Редактор

Сайт
ГРУПА СЕБ България ЕООД, със седалище и адрес на управление в България, гр. София 1680, ж.к. Борово, бул. България № 58, ет. 9, офис С-9-30.


Приложение
СЕБ ДЕВЕЛОПМОН - опростено акционерно дружество (société par actions simplifiée), със седалище и адрес на управление във Франция, Екюли 69130, 112 Шеман дю Мулян Карон CS 90229, регистрирано в Търговския регистър на гр. Лион под № 016 950 842.

Хостинг доставчик

Сайт / Приложението се хоства в рамките на Европейския съюз от Амазон Уеб Сървисис Инк. с адрес: П.К. 81226, Сиатъл, Вашингтон 981808-1226 – САЩ. https://aws.amazon.com/fr/compliance/eu-data-protection/.

Администратор на данни за Сайта / Приложението

Идентичността на Администратора на данните зависи от целта на обработването на данните.

Създаване и управление на потребителски профили 
СЕБ ДЕВЕЛОПМОН - опростено акционерно дружество (société par actions simplifiée), със седалище и адрес на управление във Франция, Екюли 69130, 112 Шеман дю Мулян Карон CS 90229, регистрирано в Търговския регистър на гр. Лион под № 016 950 842.

Използване на данни за маркетингови цели (напр. Бюлетини и др.) 
ГРУПА СЕБ България ЕООД, със седалище и адрес на управление в България, гр. София 1680, ж.к. Борово, бул. “България” № 58, ет. 9, офис С-9-30.

Управление на поръчки, направени чрез нашия Сайт или, когато е приложимо, чрез нашето Приложение
СЕБ ИНТЕРНАСИОНАЛ СЕРВИС (СИС) - опростено акционерно дружество (société par actions simplifiée), със седалище и адрес на управление във Франция, Факуни е Ла Мер 70310, Ру Де Шар, регистрирано в Търговския регистър на гр. Везул под № 399 014 216. VAT No. FR 95 399014216