Redaktør

Side
GROUPE SEB Norway AS, Lilleakerveien 6d, plan 5, 0283 Oslo, Norge.


Applikasjon
SEB DEVELOPPEMENT, en « société par actions simplifiée », med forretningskontor på 112 Chemin du Moulin Carron CS 90229, 69130 Ecully, Frankrike, registrert hos Trade and Companies Registry of Lyon under nr. 016 950 842.

Hostingleverandør

Siden / Applikasjonen lagres i Den europeiske union gjennom Amazon Web Services Inc, PO Box 81226, Seattle, WA 981808-1226 – USA. https://aws.amazon.com/fr/compliance/eu-data-protection/.

Behandlingsansvarlig for Siden / Applikasjonen

Den behandlingsansvarliges identitet avhenger av formålet med databehandlingen.

Opprettelse og administrering av brukerkonto
SEB DEVELOPPEMENT, en « société par actions simplifiée », med forretningskontor på 112 Chemin du Moulin Carron CS 90229, 69130 Ecully, Frankrike, registrert hos Trade and Companies Registry of Lyon på nr. 016 950 842.

Bruk av data til markedsføringsformål (f.eks. Nyhetsbrev osv.)
GROUPE SEB Norway AS, Lilleakerveien 6d, plan 5, 0283 Oslo, Norge.

Administrering av ordre gjort via vår Side eller, hvis relevant, Applikasjon
SEB INTERNATIONAL SERVICE (SIS), en « société par actions simplifiée », med forretningskontor på Rue des Chars, 70310 Faucogney et La Mer, Frankrike, registrert hos Trade and Companies Registry of Vesoul under nr. 399 014 216. VAT No. FR 95 399014216.