Izdajatelj

Spletna stran
SEB d.o.o. s sedežem na Gregorčičevi ulici 6, 2000 Maribor Slovenija.


Aplikacija
SEB DEVELOPMENT, « société par actions simplifiée », s sedežem na 112 Chemin du Moulin Carron CS 90229, 69130 Ecully, Francija, ki je registriran v Registru trgovskih in gospodarskih družb v Lyon-u, pod številko 016 950 842.

Ponudnik gostovanja

V Evropski uniji Aplikacija / Spletna stran gostuje na Amazon Web Services Inc, poštni predal 81226, Seattle, WA 981808-1226 – ZDA. https://aws.amazon.com/fr/compliance/eu-data-protection/

Nadzornik za Spletno stran / Aplikacijo

Identiteta nadzornika Podatkov je odvisna od namena obdelave podatkov.

Ustvarjanje in upravljanje uporabniškega računa
SEB DEVELOPMENT, « société par actions simplifiée », s sedežem na 112 Chemin du Moulin Carron CS 90229, 69130 Ecully, Francija in je registriran v registru trgovskih in gospodarskih družb v Lyon-u, pod številko 016 950 842.

Uporaba podatkov za namene trženja (npr.: e-novice itd.)
SEB d.o.o. s sedežem na Gregorčičevi ulici 6, 2000 Maribor Slovenija.

Upravljanje naročil iz naše spletne strani, ali po potrebi, Aplikacije
SEB INTERNATIONAL SERVICE (SIS), a « société par actions simplifiée », s sedežem na Rue des Chars, 70310 Faucogney et La Mer, Francija in je registrirana v Registru trgovskih in gospodarskih družb v Vesoul-u, pod številko 399 014 216. VAT No. FR 95 399014216.