използвайки каквито и да било познати или непознати към момента процеси или технологии, и по какъвто и да е начин на комуникация, по-специално Интернет, включително сайтове на трети страни, Интранет, печатен формат или печатни медии;
 • Правото да предоставяме срещу заплащане или безвъзмездно подлицензии за правата, предоставени съгласно горепосочения лиценз, на трети лица по наш избор за действията, посочени по-горе.

Тези права ни се предоставят за всички търговски и нетърговски цели за целия период на приложимото авторско право към съответния момент и за в бъдеще по целия свят.


Като пример, Коментарите и Отзивите, оставени на нашите Сайтове / Приложения, е възможно да бъдат възпроизвеждани с Вашия псевдоним на сайтове на трети страни, с цел популяризиране на нашите продукти.


Отговорност

Кой носи отговорност за линковете към други уебсайтове?

Възможно е Сайтът / Приложението да дава достъп до други уебсайтове и/или приложения чрез хиперлинкове. Ние не управляваме тези сайтове и приложения и не можем да контролираме съдържанието им.


Поради това не можем да бъдем подвеждани под отговорност при каквито и да било обстоятелства за:

 • Съдържанието и услугите, предоставяни на тези приложения и/или сайтове на трети страни, или
 • Събирането и предаването на данни, инсталирането на бисквитки или други процеси със същите цели, извършвани от тези сайтове и приложения, или
 • Проблеми със сигурността или интегритета на данните, хардуера и софтуера, с които бихте могли да се сблъскате, и каквито и да било последици или загуби, които би могло да възникнат в резултат от използването на тези приложения и/или сайтове на трети страни.

Използването от Ваша страна на тези приложения и/или сайтове на трети страни е възможно да е предмет на допълнителни условия, които не контролираме. Поради това използването на сайтове и/или приложения на трети страни е на Ваш собствен риск.


Кой носи отговорност за достъпа до Сайта / Приложението?

Не можем да гарантираме, че Сайтът / Приложението нямат аномалии, грешки или бъгове, нито че те могат да бъдат поправени, нито че Сайтът / Приложението ще работи без прекъсване или отпадане, нито че е съвместим/съвместимо с всички видове хардуер. Поради това, за да проверите дали Приложението е съвместимо с Вашето мобилно устройство, Ви препоръчваме да проверите списъка за съвместимост, който е на разположение в информационния лист за продукта на Сайта.


Сайтът / Приложението работи в Интернет и в мобилни мрежи, които са извън нашия контрол. Ние не носим отговорност при неналичност на Сайта / Приложението или за каквито и да било затруднения или невъзможност за изтегляне или достъп до Съдържанието и Услугите.


Възможно е Услугата да е недостъпна по време на периоди на поддръжка, при актуализации или модификации. В никакъв случай не може да бъдем подвеждани под отговорност за прекъснат достъп до Услугата в резултат на дейности по поддръжката, актуализирането или модификацията на цялата или част от Услугата.


Запазваме си правото да модифицираме, прекратяваме, временно спираме или прекъсваме по всяко време, по каквато и да е причина и по наше усмотрение, достъпа до целия или част от Сайта / Приложението, включително Съдържанието и Услугите, без предизвестие, в съответствие със законовите разпоредби. Не може да бъдем подвеждани под отговорност при никакви обстоятелства, ако Сайтът / Приложението е неналичен. Освен това си запазваме правото временно или окончателно да прекъснем достъпа до Сайта / Приложението, по-конкретно ако дейността, свързана със Сайта / Приложението, престане да се предлага, или в случай на колективно производство по несъстоятелност.


В случай, че бъдем подведени под отговорност за загуба, която не е предвидена в Условията за ползване, нашата отговорност се ограничава единствено до конкретните, действителни и преки загуби.


Политика за защита на личните данни

Защитата на Вашите Данни е важна за нас. Поради това Ви приканваме внимателно да прочетете следните правила и да се свържете с нашето длъжностно лице по защитата на данните, ако имате въпроси, на адрес: privacy@groupeseb.com.


Начинът, по който се обработват Вашите Данни, може да варира в зависимост от това дали се събират чрез Сайт или чрез Приложение. За да разберете кой е администраторът на лични данни за Сайта/Приложението, моля, вижте Правното съобщение.


Какви данни събираме?

В зависимост от Сайта / Приложението, което използвате, ние събираме различни типове данни, отнасящи се до следните елементи:


УЕБСАЙТОВЕ


Идентификационни данни

(напр. фамилия, име, адрес, имейл адрес, телефонен номер)

Информация за Вашето домакинство

(напр. брой лица в домакинството, брой деца, семейно положение)

Данни за вход в системата, бисквитки, технически данни

Анонимизирани данни

ПРИЛОЖЕНИЯ


Приложения, свързани с готвене (Actifry, Cookeo / COOK4ME, Companion / Prep&Cook, Smart&Tasty, Cooking Connect, Reveil Café, Optigrill Smart, Krups Espresso, Latte Smart, Cake Factory, Steam'up)


Идентификационни данни

(напр. фамилия, име, адрес, имейл адрес, телефонен номер)

Информация за Вашето домакинство

(напр. брой лица в домакинството, брой деца, семейно положение)

Информация за Вашите предпочитания по отношение на храната

Данни за вход в системата, бисквитки, технически данни

Анонимизирани данни

Приложения, свързани с продукти за домакинството (My Smart Force, Pure Air)


Идентификационни данни

(напр. фамилия, име, адрес, имейл адрес, телефонен номер)

Информация за Вашето домакинство

(напр. брой лица в домакинството, брой деца, семейно положение, домашни любимци)

Данни за вход в системата, бисквитки, технически данни

Анонимизирани данни


Геолокационни данни

(само за приложението Pure Air)

Продукти, свързани с личната грижа (Body Partner)


Идентификационни данни

(напр. фамилия, име, адрес, имейл адрес, телефонен номер)

Информация за Вашето домакинство

(напр. брой лица в домакинството, брой деца, семейно положение)

Данни за вход в системата, бисквитки, технически данни

Данни за състоянието

(напр. ръст, тегло, мерки на тялото)

Анонимизирани данни

Задължителни ли са тези Данни?

Можете да използвате Сайта / Приложението, без да се идентифицирате или да ни изпращате Данни. Някои услуги или функции обаче са достъпни само за потребители с профил. Освен това някои от тези Данни са задължителни с цел да бъдат спазени законови или договорни изисквания. Ние винаги ще обработваме Вашите Данни в съответствие с действащото законодателство.


Основания за обработване


Свободно се съгласявате Вашите Данни да бъдат обработвани

Необходимо е да обработваме Вашите Данни с цел да спазим наши договорни ангажименти

Законът изисква от нас да събираме тези Данни

Обработваме Вашите данни за наши законни интереси с цел да подобряваме непрекъснато Услугите си

Задължителните Данни са отбелязани като такива, когато се събират; останалите Данни са по избор.


Ако не попълните задължителните Данни, няма да е възможно:

 • да достъпвате всички или част от услугите на Сайта / Приложението;
 • да получавате продуктите или Услугите, които предлагаме.

Освен това, когато влизате в Сайта / Приложението чрез решение на трета страна, по-конкретно чрез социална мрежа, Вие ни разрешавате в съответствие с Условията за ползване да събираме и обработваме Данните, за които сте разрешили публично споделяне чрез параметрите на съответното решение на третата страна. Поради това можем да използваме тези Данни, за да допълним информацията, която събираме директно от Вас.


Защо събираме Вашите Данни?


събирани Данни

Цели

Основания за обработка

За да създадем Вашия потребителския профил и данните Ви за вход в системата, ако вече имате профил на друг Сайт / Приложение на фирмата или на друга фирма от Група СЕБ.
За повече информация вижте раздела за единния профил.

За да използваме информация за Вашите навици, обичаи и поведение, с цел да Ви изпращаме персонализирана информация и оферти, като се съобразяваме с Вашия избор по този въпрос.

За да Ви предоставяме информация или да Ви предоставяме услуга, подходяща за Вашето местоположение.

За да отговорим на Вашите търсения и заявки за информация за продуктите и услугите, които продаваме, включително чрез използване на нашия онлайн инструмент за чат.

За да управляваме всичките Ви поръчки, направени чрез нашите Сайтове / Приложения, и по-специално да изпращаме и проследяваме поръчаните продукти, да отпечатваме фактури и да обработваме всички оплаквания.

За да Ви предлагаме персонализирано съдържание и оферти на Сайта / Приложението, от които вероятно се интересувате, въз основа на инсталираните Бисквитки. Можете да управлявате инсталирането на всяка от тези Бисквитки по всяко време, като кликнете върху линка на всяка страница на Сайта или в менюто на Приложението.

За да Ви дадем възможност да участвате доброволно в анкети, проучвания или тестове, свързани с нашите продукти и услуги.

За да Ви дадем възможност да участвате доброволно в игри или викторини или да получавате предложения за възстановяване на суми и спонсорирани оферти на Сайта / Приложението.

За да разберем как се ползват нашите Сайтове / Приложения и да подобрим тяхната работа чрез използването на Бисквитки и други сходни технологии. За повече информация, моля, вижте раздела относно Бисквитките.

За да провеждаме пазарни проучвания и да анализираме тенденциите с цел да подобряваме нашите продукти и услуги. Данните, които събираме, не са във формат, който ни позволява да Ви идентифицираме лично. Тази информация се обработва в обобщен формат, което означава, че не можем лично да идентифицираме потребителите, и може да бъде комбинирана с други обобщени данни, свързани с други потребители, както и с данни, събрани от други фирми от нашата Група.

За да управляваме абонамента Ви за автоматично разпращани съобщения (бюлетини).

За да Ви позволим да споделяте информация от нашите Сайтове / Приложения чрез електронна поща или в социалните мрежи. За повече информация относно функциите за споделяне в социалните мрежи, моля, вижте раздела относно Бисквитките.

За да Ви позволим да оставяте Коментари или Отзиви на нашите Сайтове / Приложения.

Какво представлява единният профил?

Ние предлагаме уникален, опростен опит на потребителите.


Затова когато създавате потребителски профил на Сайт или Приложение, принадлежащи на една от фирмите от Група СЕБ, можете да използвате същия профил, за да влезете в друг Сайт или друго Приложение на същата марка или на друга марка от Група СЕБ.


По сходен начин, когато създавате профил на Сайт или Приложение на Група СЕБ за първи път, можем да съберем Данните, които сте ни изпратили, преди да създадете профила си, за да го завършим. Възможно е например да сте ни предоставили Данни, когато сте се обаждали на нашия отдел Обслужване на потребителите, когато сте изпращали данни при участието си в кампании за продажби или когато сте се регистрирали за бюлетини от някоя от марките от Група СЕБ.


Това Ви улеснява да се регистрирате, тъй като не е нужно да въвеждате наново информацията, която вече сте ни дали.


Този единен профил може да се използва за управление на Вашите Данни, за да ни казвате какви са Вашите маркетингови избори и предпочитания и т.н. на едно и също място, на Вашата потребителска страница, за всички марки, за които сте разпознати като потребител.


Кой може да достъпва моите Данни?

Ние споделяме Вашите Данни само когато е абсолютно необходимо и само със следните трети страни:

 • партниращите си с нас дружества, само ако сте се съгласили с това;
 • нашите доставчици, за да извършват описаните по-горе цели или да изпълняват задачи от наше име (включително подпомагане на продажбите, реклама, проучване на пазара или обслужване на клиенти и управление на сметки, доставка на продукти или услуги сега или в бъдеще или тегления на награди, състезания или промоции);
 • с нашия доставчик на услуги за управление на Отзивите. Нашите доставчици на услуги ще имат достъп до Данните, които изпращате, когато изпратите Отзив.
 • с купувача на нашето дружество, в случай на поглъщане;
 • с трети страни, когато това е предвидено или разрешено от закона или валидна законодателна разпоредба, съдебно разпореждане или регламент, или ако такова разкриване е необходимо като част от разследване или процедура на територията на страната или в друга държава.

И накрая, в съответствие със законовите разпоредби (по-специално Член 6(1) от Европейския регламент за защита на личните данните и съображение 48 от същия Регламент), ние можем да споделяме Вашите Данни с дружества от Група СЕБ за вътрешни административни цели.


Ако трансферът на данни, както е описан по-горе, се извършва към страна извън Европейския съюз, ще въведем мерки за защита на Вашите данни, съобразени с действащото законодателство. По подобен начин, ако се намирате извън ЕС, Вашите Данни ще бъдат трансферирани в ЕС, където ще бъдат обработвани в съответствие със законовите разпоредби на Европейския регламент за защита на личните данни.


Колко дълго съхранявате моите Данни?

Съхраняваме Вашите Данни за срока на търговските отношения и толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, изложени в настоящите Условия за ползване. След този период ние съхраняваме Вашите Данни само с цел да изпълняваме нашите законови или нормативни задължения или за да можем да докажем дадено право или договор.


Правата ми върху моите Данни

Какви са правата ми?

В съответствие с приложимите законови разпоредби, Ви гарантираме следните права:


Право на достъп


Можете да искате от нас достъп до всички Ваши Данни или част от тях.


Право на корекция


Можете да искате от нас да поправяме всички Ваши Данни които може да са неточни или неактуални, или части от тях.


Право на изтриване


Можете да искате от нас да изтрием всички Ваши Данни или част от тях, по-конкретно ако Данните вече не са необходими за изпълнението на целите, за които са били събрани, или ако оттегляте съгласието си за обработка на Данните.


Право на възражение


По всяко време можете да възразявате срещу обработването на Вашите Данни за целите на законните интереси, които преследваме. Обръщаме Ви обаче внимание на факта, че независимо от вашата заявка, е възможно да се наложи да продължим да обработваме Вашите данни, ако съществуват законни или убедителни причини, обосноваващи тяхната обработка, или с цел установяване, упражняване или защита на законни права.


Право на ограничаване


Можете да искате Вашите Данни да се обработват по ограничен начин (без обработка, само съхранение) в следните случаи:
1) за периода, необходим за проверка на точността на Вашите Данни, след оспорване от Ваша страна на точността на Вашите Данни;
2) ако смятате, че обработването е незаконно и поискате ограничено използване на Данните, вместо изтриване;
3) ако вече не ни е необходимо да обработваме Вашите Данни, но Вие все още се нуждаете от тези Данни с цел да документирате, упражнявате или защитавате Вашите права;
4) ако възразявате срещу обработването на Вашите Данни и искате да ограничите използването им, докато се извършват проверки за установяване на това дали основателните причини, които даваме, оправдават продължаването на обработката на Данните от наша страна.


Право на преносимост


Можете да искате Вашите данни да бъдат изпратени към трета страна, когато сте дали съгласието си за събиране на Вашите Данни или когато Вашите Данни са били събрани при изпълнение на договор.


Право на оттегляне на съгласието


При обработване, за което се изисква Вашето съгласие () можете да оттегляте съгласието си по всяко време.


Право на контрол върху Вашите Данни след смъртта Ви


Имате право да ни изпращате Вашите инструкции за това какво да правим с Вашите Данни след смъртта Ви.


Как мога да упражня правата си?

Можете да упражните правата си като кликнете върху линка за управление на данните на Вашата клиентска страница, като отидете директно на страницата “Свържете се с нас” или като се свържете с отдела за обслужване на клиенти на телефонния номер, даден на Сайта / Приложението.

Също така имате право да подадете жалба до орган за защита на данните.


Вашите маркетингови предпочитания

В зависимост от Вашите предпочитания е възможно да получавате промоционални и търговски предложения, които биха Ви заинтересували въз основа на Вашия профил, за продукти и услуги, предлагани на Сайтовете и Приложението на една или повече марки от Група SEB по пощата, по имейл, чрез SMS и чрез автоматични съобщения, а също и от нашите партньори, където е приложимо.

Можете да изберете да не получавате такива маркетингови съобщения по всяко време чрез линка за отписване в съобщението или чрез параметрите на Вашия смартфон или таблет за автоматични съобщения или чрез влизане във Вашата клиентска страница.


Сигурност на личната информация

Ние ценим сигурността и поверителността на данните, които събираме и съхраняваме за вас.Предприемаме всички разумни стъпки, за да защитим от злоупотреба, намеса и загуба, както и от неоторизиран достъп, промяна или разкриване цялата информация, която съхраняваме за вас.В нашата база данни не се записват никакви ваши банкови данни, нито информация за кредитни карти.Всички банкови данни и информация за кредитни карти се обработват от външния ни доставчик на финансови услуги и всички прехвърляния или трансфери на такива финансови данни се извършват само с SSL защита.


Бисквитки

Управление на Бисквитките

По време на ползването от Ваша страна на Сайта / Приложението, на вашето устройство, по-специално на вашия компютър, таблет или смартфон, е възможно да бъдат инсталирани Бисквитки.

Използването от наша страна на Бисквитки е при условие, че сте дали Вашето изрично, предварително, конкретно съгласие преди те да бъдат инсталирани на Вашето устройство. Ние получаваме Вашето съгласие чрез банер, който съдържа ясна и изрична информация за целите, за които ще бъдат използвани Бисквитките, както и информация за това как можете да възразите срещу използването на Бисквитки.

Давайки съгласието си, се съгласявате да се използват Бисквитки в съответствие с тази политика. Ако не сте съгласни да се използват Бисквитки, можете да ги деактивирате, като следвате инструкциите по-долу на страницата “Как да деактивирам опционалните Бисквитки”.


Какво е Бисквитката?

Бисквитките са текстови файлове, способни да ви идентифицират като клиент и да запазват Вашите лични предпочитания (например Вашия избор на език) и техническа информация (включително данни за кликванията).

Възможно е също така да използваме уеб маркери, известни също като “пикселни тагове” или “Clear GIF” или друга подобна технология, която се използва за проверка на начина, по който ползвате нашия Сайт / Приложение и за да се вижда кои страници от нашия Сайт / Приложение посещавате.


Освен това интегрираме „Комплекти за разработка на софтуер“ (SDK) в нашите приложения, за да изпълняват функции, подобни на „бисквитките“ и уеб маяците.Например SDK събират техническа информация и информация за употребата, като идентификатори на мобилни устройства и вашите взаимодействия с нашите приложения.


За какво служат „бисквитките“?

Може да използваме „бисквитки“, за да ни помогнат да разпознаем вашия браузър или устройство, да съхраняваме предпочитанията ви, да предоставяме определени функции и да събираме информация за взаимодействията ви с нас, нашето съдържание и нашите съобщения.Например, когато комуникираме с вас чрез HTML имейл, уеб маяците ни информират за активността ви, включително дали сте получили и отворили имейла ни, щракнали ли сте върху връзка или сте взаимодействали по друг начин със съдържанието ни. Тази информация може да се комбинира с друга по-рано събрана информация.


Какви Бисквитки използваме?

Ние използваме различни видове Бисквитки на Сайта / Приложението:


Бисквитки, които не подлежат на Ваше съгласие


„Необходимите“ Бисквитки Ви позволяват да използвате основните функции на Сайта/Приложението. Те са полезни за предоставяне, разработване, поддържане, защита и подобряване на нашите Сайтове/ Приложения (напр. да запомните съдържанието на Вашата количка за пазаруване). Бисквитките „за персонализиране“ не са необходими, но улесняват използването на Сайта/Приложението и допринасят за качествената ви работа с него (например за запазване на избрания език). Можете да ги изтриете чрез параметрите на браузъра си, но без тези Бисквитки няма да можете правилно да използвате Сайта/Приложението..


Бисквитки, за които е нужно съгласието Ви


Бисквитките за „персонализиране на съдържанието“ позволяват да персонализирате показването на продукти и услуги според навигацията Ви в нашия Сайт/Приложение.


Бисквитките „за измерване на аудиторията“ ни позволяват да анализираме трафика, ефективността на нашето рекламно съдържание, тенденциите и употребите, за да идентифицираме всички неизправности на Сайта/Приложението и да разберем как се използват нашите Сайтове/Приложения. Това ни помага да подобряваме Вашата работа, както и дизайна и съдържанието на Сайта/Приложението с цел да отговорим на нуждите Ви. За тази цел използваме Google Analytics. Можете да намерите информация за това как Google използва изформацията, събрана чрез Сайта, на следната връзка: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en.


„Рекламните“ бисквитки позволяват на нас и нашите дъщерни дружества, партньори или доставчици трети страни, като социалните мрежи (например Facebook), да предлагаме, продаваме и рекламираме продукти и услуги. Те се използват, за да ви изпращат подходяща реклама, свързана с Вашите интереси, както е показана на нашия сайт/приложение или при сърфиране в интернет, включително в социалните мрежи. Бисквитките могат и да улесняват, управляват и измерват ефективността на рекламите, показвани или излъчвани от нас или чрез нас. Те позволяват и ограничаване на рекламата или подбор на аудитория, особено в социалните мрежи. В някои случаи данните, получени от „бисквитките“, след това се комбинират с лични данни (включително имейл адреса Ви), които сте ни предоставили, когато създавате акаунт или участвате в търговска операция, ако сте приели да получавате персонализирани търговски предложения и информация. Рекламните „бисквитки“ могат да се използват от нашите партньори или доставчици трети страни. Ако откажете рекламните Бисквитки, само нецелевата реклама ще продължи да се показва на нашия Сайт/приложение или в интернет.


Бисквитките „за социалните медии“ се използват, за да Ви дадат възможност да споделяте мнението си за нашия Сайт/Приложение в социалните медии или да споделяте съдържанието (например чрез бутоните „Споделяне“ или „Харесване“) или да Ви дадат възможност да създавате акаунт от „Социална връзка“. Поради това издателите на социалните медии записват Бисквитките на Вашето устройство, за да получават информация за използването на тези услуги за споделяне.


Как мога да деактивирам опционалните Бисквитки?

Когато за пръв път посетите Сайта/Приложението, банер Ви информира за наличието на тези Бисквитки и Ви подканва да посочите предпочитанията си.


Можете също така да управлявате инсталирането на всяка от тези Бисквитки по всяко време, като кликнете върху линка на всяка страница на Сайта или в менюто на Приложението.


Можете да откажете инсталирането на незадължителни „бисквитки“ на трети страни чрез настройките на вашия браузър, възможно е дори браузърът ви по подразбиране да предотвратява инсталирането на незадължителни „бисквитки“ на трети страни.Ние обаче не гарантираме ефективността на такива настройки.За да сме сигурни, че имате пълен контрол върху управлението на „бисквитките“, използвани в нашия сайт/приложение, препоръчваме да използвате мениджъра на „бисквитки“.

Приложимо право – Компетентна юрисдикция

1/ Ако живеете извън Съединените щати: Настоящите Условия за ползване са предмет на приложимото право според Вашето местопребиваване. Всички спорове се отнасят до компетентните съдилища, ако не може да се постигне уреждане по взаимно съгласие.


2/ Ако живеете в Съединените щати: законите на щата Ню Джърси, без да се вземат предвид принципите на конфликт на закони, ще уреждат тези Условия за употреба и всеки спор от какъвто и да е вид, който може да възникне между нас.


a) Задължителен обвързващ арбитраж. Страните по настоящите Условия за ползване се съгласяват, че окончателният и обвързващ арбитраж на индивидуална основа е единственият и изключителен форум и средство за защита при всякакви спорове и претенции, които не могат да бъдат решени неформално и които по някакъв начин са свързани или произтичат от Вашата покупката, нашата услуга, Сайта / Приложението или настоящите Условия за ползване. Независимо от гореизложеното, всички спорове или претенции, свързани с патенти, авторски права, търговски марки, търговски тайни, неприкосновеност на личния живот или права относно публичност, няма да се решават чрез арбитраж, а вместо това страните се съгласяват, че тези спорове ще бъдат решавани изключително в държавните или федерални съдилища в окръг Есекс, Ню Джърси, и страните дават съгласието си за изключителна юрисдикция и място на тези съдилища. Страните по настоящото приемат и се съгласяват, че Федералният арбитражен закон и федералното арбитражно право се прилагат при арбитражи съгласно настоящите Условия за ползване (независимо от други разпоредби за избор на закон).

Арбитражът съгласно настоящите Условия за ползване ще се извършва от Американската арбитражна асоциация („AAA“). За претенции, по-малки или равни на 75000 щатски долара (без адвокатските хонорари, разходите и предполагаемите неустойки или санкции), ще се прилага Правилника на ААА за арбитраж с потребители; за претенции над 75000 щатски долара, ще се прилага Правилника на ААА за търговски арбитраж. Правилниците на ААА са достъпни на адрес https://www.adr.org.


Всички известия за арбитраж следва да ни бъдат изпращани по пощата на следния адрес:

Buchanan Ingersoll & Rooney PC
One Oxford Centre
301 Grant Street, 20th Floor
Pittsburgh, PA 15219-1410
На вниманието на: Wendelynne Newton


b) Отказ от правото на колективен иск: ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, АРБИТРАЖ СЕ ИЗВЪРШВА САМО НА ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА, БЕЗ ПРАВО НА ТОВА СПОРОВЕ ДА БЪДАТ АРИБИТИРАНИ КАТО КОЛЕКТИВЕН ИСК, ИЛИ ВЪЗ ОСНОВА НА ИСКОВЕ, ПРЕДЯВЯВАНИ В ПРЕДПОЛАГАЕМО КАЧЕСТВО НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ДРУГИ СТРАНИ.
Не може спорове да бъдат обединявани или консолидирани, освен ако всички страни не са се договорили писмено за това. Арбитражните присъди или решения не може да имат сила на присъдено нещо по отношение на въпроси или претенции по спорове със страни, които не са посочени като страни по арбитража.
В случай че настоящия ОТКАЗ ОТ ПРАВОТО НА КОЛЕКТИВЕН ИСК е недействителен, евентуалните колективни искове може да се разглеждат само от компетентен съд без съдебни заседатели, а не чрез арбитраж.


c) Отказ от права, включително правото на съдебен процес със съдебни заседатели. Съгласявайки се на арбитраж, страните разбират и се съгласяват, че се отказват от правото си да ползват други процедури за разрешаване на спорове, като например съдебно или административно производство, с цел разрешаване на споровете между тях. При арбитраж правилата са различни. Няма съдия или съдебни заседатели, а възможностите за обжалване на решението на арбитъра са много ограничени. И ДВЕТЕ СТРАНИ СЕ СЪГЛАСЯВАМЕ, ЧЕ НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ДАДЕНА ПРЕТЕНЦИЯ ЩЕ БЪДЕ РАЗРЕШЕНА ЧРЕЗ АРБИТРАЖ ИЛИ В СЪДА, И ДВЕТЕ СТРАНИ СЕ ОТКАЗВАМЕ ОТ ПРАВОТО НА СЪДЕБЕН ПРОЦЕС СЪС СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ПРИ ПРЕТЕНЦИИ ИЛИ СПОРОВЕ.

X