Uvodne določbe

Ta Splošna načela in pogoji uporabe zagotavljajo informacije o pravilih, ki veljajo za uporabo spletnih strani in aplikacij objavljenih s strani Skupine družb SEB in pravilih, ki veljajo za obdelavo vaših osebnih podatkov.


Izraz Skupina družb SEB vključuje vse družbe, ki so v neposredni ali posredni lasti družbe SEB SA, ki je registrirana v Registru trgovskih in gospodarskih družb v Lyon-u, pod številko 300 349 636 in ima sedež na naslovu 112 Chemin du Moulin Carron, Campus SEB, 69130 Ecully, Francija.


Za točno določitev družbe v Skupini družb SEB, ki je odgovorna za Spletno stran ali Aplikacijo, ki jo uporabljate, vam svetujemo, da preberete Pravno obvestilo ki je na voljo na Spletni strani / v Aplikaciji.


Skupina družb SEB ima v lasti več blagovnih znamk, zlasti TEFAL (ali T-FAL odvisno od države), ROWENTA, ALL-CLAD, WMF, LAGOSTINA, MOULINEX, KRUPS, CALOR, SEB, EMSA, OBH NORDICA, KAISER, ARNO, CLOCK, IMUSA, ASIA FAN, MIRRO, MAHARAJA WHITELINE, PANEX, SUPOR. Za več informacij o Skupini družb SEB in njenih blagovnih znamkah si prosimo oglejte našo spletno stran www.groupeseb.com.


Ta Splošna načela in pogoji uporabe so lahko dopolnjeni s Posebnimi pogoji, ki so specifični za različne Spletne strani / Aplikacije.

Slovar

Na kaj se nanašajo opredeljeni izrazi?

Aplikacija
Kjer je primerno, pomeni to mobilno aplikacijo, vključno z vdelanimi aplikacijami v naših povezanih izdelkih.


Mnenje
Pomeni mnenje, ki ga vi podate o naših izdelkih, ter povezane videoposnetke in slike, ki jih vi dodate na našo Spletno stran / v Aplikacijo, ko je ta funkcija omogočena in ki so vidni vsem uporabnikom.


T&C Uporabe
Pomeni ta Splošna načela in pogoje uporabe, ki urejajo uporabo Spletne strani / Aplikacije.


T&C Prodaje
Pomeni, če je primerno, Splošna načela in pogoje prodaje blaga in/ali storitev, ki so na voljo na Spletni strani / v Aplikaciji.


Komentar(ji)
Pomeni(jo) vsako sporočilo, besedilo, video in fotografijo, ki jo vi dodate na Spletno stran / v Aplikacijo in ki jih vidijo vsi uporabniki, z izjemo Mnenj.


Vsebina
Pomeni, vse avdio in video posnetke, slike, besedila, informacije, baze podatkov, koncepte blagovnih znamk, logotipe, tehnične in grafične rešitve, videze, strukture in vse funkcije, ki so ali niso zaščitene s pravicami intelektualne lastnine ali trenutnimi ali prihodnjimi pravnimi določbami, in ki jih objavimo na Spletni strani / v Aplikaciji in/ali vam jih damo na voljo na Spletni strani / v Aplikaciji.


Piškotki
Pomenijo, besedilne datoteke, s katerimi vas lahko identificiramo kot stranko in shranimo vaše osebne nastavitve (na primer vašo izbiro jezika) ter informacije o vašem obisku naših Spletnih strani / Aplikacij (vključno s podatki na »klikstreamu«). Ta izraz vključuje piškotke in druge sledilce.


Podatki
Pomenijo osebne podatke, ki jih zbiramo preko Spletne strani / Aplikacije, tj. informacije, ki vas neposredno ali posredno identificirajo.


Blagovna znamka/Blagovne znamke
Pomeni(jo) blagovne znamke, logotipe, prepoznavne znake in druga imena, ki so v lasti Skupine družb SEB.


Mi, naš
Pomeni, Skupino družb SEB ali družbe, ki so opredeljene v Pravnem obvestilu na Spletni strani / v Aplikaciji.


Storitev/Storitve
Pomeni, posamično ali skupno, vsako storitev in vse z njo povezane funkcije, ki jih brezplačno ali v zameno za plačilo nudimo na Spletni strani / v Aplikaciji.


Spletna stran
Pomeni, če je primerno, to spletno stran.


Vi, vaš
Pomeni, vsako fizično ali pravno osebo, ki dostopa, išče ali obiskuje to Spletno stran / Aplikacijo, ne glede na to, ali gre za poklicne namene ali ne.


Možnosti, ki jih ponuja Spletna stran/Aplikacija

Sprejem in spremembe T&C Uporabe

Z dostopom na Spletno stran / v Aplikacijo, se strinjate, da vas zavezujejo T&C Uporabe in vsi ostali pogoji, ki so navedeni tukaj in veljajo na dan dostopa.


Če odklanjate katerokoli obveznost ali pogoj, ki je vsebovan v T&C Uporabe, vas prosimo, da ne uporabljate Spletne strani / Aplikacije. Celotno ali del Spletne strani / Aplikacije, Storitve in/ali T&C Uporabe lahko kadarkoli spremenimo.


Storitve, ki so na voljo na naših Spletnih straneh in v Aplikacijah so namenjene osebam, ki so stare 16 let ali več. Podatkov, posredovanih s strani mladoletnika ne zbiramo ali uporabljamo.


Kako lahko uporabljate Spletno stran / Aplikacijo?

Podelili vam bomo ne-ekskluzivno, neprenosljivo in ne-prepisljivo pravico uporabe Vsebine Spletne strani / Aplikacije za izključen namen uporabe Spletne strani / Aplikacije v skladu s T&C Uporabe.


Na splošno, se zavezujete, da se boste ravnali v skladu z T&C Uporabe in veljavnimi pravnimi obveznostmi.


Zlasti se strinjate, da boste upoštevali naslednja pravila:

 • Uporabljajte Spletno stran / Aplikacijo pošteno in v skladu z njenim namenom;
 • Ne kopirajte celotne ali dela Spletne strani / Aplikacije, Spletne strani / Aplikacije tudi ne reproducirajte, prodajajte, licencirajte, distribuirajte, dodeljujte, spreminjajte, prilagajajte, prevajajte, ponarejajte, razdeljujte, pošiljajte na obratne inženirske operacije, razstavljajte in tudi ne poskusite izpeljati izvirne kode;
 • Ne obidite ali ogrožajte varnostnih pravil ali pravil za uporabo Vsebine, ki jo uporablja funkcija Spletne strani / Aplikacije;
 • Ne uporabljajte virusov, robotov, programske opreme ali podprogramov, da bi posegli ali poskušali poseči v delovanje Spletne strani / Aplikacije ali uporabo Spletne strani / Apli-kacije, s strani katere koli druge osebe;
 • Ne objavljajte ali vnašajte netočnih ali zavajajočih informacij med uporabo Spletne strani / Aplikacije;
 • Ne prevzemajte identitete druge osebe;
 • Ne zbirajte podatkov od drugih uporabnikov, da bi jih uporabili za pošiljanje komercialnih ponudb ali podobnega, ali da bi jih vključili na sezname za storitve.

Glede pisanja in objavljanja Komentarjev in/ali Mnenj soglašate, da:

 • Boste ves čas vljudni in spoštljivi do drugih uporabnikov;
 • Ne boste objavljali Komentarjev in/ali Mnenj, ki lahko škodijo pravicam tretjih oseb ali našim pravicam, še posebej pravicam intelektualne lastnine;
 • Ne boste objavljali Komentarjev in/ali Mnenj, ki bi se lahko šteli za spodbujanje ali izvrše-vanje kaznivih dejanj in prekrškov, ter širili nasilna, žaljiva, škodljiva, obrekovalna, rasistična ali revizionistična sporočila, ki soglašajo z vojnimi zločini, se navezujejo na prodajo nezakonitega blaga in /ali storitve, soglašajo s terorizmom, pozivajo k umoru ali vzpodbujajo samomor, so pornografske ali pedofilske narave, ki škodujejo varnosti ali celovitosti države ali ozemlja kakršne koli vrste, pri čemer ta seznam ni dokončen;
 • Spletne strani / Aplikacije ne uporabljajte za namene oglaševanja lastne spletne strani / osebne aplikacije ali pošiljanja neželenih reklamnih sporočil (»vsiljena pošta«).

Objava Komentarjev in/ali Mnenj

Lahko dodate Komentar in/ali Mnenje na Spletno stran / v Aplikacijo.

Opozarjamo vas, da so Komentarji in/ali Mnenja ter informacije, ki jih pošiljate na Spletno stran / v Aplikacijo lahko vidni ostalim uporabnikom.

Objava Komentarjev in/ali Mnenj mora biti v skladu z veljavno Listino o moderaciji, na katero se morate sklicevati.

Vsak Komentar ali Mnenje, ki ne bo v skladu s T&C Uporabe, bo moderator izbrisal brez obveščanja, informiranja ali pridobitve odobritve s strani avtorja.

V nobenem primeru ne odgovarjamo za Komentarje ali Mnenja, ki so na voljo na Spletni strani / v Aplikaciji in ne dajemo izrecnih ali implicitnih zagotovil glede Komentarjev in/ali Mnenj.

Komu pripada Vsebina objavljena na Spletni strani / Aplikaciji?

Vsebina

Naše pravice

Vsebina, ki je vsebovana na Spletni strani / v Aplikaciji in sorodne pravice, vključno z, ampak ne omejeno na, Blagovne znamke, modele, videze, strukture, koncepte, tehnične in grafične rešitve, baze podatkov, programsko opremo in njihove izvorne kode, ureditve in postavitve teh funkcij, ki so vsebovane na Spletni strani / v Aplikaciji in Storitvah in / ali tvorijo osnovo Spletne strani / Aplikacije in Storitev in/ali se prenašajo preko Spletne strani / Aplikacije in Storitev in/ali so na voljo preko Spletne strani / Aplikacije in Storitev, so last Skupine družb SEB.


Vsaka reprodukcija, predstavitev, vsako prilagajanje, spreminjanje, objavljanje, prenos, napačno predstavljanje, vsaka integracija na drugem spletnem mestu, vsako komercialno izkoriščanje in/ali popolna ali delna ponovna uporaba Spletne strani / Aplikacije in/ali Vsebine s katerimkoli procesom in na kateremkoli mediju, je strogo prepovedana in bi lahko pomenila kršitev, ki se kaznuje v skladu s francoskim Zakonom o intelektualni lastnini ali katerokoli drugo veljavno zakonodajo.


Komentarji in Mnenja

Vaše pravice

Vaši Komentarji in Mnenja so in ostanejo vaša last.


Zagotavljate, da imate vse pravice nad vašimi Komentarji in Mnenji, ter zlasti, da ti ne kršijo pravic tretjih oseb.


Obveščamo vas, da bodo Komentarji in Mnenja, ki jih objavite na spletu vključeni v bazo podatkov na Spletni strani / v Aplikaciji, ki jo mi upravljamo.


Naše pravice

Priznate nam naslednje ne-ekskluzivne avtorske pravice nad vašimi Komentarji in Mnenji:

 • Pravico do reprodukcije, spreminjanja, prilagajanja, predstavljanja in prevajanja celotnega ali dela Komentarjev in Mnenj na kateremkoli trenutnem ali bodočem nosilcu zapisa (mediju), zlasti na kateremkoli strežniku ali trdem disku, v katerikoli obliki in ob uporabi kateregakoli postopka ali tehnologije, ki je znana ali neznana na ta datum in s katerimikoli komunikacijskimi sredstvi, zlasti internetom, vključno s spletnimi stranmi tretjih oseb, intranetom, v tiskani obliki ali na tiskalnem mediju;
 • Pravico, da brezplačno ali v zameno za plačilo podelimo pod licence za pravice podeljene na podlagi zgornjega dovoljenja, katerikoli tretji osebi po naši izbiri, za zgoraj navedene postopke.

Te pravice ste nam podelili za vse komercialne in nekomercialne namene, za celotno obdobje trajanja veljavnih avtorskih pravic, na ta dan in v prihodnje, po celem svetu.


Kot primer, Komentarje in Mnenja, ki jih vpišete na naši Spletni strani / v Aplikaciji lahko reproduciramo pod vašim psevdonimom na spletnih straneh tretjih oseb za namen promocije naših izdelkov.


Odgovornost

Kdo je odgovoren za povezave do drugih spletnih strani?

Spletna stran / Aplikacija lahko omogoča dostop do drugih spletnih strani /ali aplikacij preko hiperpovezav. Teh spletnih strani in aplikacij ne upravljamo mi in posledično ne moremo nadzorovati vsebine slednjih.


V nobenem primeru ne moremo biti odgovorni za:

 • Vsebino ali storitve, ki se zagotavljajo na spletnih straneh in/ali aplikacijah tretjih oseb, ali
 • Kakršnokoli zbiranje in prenos podatkov, namestitev piškotkov ali druge postopke z enakimi nameni, ki jih izvajajo te spletne strani in aplikacije, ali
 • Težave z varnostjo ali integriteto podatkov, strojno in programsko opremo, ki bi jih utegnili izkusiti in kakršnekoli posledice ali izgube, ki bi lahko nastale zaradi uporabe aplikacij in/ali spletnih strani tretjih oseb.

Za uporabo teh aplikacij in/ali spletnih strani tretjih oseb lahko veljajo dodatna načela in pogoji, ki jih mi ne nadzorujemo. Uporaba spletnih strani in/ali aplikacij tretjih oseb je tako na lastno odgovornost.


Kdo je odgooren za dostop do Spletne strani / Aplikacije?

Ne moremo jamčiti, da je Spletna stran / Aplikacija brez anomalij, napak ali »bugov«, niti da jih je mogoče odpraviti, niti da bo Spletna stran / Aplikacija delovala brez prekinitve ali okvare in da je združljiva z vsemi vrstami strojne opreme. Zato, za preverjanje, ali je aplikacija združljiva z vašo mobilno napravo, priporočamo, da preverite seznam združljivosti, ki je na voljo na strani z informacijami o izdelku na Spletni strani.


Spletna stran / Aplikacija deluje na Internetu in v mobilnih omrežjih, ki so izven našega nadzora. Nismo odgovorni za nedostopnost Spletne strani / Aplikacije ali za kakršnekoli težave ali neuspeh pri prenosu ali dostopu do Vsebine in Storitev.


Storitve so lahko nedostopne v času vzdrževanja, posodabljanja ali prilagoditev. V nobenem primeru ne moremo biti odgovorni za prekinjen dostop do Storitev zaradi vzdrževanja, posodabljanja ali prilagoditev celote ali dela Storitev.


Pridržujemo si pravico, da brez predhodnega obvestila po naši lastni presoji v skladu s pravnimi določbami, zaradi kateregakoli razloga, v vsakem trenutku spremenimo, prekinemo, zadržimo ali onemogočimo dostop do celote ali dela Spletne strani in/ali Aplikacije, vključno z Vsebino in Storitvami. V nobenem primeru ne moremo biti odgovorni za nedostopnost Spletne strani / Aplikacije. Poleg tega si pridržujemo pravico, da začasno ali dokončno onemogočimo dostop do Spletne strani / Aplikacije zlasti, če dejavnost povezana s Spletno stranjo / Aplikacijo preneha, ali v primeru kolektivnih insolvenčnih postopkov.


V primeru, da smo odgovorni za izgubo, ki ni določena v T&C Uporabe, bo naša odgovornost omejena le na dokazane, dejanske, neposredne izgube.


Politika zasebnosti

Zaščita vaših Podatkov je za nas pomembna. Zato vas vabimo, da natančno preberete naslednja navodila in če imate kakršnakoli vprašanja jih lahko naslovite na našo osebo pooblaščeno za varstvo osebnih podatkov na: privacy@groupeseb.com.


Način obdelave Podatkov se lahko razlikuje, glede na to, ali se zbirajo prek Spletne strani ali Aplikacije. Če želite izvedeti, kdo upravlja podatke za določeno Spletno stran / Aplikacijo, ki jo uporabljate, si preberite Pravno obvestilo. Pravno obvestilo.


Katere podatke zbiramo?

Glede na Spletno stran / Aplikacijo, ki jo uporabljate zbiramo različne Podatke, ki se nanašajo na naslednje elemente:


SPLETNE STRANI


Identifikacijski podatki

(npr.: priimek, ime, poštni naslov, e-mail naslov, telefonska številka)

Informacije o vašem gospodinjstvu

(npr.: število oseb v gospodinjstvu, število otrok, zakonski stan)

Podatki o vpisu, piškotki, tehnični podatki

Anonimni podatki

APLIKACIJE


Aplikacije, ki se nanašajo na kuhanje (Actifry, Cookeo / Cook4Me, Companion / Prep&Cook, Smart&Tasty, Cooking Connect, Reveil Café, Optigrill Smart, Krups Espresso, Latte Smart, Cake Factory, Steam'up)


Identifikacijski podatki

(npr.: priimek, ime, poštni naslov, e-mail naslov, telefonska številka)

Informacije o vašem gospodinjstvu

(npr.: število oseb v gospodinjstvu, število otrok, zakonski stan)

Podatki o vaših preferencah glede izbora hrane

Podatki o vpisu, piškotki, tehnični podatki


Anonimni podatki

Aplikacije, ki se nanašajo na gospodinjske produkte (My Smart Force, Pure Air)


Identifikacijski podatki

(npr.: priimek, ime, poštni naslov, e-mail naslov, telefonska številka)

Informacije o vašem gospodinjstvu

(npr.: število oseb v gospodinjstvu, število otrok, zakonski stan, hišni ljubljenčki)

Podatki o vpisu, piškotki, tehnični podatki

Anonimni podatki

Podatki o geografskem položaju osebe

(samo za aplikacijo Pure Air)

Aplikacije, ki se nanašajo na osebno nego (Body Partner)


Identifikacijski podatki

(npr.: priimek, ime, poštni naslov, e-mail naslov, telefonska številka)

Informacije o vašem gospodinjstvu

(npr.: število oseb v gospodinjstvu, število otrok, zakonski stan)

Podatki o vpisu, piškotki, tehnični podatki

Podatki o "dobrem fizičnem stanju" posameznika

(višina, teža, telesne mere)

Anonimni podatki

Ali so ti Podatki obvezni?

Uporabljate lahko Spletno stran / Aplikacijo brez da bi se identificirali ali nam poslali kakršnekoli Podatke. Vendar pa so nekatere Storitve ali funkcije dostopne le uporabnikom, ki imajo uporabniški račun. Poleg tega so nekateri od teh podatkov obvezni za izpolnjevanje zakonskih ali pogodbenih zahtev. Vaše podatke bomo vedno obdelovali v skladu z veljavno zakonodajo.


Podlaga za obdelavo


Prostovoljno privolite v obdelavo vaših Podatkov

Podatke moramo obdelovati za izpolnjevanje naših pogodbenih obveznosti

Zakon zahteva, da zbiramo te Podatke

Vaše Podatke obdelujemo z legitimnimi interesi, da bi nenehno izboljševali naše Storitve

Obvezni Podatki so kot taki označeni, ko se zbirajo, ostali Podatki so neobvezni.


Če ne izpolnite obveznih Podatkov, ne boste mogli:

 • dostopati do celote ali dela Spletne strani / Aplikacije;
 • prejemati produktov ali Storitev, ki jih ponujamo.

Poleg tega, ko se prijavite na Spletno stran / v Aplikacijo prek programske rešitve tretje osebe, še posebej socialnega omrežja, nam, v skladu s T&C Uporabe, dovoljujete zbiranje in obdelavo Podatkov, za katere ste dovolili javno objavo preko parametrov programske rešitve te tretje osebe. Te Podatke lahko posledično uporabimo za dopolnitev informacij, ki jih zbiramo neposredno od vas.


Zakaj zbiramo vaše podatke?


Zbrani podatki

Nameni

Podlaga za obdelavo

Ustvariti vaš uporabniški račun in vašo prijavo, v kolikor že imate račun na drugi Spletni strani / Aplikaciji te blagovne znamke ali druge blagovne znamke Skupine družb SEB.
Za več informacij si oglejte poglavje o enotnem računu.

Da uporabimo informacije o vaših navadah, običajih in obnašanju za namene pošiljanja poosebljenih informacij in ponudb, ob upoštevanju vašega izbora o slednjem.

Zagotoviti primerne informacije ali storitve glede na vašo lokacijo.

Odgovoriti na vaša iskanja in zahteve po informacijah o izdelkih in storitvah, ki jih ponujamo, vključno z uporabo našega orodja za spletni klepet.

Upravljati vsa vaša naročila na naših Spletnih straneh / Aplikacijah in zlasti odpošiljati in slediti naročenim izdelkom, natisniti račune in obravnavati morebitne pritožbe.

Ponuditi vam poosebljeno vsebino in ponudbe na Spletni strani / Aplikaciji, ki vas utegne zanimati na podlagi nameščenih piškotkov. Nameščanje piškotkov lahko kadarkoli upravljate s klikom na povezavo na vsaki strani Spletne strani / Aplikacije.

Omogočiti, da prostovoljno sodelujete v vprašalnikih, anketah in testih, ki se nanašajo na naše izdelke in storitve.

Omogočiti, da prostovoljno sodelujete v igrah, kvizih oziroma, da prejmete povračila in sponzorske ponudbe na Spletni strani / Aplikaciji.

Razumevanje uporabe naših Spletnih strani / Aplikacij in izboljšanje njihovega delova-nja s piškotki in drugimi podobnimi tehnologijami. Za več informacij si oglejte razdelek o Piškotkih.

Izdelati tržno analizo in analizirati trende, da bi izboljšali naše izdelke in storitve. Podatki, ki jih zbiramo, niso v obliki, ki bi nam omogočila osebno prepoznavanje. Te informacije bodo obdelane v skupnem formatu, kar pomeni, da ne moremo osebno identificirati uporabnikov in jih je mogoče kombinirati z drugimi skupnimi podatki, povezanimi z drugimi uporabniki, in s podatki, ki jih zbirajo drugi subjekti v naši Skupini.

Upravljati vašo naročnino na elektronske novice (e-novice).

Vam omogočiti deljenje informacij iz naših Spletnih strani / Aplikacij preko elektorske pošte ali družabnih omrežij. Za več informacij glede funkcij deljenja na družabnih omrežjih, si oglejte razdelek o Piškotkih.

Omogočiti, da pustite Komen-tar ali Mnenje na naših Spletnih straneh / Aplikacijah.

Kaj je enotni račun?

Ponujamo edinstveno, poenostavljeno uporabniško izkušnjo.


Ko ustvarite uporabniški račun na Spletni strani ali Aplikaciji, ki pripada kateri izmed blagovnih znamk družbe iz Skupine družb SEB, lahko uporabite isti račun tudi za prijavo na drugo Spletno stran ali Aplikacijo iste blagovne znamke ali druge blagovne znamke iz Skupine družb SEB.


Podobno, ko prvič ustvarjate račun na Spletni strani ali Aplikaciji, lahko zberemo Podatke, ki ste nam jih že posredovali preden ste ustvarili račun, da vam jih lahko mi do konca izpolnimo. Na primer, morda ste nam posredovali Podatke, ko ste klicali naš Oddelek za podporo uporabnikom, ko ste sodelovali v prodajni akciji ali, ko ste se prijavili na e-novice ene od blagovnih znamk dru-žbe iz Skupine družb SEB.


To omogoča lažjo registracijo, saj vam ni potrebno ponovno vnašati podatkov, ki ste nam jih že posredovali.


Enotni račun lahko uporabite za upravljanje vaših Podatkov, za sporočanje marketinškega izbora in preferenc itd., vse preko ene točke na vaši uporabniški strani, za vse blagovne znamke, za katere ste prepoznani kot uporabnik.


Kdo lahko dostopa do mojih Podatkov?

Podatke posredujemo le, kadar je to nujno potrebno in le naslednjim tretjim osebam:

 • našim partnerskim družbam le, če ste podali soglasje;
 • našim dobaviteljem, za izpolnjevanje zgoraj opisanih namenov ali nalog v našem imenu (vključno s prodajno podporo, oglaševanjem, tržnimi raziskavami ali storitvami za stranke, upravljanjem računa, dobavo izdelkov ali storitev zdaj ali v prihodnosti ali nagradnimi igrami, tekmovanji ali promocijami);
 • našim ponudnikom storitev za upravljanje mnenj. Naši ponudniki storitev bodo imeli dostop do podatkov, ki jih pošljtete, ko oddate mnenje.
 • kupcu naše družbe v primeru prevzema;
 • tretjim osebam, če tako določa ali dovoljuje zakon, veljavna zakonodajna določba, sodna odredba ali predpis, ali če je takšno razkritje potrebno kot del preiskave ali postopka, najsibo na nacionalnem ozemlju ali v drugi državi.

Nazadnje, v skladu s pravnimi določbami (zlasti s prvim odstavkom 6. člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov, in 48. točke uvodnih določb iste uredbe) lahko vaše podatke delimo z družbami Skupine družb SEB za notranje administrativne namene.


Če se zgoraj opisan prenos izvede v državo izven Evropske unije, bomo uvedli ukrepe za zaščito vaših podatkov, ki ustrezajo veljavni zakonodaji. Podobno, če se vi nahajate izven EU, bodo vaši Podatki preneseni v EU, kjer bodo obdelani v skladu z zakonskimi določbami Splošne uredbe EU o varstvu podatkov.


Koliko časa hranite moje Podatke?

Podatke hranimo za čas trajanja našega poslovnega odnosa in toliko časa, kot je potrebno, za izvajanje namenov, ki so navedeni v T&C Uporabe. Po poteku tega obdobja bomo vaše Podatke hranili le v skladu z našimi zakonskimi ali regulatornimi obveznostmi, ali zato da bomo lahko dokazali obstoj neke naše pravice ali pogodbe.


Moje pravice v zvezi z mojimi Podatki

Kakšne so moje pravice?

V skladu z veljavnimi zakonskimi določili, vam zagotavljamo naslednje pravice:


Pravica do dostopa


Lahko zahtevate dostop do vseh ali do dela Podatkov.


Pravica do popravka.


Lahko zahtevate, da popravimo vse ali del vaših Podatkov, ki morda niso pravilni ali niso posodobljeni.


Pravica do izbrisa


Lahko zahtevate, da izbrišemo vse ali del Podatkov, zlasti če podatki niso več potrebni za izvajanje namenov, za katere so bili zbrani, ali če prekličete soglasje za obdelavo podatkov.


Pravica do ugovora


Kadar koli lahko ugovarjate obdelavi vaših Podatkov za namene legitimnih interesov, ki jih mi zasledujemo. Vendar vas opozarjamo na dejstvo, da bomo morda morali, ne glede na vašo zahtevo, še naprej obdelovati vaše podatke, če obstajajo upravičeni ali prepričljivi razlogi, ki upravičujejo njihovo obdelavo, ali da bi vzpostavili, uveljavili ali branili zakonite pravice.


Pravica do omejitve


V naslednjih primerih lahko zahtevate, da se vaši Podatki obdelujejo na omejen način (brez obdelave, samo shranjevanje):
1) za obdobje, potrebno za preverjanje točnosti vaših Podatkov po tem, ko ste izpostavili dvom v pravilnost vaših Podatkov;
2) če menite, da je obdelava nezakonita in zahtevate omejeno uporabo Podatkov, namesto izbrisa;
3) če vaših Podatkov mi ne rabimo več obdelovati, vendar te Podatke še vedno potrebujete za evidentiranje, uveljavljanje ali zaščito svojih pravic;
4) če ugovarjate obdelavi vaših Podatkov in želite omejiti njihovo uporabo med preverjanjem, ali legitimni razlogi, ki jih navajamo, upravičujejo našo nadaljnjo obdelavo Podatkov.


Pravica do prenosljivosti


Lahko zahtevate, da se podatki prenesejo tretji osebi, v primerih, ko ste podali privolitev za zbiranje podatkov ali če so bili podatki zbrani med izvrševanjem pogodbe.


Pravica do umika soglasja


Za obdelavo, ki zahteva vašo privolitev () lahko privolitev kadarkoli prekličete.


Pravica do nadzora podatkov po smrti


Imate pravico, da nam pošljete navodila, kaj storiti z vašimi Podatki po vaši smrti.


Kako uveljavljam svoje pravice?

Svoje pravice lahko uveljavljate s klikom na povezavo o upravljanju podatkov na vaši uporabniški strani, tako da neposredno odprete stran »Kontaktirajte nas«, ali tako, da kontaktirate naš oddelek za pomoč potrošnikom preko telefonske številke, ki je navedena na Spletni strani / v Aplikaciji.

Imate tudi pravico vložiti pritožbo pri organu za varstvo podatkov.


Vaše preference glede trženja

V skladu z vašimi preferencami boste morda po pošti, elektronski pošti, sporočilu SMS ali potisnih obvestilih od naših partnerjev prejeli promocijske in komercialne ponudbe, ki bi vas morda zanimale, na podlagi vašega profila.

Kadarkoli se lahko odločite, da ne želite več prejemati takšnih tržnih sporočil. Od tržnih sporočil se lahko odjavite preko povezave za odjavo, ki se nahaja v posameznem sporočilu, preko nastavitev za promocijska obvestila na vašem pametnem telefonu ali tabličnem računalniku ali tako da se prijavite na vašo uporabniško stran.


Varnost osebnih podatkov

Zavedamo se, da sta varnost in zaupnost podatkov o vas, ki jih zbiramo in hranimo, pomembni.Uporabljamo vse razumne ukrepe za zaščito vseh podatkov o vas, ki jih hranimo, pred zlorabo, posegi vanje in izgubo, prav tako pa tudi pred nepooblaščenim dostopom do teh podatkov, njihovim spreminjanjem ali razkritjem.Nobeni od vaših bančnih podatkov ali podatkov o kreditnih karticah niso shranjeni v naši zbirki podatkov.Vse bančne podatke in podatke o kreditnih karticah obdeluje naš zunanji ponudnik finančnih storitev, vsi prenosi ali selitve teh finančnih podatkov pa se izvajajo samo z uporabo zaščite SSL.


Piškotki

Upravljanje Piškotkov

Med vašo uporabo Spletne strani / Aplikacije, se lahko na vašo napravo, zlasti na vaš računalnik, tablični računalnik ali pametni telefon, namestijo Piškotki.

Naša uporaba Piškotkov je odvisna od vaše izrecne, predhodne, specifične privolitve, ki je dana pred namestitvijo Piškotkov na vašo napravo. Vašo privolitev pridobimo s preko pasice, ki vsebuje jasne in natančne informacije o namenih, za katere bodo uporabljeni Piškotki, in informacije o tem, kako ugovarjati uporabi Piškotkov.

S tem ko daste soglasje, se strinjate z uporabo piškotkov v skladu s tem pravilnikom. Če se ne strinjate z uporabo piškotkov, jih lahko onemogočite tako, da upoštevate navodila na spodnjem delu strani »Kako onemogočim izbirne piškotke?«.


Kaj je Piškotek?

Piškotki so besedilne datoteke, ki vas lahko identificirajo kot potrošnika in shranijo vaše osebne nastavitve (na primer: vašo izbiro jezika) in tehnične informacije (vključno z klikstream podatki).

Uporabljamo lahko tudi spletne oznake, znane tudi kot »oznake pikslov« ali »Clear GIF« ali podobno tehnologijo, ki se uporablja za preverjanje, kako uporabljate našo Spletno stran / Aplikacijo, in za preverjanje katere strani naše Spletne strani / Aplikacije obiskujete.


V naše aplikacije vključujemo tudi komplete za razvoj programske opreme (angl. Software Development Kit oz. »SDK«) za izvajanje funkcij, podobnih piškotkom in spletnim svetilnikom.SDK-ji na primer zbirajo tehnične podatke in podatke o uporabi, kot so identifikatorji mobilnih naprav in vaše interakcije z našimi aplikacijami.


Za kaj se uporabljajo piškotki?

Piškotke lahko uporabimo za pomoč pri prepoznavanju vašega brskalnika ali naprave, shranjevanje vaših nastavitev, zagotavljanje nekaterih funkcij in zbiranje podatkov o vaših interakcijah z nami in našo vsebino ter naši komunikaciji.Pri komuniciranju z vami prek e-pošte HTML nas spletni svetilniki na primer obveščajo o vaši dejavnosti, vključno s tem, ali ste prejeli in odprli naše e-poštno sporočilo, kliknili povezavo ali imeli drugačno interakcijo z našo vsebino, te podatke pa lahko združimo z drugimi prej zbranimi podatki.


Katere Piškotke uporabljamo?

Na Spletni strani / v Aplikaciji uporabljamo različne vrste Piškotkov:


Piškotki, za katere ni potrebno vaše soglasje


»Obvezni« piškotki omogočajo dostop do osnovnih funkcij spletnega mesta/aplikacije. Potrebni so za zagotavljanje, razvijanje, vzdrževanje, zaščito in izboljšanje naših spletnih mest/aplikacij (npr. za shranjevanje vsebine vašega nakupovalnega vozička). »Piškotki za prilagajanje« niso obvezni, vendar poenostavljajo uporabo spletnega mesta/aplikacije, ki je z njihovo uporabo bolj uporabniku prijazna (npr. za ohranitev nastavljenega jezika). Izbrišete jih lahko s parametri v brskalniku, vendar spletnega mesta/aplikacije brez njih ne boste mogli pravilno uporabljati.


Piškotki, za katere je potrebno vaše soglasje


»Piškotki za prilagajanje vsebine« omogočajo prilagajanje prikaza izdelkov in storitev v skladu z vašim premikanjem po našem spletnem mestu/aplikaciji.


»Piškotki za merjenej ciljne skupine« nam omogočajo analiziranje prometa, uspešnosti naše promocijske vsebine, trendov in uporabe ter prepoznavanje morebitnega napačnega delovanja spletnega mesta/aplikacije. To nam pomaga izboljšati vaše uporabniške izkušnje ter obliko in vsebino spletnega mesta/aplikacije, da bi zadovoljili vaše potrebe. Za ta namen uporabljamo Google Analytics. Informacije o tem, kako Google uporablja podatke, zbrane prek spletnega mesta, si lahko ogledate na tej povezavi: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sl.


»Oglaševalski piškotki« omogočajo nam in našim podružnicam, partnerjem in zunanjim ponudnikom, kot so družbena omrežja (npr. Facebook), da ponudimo, tržimo in promoviramo izdelke in storitve. Uporabljajo se za pošiljanje ustreznega oglaševanja glede na vaše interese, kot je prikazano na našem spletnem mestu/aplikaciji ali med brskanjem po internetu, vključno z družbenimi omrežji. Piškotki lahko tudi omogočijo, upravljajo in merijo uspešnost oglasov, ki jih prikazujemo ali oddajamo oziroma so prikazani ali oddajani prek nas. Omogočajo tudi omejitev oglaševanja ali izbiro ciljnih skupin, zlasti v družbenih omrežjih. V nekaterih primerih se podatki, pridobljeni s temi piškotki, nato združijo z osebnimi podatki (vključno z vašim e-poštnim naslovom), ki nam jih daste, ko ustvarite račun ali sodelujete v komercialni transakciji, če ste sprejeli možnost prejemanja prilagojenih komercialnih ponudb in informacij. Oglaševalske piškotke lahko uporabljajo naši partnerji ali zunanji ponudniki. Če zavrnete oglaševalske piškotke, bo na našem spletnem mestu/aplikaciji prikazano samo neciljano oglaševanje.


»Piškotki družbenih omrežij« se uporabljajo zato, da vam omogočijo, da svoje mnenje o našem spletnem mestu/aplikaciji delite z drugimi v družbenih omrežjih (npr. z gumbi »Deli« ali »Všeč mi je« v aplikaciji) ali da ustvarite svoj račun z uporabo povezave z družbenim omrežjem. Ponudniki družbenih medijev v vaši napravi zato shranjujejo piškotke, in sicer za pridobivanje in prejemanje podatkov o vaši uporabi teh storitev za deljenje z drugimi.


Kako lahko onemogočim izbirne Piškotke?

Ko prvič obiščete spletno mesto/aplikacijo, vas spletna pasica obvesti o prisotnosti teh piškotkov in pozvani ste, da izberete svoje nastavitve.


Prav tako lahko kadarkoli upravljate nastavitve vsakega od teh Piškotkov s klikom na povezavi, ki se nahaja na vsaki strani Spletne strani / v meniju Aplikacije.


Namestitev izbirnih piškotkov tretjih oseb lahko zavrnete z uporabo nastavitev brskalnika in možno je celo, da brskalnik privzeto preprečuje namestitev izbirnih piškotkov tretjih oseb.Kljub temu pa ne jamčimo za učinkovitost teh nastavitev.Zaradi zagotavljanja, da boste imeli popoln nadzor nad upravljanjem piškotkov, uporabljenih na našem spletnem mesto oziroma v naši aplikaciji, priporočamo, da uporabite upravitelja piškotkov.


Veljavno pravo - pristojnost

1/ Če živite izven Združenih držav Amerike: za te T&C Uporabe se uporablja zakonodaja vašega prebivališča.Vsi spori bodo posredovani pristojnim sodiščem, če spora ne bo mogoče rešiti po mirni poti.


2/  Če živite v Združenih državah Amerike: za te pogoje in določila za uporabo ter morebitne spore, ki nastanejo med nami, veljajo zakoni zvezne države New Jersey ne glede na načela o navzkrižju zakonodaj.


a) Obvezna zavezujoča arbitraža. Stranke teh T&C Uporabe se strinjajo, da je končna in zavezujoča arbitraža, na individualni ravni, edino in izključno sodišče ter pravno sredstvo za vse spore in zahtevke, ki jih ni mogoče rešiti neformalno in ki se na kakršenkoli način nanašajo ali izhajajo iz vašega nakupa, naše storitve, Spletne strani / Aplikacije ali teh T&C Uporabe. Ne glede na zgoraj navedeno se vsi spori ali zahtevki v zvezi s patenti, avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, poslovno skrivnostjo, zasebnostjo ali pravicami do obveščanja javnosti ne rešujejo v arbitražnem postopku in se zato stranki strinjata, da se takšni spori rešujejo izključno na državnem ali zveznem sodišču Okrožja Essex, New Jersey in stranke soglašajo z izključno pristojnostjo in krajem teh sodišč. Stranke priznavajo in se strinjajo, da se za arbitražo v skladu s temi T&C Uporabe (kljub kakršni koli drugi izbiri prava) uporablja Zvezni arbitražni zakon in zvezno arbitražno pravo.

Arbitražo v skladu s temi T&C Uporabe izvaja Ameriško združenje za arbitražo (»Arbitration Association - AAA«). Za zahtevke manjše ali enake 75. 000 USD (brez odvetniških stroškov, stroškov in domnevne odškodnine ali kazni), se uporabljajo Pravila o potrošniški arbitraži Ameriškega združenja za arbitražo; za zahtevke, ki presegajo 75.000 USD, se uporabijo Pravila o trgovinski arbitraži Ameriškega združenja za arbitražo. Slednja so dostopna na: https://www.adr.org.


Vsako pisno obvestilo o arbitraži nam morate poslati na spodnji naslov:

Buchanan Ingersoll & Rooney PC
One Oxford Centre
301 Grant Street, 20th Floor
Pittsburgh, PA 15219-1410
Att: Wendelynne Newton


b) Odpoved skupinskim tožbam: V NAJŠIRŠEM OBSEGU, KI GA DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA, ARBITRAŽA DELUJE LE NA INDIVIDUALNI PODLAGI, BREZ PRAVICE, DA BI ARBITRAŽA O KAKŠNEM SPORU RAZSOJALA NA PODLAGI SKUPINSKE TOŽBE ALI NA PODLAGI ZAHTEVKA, KI JE VLOŽEN V IMENU NEKOGA DRUGEGA.
Spori se ne smejo združiti ali konsolidirati, razen če se o tem pisno dogovorijo vse stranke. Nobena od arbitražnih odločb ali odločitev ne bo prekluzivno učinkovala glede spornih vprašanj ali zahtevkov v katerem koli sporu, če oseba ni bila stranka arbitražnega postopka.
V primeru, da se ta ODPOVED SKUPINSKI TOŽBI šteje za neizvršljivo, se vsaka domnevna skupinska tožba nadaljuje pred pristojnim sodiščem brez porote in ne v arbitražnem po-stopku.


c) Odpoved pravicam, vključno s sojenjem s poroto. Stranke razumejo in se strinjajo, da se s tem ko soglašajo s postopkom arbitraže, odpovejo pravicam do ohranitve drugih možnih postopkov reševanja sporov, ki so na voljo, kot je tožba v sodnem postopku ali upravni postopek. Pravila arbitraže so drugačna. Ni sodnika ali porote, revizija arbitražne odločbe pa je zelo omejena. NADALJE SE OBOJI STRINJAMO, DA SE STRANKI NE GLEDE NA TO, ALI BO ZAHTEVEK RAZREŠEN PRED ARBITRAŽO ALI SODIŠČEM, ODPOVEDUJETA PRAVICI DO SOJENJA S POROTO ZA KATEREKOLI ZAHTEVKE ALI SPORE.

X