Redaktor

Witryna
GROUPE SEB POLSKA z o. o. z siedzibą pod adresem Gdański Business Center Budynek D, ul. Inflancka 4C, 00-189 Warszawa, tel. (+48) 22 380 04 00, NIP: 522-010-16-45, KRS 0000103545, kapitał zakładowy 21.000.000 zł.


Aplikacja
SEB DEVELOPPEMENT, a « société par actions simplifiée », z siedzibą pod adresem 112 Chemin du Moulin Carron CS 90229, 69130 Ecully (Francja), zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek w Lyon pod nr 016 950 842.

Dostawca usługi hostingowej

Witryna / Aplikacja jest utrzymywana na serwerach zlokalizowanych na terytorium Unii Europejskiej przez Amazon Web Services Inc, PO Box 81226, Seattle, WA 981808-1226 – USA. https://aws.amazon.com/fr/compliance/eu-data-protection/.

Administrator danych dla Witryny / Aplikacji

Tożsamość administratora danych osobowych zależy od celów przetwarzania.

Zakładanie i utrzymywanie konta użytkownika
SEB DEVELOPPEMENT, a « société par actions simplifiée », z siedzibą pod adresem 112 Chemin du Moulin Carron CS 90229, 69130 Ecully (Francja), zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek w Lyon pod nr 016 950 842.

Wykorzystywanie danych dla celów marketingowych (np. newslettery itp.)
GROUPE SEB POLSKA z o. o. z siedzibą pod adresem Gdański Business Center Budynek D, ul. Inflancka 4C, 00-189 Warszawa, tel. (+48) 22 380 04 00, NIP: 522-010-16-45, KRS 0000103545, kapitał zakładowy 21.000.000 zł.

Zarządzanie zamówieniami złożonymi za pośrednictwem naszej Witryny lub Aplikacji
SEB INTERNATIONAL SERVICE (SIS), a « société par actions simplifiée », z siedzibą pod adresem Rue des Chars, 70310 Faucogney et La Mer (Francja), zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Vesoul pod nr 399 014 216. VAT No. FR 95 399014216.