Redaktör

Webbplats
TEFAL – OBH NORDICA Group AB, Löfströms Allé 5, 17407 Sundbyberg, Sverige.


Applikation
SEB DEVELOPPEMENT, ett « société par actions simplifiée », med sitt registrerade kontor på 112 Chemin du Moulin Carron CS 90229, 69130 Ecully, Frankrike, och registrerat i Lyons Handels- och företagsregister under nummer 016 950 842.

Värdleverantör

Webbplats / Applikationen görs tillgänglig inom EU av Amazon Web Services Inc, PO Box 81226, Seattle, WA 981808-1226 – USA. https://aws.amazon.com/fr/compliance/eu-data-protection/.

Personuppgiftsansvarig för Webbplatsen / Applikationen

Den personuppgiftsansvariges identitet beror på databehandlingens syfte.

Skapande och hantering av användarkonton:
SEB DEVELOPPEMENT, ett « société par actions simplifiée », med sitt registrerade kontor på 112 Chemin du Moulin Carron CS 90229, 69130 Ecully, Frankrike, och registrerat i Lyons Handels- och företagsregister under nummer 016 950 842.

Användning av data i marknadsföringssyften (t.ex. nyhetsbrev osv.):
TEFAL – OBH NORDICA Group AB, Löfströms Allé 5, 17407 Sundbyberg, Sverige.

Hantering av ordrar lagda på vår Webbplats eller när det är tillämpligt, på Applikationen:
SEB INTERNATIONAL SERVICE (SIS), ett « société par actions simplifiée », med sitt registrerade kontor på Rue des Chars, 70310 Faucogney et La Mer, Frankrike, och registrerat i Vesouls Handels- och företagsregister under nummer 399 014 216. VAT No. FR 95 399014216.