Editor

Stránka
GROUPE SEB SLOVENSKO, spol. s.r.o. so sídlom Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika.


Aplikácia
SEB DEVELOPPEMENT, « société par actions simplifiée », so sídlom 112 Chemin du Moulin Carron CS 90229, 69130 Ecully, Francúzsko, zapísaná v obchodnom registri v Lyone pod číslom 016 950 842.

Poskytovateľ hostingu

Aplikácia / Stránka je umiestnená v rámci Európskej únie spoločnosťou Amazon Web Services Inc, PO Box 81226, Seattle, WA 981808-1226 - USA. https://aws.amazon.com/fr/compliance/eu-data-protection/.

Prevádzkovateľ údajov pre Stránku / Aplikáciu

Identita Prevádzkovateľa údajov závisí od účelu spracúvania údajov.

Vytvorenie a správa užívateľského účtu
SEB DEVELOPPEMENT, « société par actions simplifiée », so sídlom 112 Chemin du Moulin Carron CS 90229, 69130 Ecully, Francúzsko, zapísaná v obchodnom registri v Lyone pod číslom 016 950 842.

Používanie údajov na marketingové účely (napr. newsletter-y atď.)
GROUPE SEB SLOVENSKO, spol. s.r.o. so sídlom Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika.

Správa objednávok umiestnených na našej stránke alebo prípadne aplikácii
SEB INTERNATIONAL SERVICE (SIS), « société par actions simplifiée », so sídlom Rue des Chars, 70310 Faucogney et La Mer, Francúzsko, zapísaná v obchodnom registri vo Vesoul pod číslom 399 014 216. VAT No. FR 95 399014216.