Forord

Disse Generelle vilkår og betingelser for bruk gir informasjon om reglene som gjelder for bruk av Sider og Applikasjoner utgitt av Groupe SEB-selskaper, samt regler om gjelder for behandling av dine personopplysninger.


Betegnelsen Groupe SEB innebærer alle selskapene som direkte eller indirekte er eid av selskapet SEB SA, registrert i Lyon handels- og foretaksregister under nummer 300 349 636, med forretningskontor på 112 Chemin du Moulin Carron, Campus SEB, 69130 Ecully, Frankrike.


Dersom du ønsker å få rede på nøyaktig hvilken virksomhet i Groupe SEB som er ansvarlig for Siden eller Applikasjonen du bruker, anbefaler vi at du ser hen til den Juridiske merknaden som er tilgjengelig på Siden/Applikasjonen.


Groupe SEB-selskapene eier mange merker, herunder TEFAL (eller T-FAL avhengig av landet), ROWENTA, ALL-CLAD, WMF, LAGOSTINA, MOULINEX, KRUPS, CALOR, SEB, EMSA, OBH NORDICA, KAISER, ARNO, CLOCK, IMUSA, ASIA FAN, MIRRO, MAHARAJA WHITELINE, PANEX, SUPOR. For å få mer informasjon om Groupe SEB og dets merker, vennligst se nettsiden vår www.groupeseb.com.


Disse Generelle vilkår og betingelser for bruk kan settes til side av Spesielle betingelser som gjelder spesifikt for de ulike Sidene / Applikasjonene.

Ordliste

Hva refererer de bestemte begrepene til?

Applikasjon
Betyr, der det er relevant, denne mobilapplikasjonen, inklusive innebygde applikasjoner i våre tilkoblede produkter.


Anmeldelse
Betyr anmeldelsene du avgir om dine produkter, og de tilknyttede videoene og bildene, som du legger til Siden / Applikasjonen der denne funksjonen er tilgjengelig, og som er synlig for alle brukere.


V&B for bruk
Betyr disse Generelle vilkår og betingelser for bruk som styrer bruken av Siden / Applikasjonen.


V&B for salg
Betyr, der det er relevant, de Generelle vilkårene og betingelsene for salg av varer og/eller tjenester som er tilgjengelige på Siden / Applikasjonen.


Kommentar(er)
Betyr enhver melding, tekst, video, bilde som du legger til Siden / Applikasjonen, med unntak av Anmeldelsene, som er synlig for alle brukere.


Innhold
Betyr alle lyd- og videofiler, bilder, tekst, informasjon, databaser, merkekonsepter, logoer, tekniske og grafiske løsninger, framtoning, struktur og ethvert kjennetegn, uavhengig av om det er beskyttet av opphavsrett eller av eksisterende eller fremtidige rettslige bestemmelser, som vi plasserer på Siden / Applikasjonen og/eller gjør tilgjengelig for deg på Siden/Applikasjonen.


Cookies
Betyr tekstfiler som kan identifisere deg som kunde og lagre dine personlige preferanser (f.eks. ditt språkvalg) og informasjon vedrørende ditt besøk på våre Sider / Applikasjoner (herunder informasjon om det du klikker på). Denne betegnelsen inkluderer cookies og andre sporere.


Data
Betyr de personopplysninger vi samler inn via Siden / Applikasjonen, dvs. informasjonen som direkte eller indirekte indentifiserer deg.


Varemerke(r)
Betyr de kommersielle merkene, logoene, varemerkene og alle andre navn eid av Groupe SEB-selskaper.


Vi, vår, oss
Betyr det Groupe SEB-selskapet eller -selskapene identifisert i den Juridiske merknaden på Siden / Applikasjonen.


Tjeneste(r)
dette betyr individuelt eller samlet enhver tjeneste og alle funksjonene relatert til disse som vi tilbyr på Siden / Applikasjonen enten gratis eller mot betaling.


Side
betyr, der det er relevant, denne nettsiden.


Du, din
betyr enhver fysisk eller juridisk person som får tilgang til, ser gjennom eller besøker Siden /Applikasjonen, uavhengig av om det er for et profesjonelt formål eller ikke.


Mulighetene som tilbys gjennom Siden/Applikasjonen

Godkjenning og endringer av V&B for bruk

Ved å gå inn på Siden / Applikasjonen, aksepterer du å bli bundet av disse V&B for bruk og alle de følgende eller refererte betingelsene, som gjelder på den dagen du går inn på Siden / Applikasjonen.


Dersom du ikke godtar noen av vilkårene eller betingelsene som følger av V&B for bruk, vennligst ikke bruk Siden / Applikasjonen. Vi kan til enhver tid endre hele eller deler av Siden / Applikasjonen, Tjenestene og/eller V&B for bruk.


Tjenestene som er tilgjengelige på våre Sider og Applikasjoner er for personer fra 16 år og oppover. Vi hverken samler inn eller bruker informasjon sendt av mindreårige.


Hvordan kan du bruke Siden / Applikasjonen?

Vi gir deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-overdragbar rett til bruk av Innholdet på Siden / Applikasjonen for det ene formål å bruke Siden / Applikasjonen i samsvar med V&B for bruk.


Generelt forplikter du deg til å overholde V&B for bruk og de gjeldende rettslige bestemmelsene.


Spesifikt aksepterer du å overholde følgende regler:

 • Bruk Siden / Applikasjonen ærlig og i samsvar med sin hensikt;
 • Ikke kopier alt eller deler av Siden / Applikasjonen, ikke reproduser den, selg den, gjør den tilgjengelig via lisens, distribuer den, overdra den, modifiser den, tilpass den, oversett den, produser bearbeidelser fra den, dekompilerer den, gjør den til gjenstand for aktiviteter relatert til omvendt utvikling, demonter den eller forsøk å utlede dens kildekode;
 • Ikke omgå eller kompromitter sikkerhets- eller bruksreglene for Innholdet som blir tilbudt, brukt eller anvendt av en funksjon på Siden / Applikasjonen;
 • Ikke bruk virus-, robot-, programvare- eller delrutinetypeprogram for å gripe inn i eller forsøke å gripe inn i styringen av Siden / Applikasjonen eller andre personers bruk av Siden / Applikasjonen;
 • Ikke publiser eller angi uriktige eller misvisende informasjon ved bruk av Siden / Applikasjonen;
 • Ikke bruk identiteten til en annen person;
 • Ikke samle inn informasjon fra brukere for å bruke det til å sende kommersielle tilbud eller tilsvarende, eller for å inkludere dem i listetjenester.

Med tanke på skriving og publisering av Kommentarer og/eller Anmeldelser, godtar du å:

 • Være høflig og respektfull mot andre brukerne til enhver tid;
 • Ikke publisere Kommentarer og/eller Anmeldelser som krenker rettighetene til tredjeparter eller våre egne rettigheter, særlig immaterielle rettigheter;
 • Ikke publisere noen Kommentarer og/eller Anmeldelser som kan bli ansett å tilskynde eller innebære forbrytelser og lovovertredelser, spre vold, være fornærmende, sårende, nedlatende, ærekrenkende, rasistiske eller revisjonistiske, støtte krigsforbrytelser, relatere til salg av en ulovlig gjenstand og/eller tjeneste, støtte terrorisme, oppmuntre til mord eller tilskynde selvmord, være av en pornografisk eller pedofil art, skade sikkerheten eller integriteten til en Stat eller et territorium, av et hvilket som helst slag, uten at denne listen er uttømmende;
 • Ikke bruke Siden / Applikasjonen til det formål å få publisitet til din egen nettside / personlig bruk eller for å sende ut uoppfordrede kommersielle meldinger ("spam").

Publisering av Kommentarer og/eller Anmeldelser

Du kan legge ut en Kommentar og/eller en Anmeldelse på Siden / Applikasjonen.

Vi minner om at Kommentarene og/eller Anmeldelsene og informasjonen du sender til Siden / Applikasjonen kan sees av andre brukere.

Publiseringen av Kommentarer og/eller Anmeldelser må følge vilkårene for den gjeldende Moderation Charter, som du må referere til.

Enhver Kommentar eller Anmeldelse som ikke er i samsvar med V&B for bruk vil uten forvarsel bli slettet av vår moderator, uten det informeres eller bes om autorisasjon fra forfatteren.

Vi er likevel ikke ansvarlig for Kommentarer og/eller Anmeldelser gjort tilgjengelig på Siden / Applikasjonen, og vi gir ingen uttrykkelig eller implisitt garanti med tanke på Kommentarene og/eller Anmeldelsene.

Hvem eier det innholdet som publiseres på Siden / Applikasjonen?

Innhold

Våre rettigheter

Innholdet som består av Siden / Applikasjonen og de relaterte rettigheter eies av Groupe SEB herunder, men ikke begrenset til, Varemerker, design, utseende, struktur, konsepter, tekniske og grafiske løsninger, databaser, programvare og deres kildekoder, og fremstilling og layout for disse egenskapene, som omfatter Siden / Applikasjonen og tjenestene, og/eller utgjør grunnlaget for Siden / Applikasjonen og Tjenestene, og/eller overføres via Siden / Applikasjonen og Tjenestene, og/eller er gjort tilgjengelig gjennom Siden / Applikasjonen og Tjenestene.


Enhver reproduksjon, representasjon, tilpasning, modifikasjon, publisering, overføring, feilaktig fremstilling, integrasjon i annen side, kommersiell utnyttelse og/eller fullstendig eller delvis gjenbruk av Siden / Applikasjonen og/eller Innholdet, på en hvilken som helst måte, og gjennom et hvilket som helst medium, er strengt forbudt og kan innebære en straffbar overtredelse under den franske immaterialrettslovgivningen eller annen gjeldende lovgivning.


Kommentarer og Anmeldelser

Dine Rettigheter

Dine Kommentarer og Anmeldelser er og forblir din eiendom.


Du garanterer at du eier alle rettighetene i dine Kommentarer og Anmeldelser og særlig at de ikke krenker tredjeparters rettigheter.


Vi meddeler at Kommentarene og Anmeldelsene du legger ut på nett, vil bli inkorporert i Siden / Applikasjonens database disponert av oss.


Våre rettigheter

Du gir oss følgende ikke-eksklusive opphavsretter til Kommentarene og Anmeldelsene dine:

 • Retten til å reprodusere, modifisere, bearbeide, fremstille og oversette hele eller deler av Kommentarene og Anmeldelsene på ethvert nåværende eller fremtidig lagringsmedium, og særlig på enhver server eller harddisk, i ethvert format og ved bruk av enhver prosess eller teknologi, på denne tid kjent eller ukjent, og ved enhver form for kommunikasjon, særlig Internett, herunder tredjepartssider, intranett, trykt format eller trykte medier;
 • Retten til å gi, mot eller uten betaling, underlisens for rettighetene gitt under den ovennevnte lisensen til enhver tredjepart valgt av oss, for de overnevnte aktivitetene.

Disse rettighetene er gitt oss til alle kommersielle og ikke-kommersielle formål, så lenge opphavsretten varer, fra i dag og i fremtiden, over hele verden.


Eksempelvis kan Kommentarer og Anmeldelser lagt igjen på våre Sider bli reprodusert med ditt pseudonym på en tredjepartsside for å promoter våre produkter.


Ansvar

Hvem er ansvarlig for lenker til andre nettsider?

Siden / Applikasjonen kan gi tilgang til andre nettsider og/eller Applikasjoner via hyperkoblinger. Vi styrer ikke disse sidene og applikasjonene, og vi kan ikke kontrollere innholdet av disse.


Vi kan derfor ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for:

 • Innholdet og tjenestene tilbudt av disse tredjepartsapplikasjoner og/eller -sidene, eller
 • Noen innsamling og overføring av data, installering av cookies eller andre fremgangsmåter med samme formål, utført av disse sidene og applikasjonene, eller
 • Sikkerhets- eller integritetsproblemer med data, hardware og programvare som du eventuelt opplever og andre konsekvenser eller tap som kan følge av disse tredjepartsapplikasjonene og/eller -sidene.

Din bruk av disse tredjepartsapplikasjonene og/eller sidene kan være underlagt ytterligere vilkår og betingelser som vi ikke kontrollerer. Bruk av tredjepartssider og/eller -applikasjoner skjer derfor på egen risiko.


Hvem er ansvarlig for tilgang til Siden / Applikasjonen?

Vi kan ikke garantere at Siden / Applikasjonen er uten uregelmessigheter, feil eller bugs, eller at disse kan rettes, eller at Siden / Applikasjonen vil fungere uten avbrytelser eller sammenbrudd, eller at den er kompatibel med alle typer hardware. For å undersøke om Applikasjonen fungerer med din mobiltelefon, anbefaler vi derfor at du sjekker kompatibilitetslisten som er tilgjengelig i produktinformasjonsoversikten på Siden.


Siden / Applikasjonen opereres via internett og mobile nettverk, som er utenfor vår kontroll. Vi er ikke ansvarlig for om Siden / Applikasjonen blir utilgjengelig eller for andre problemer eller feil med nedlastning eller tilgang til Innholdet og Tjenestene.


Tjenesten kan være utilgjengelig i perioder grunnet vedlikehold, oppdateringer eller modifikasjoner. Vi kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for avbrutt tilgang til Tjenesten som et resultat av vedlikeholds-, oppdaterings- eller modifikasjonshandlinger for hele eller deler av Tjenesten.


Vi forbeholder oss retten til å modifisere, avslutte, suspendere eller avbryte til enhver tid, for enhver grunn og etter vårt skjønn alene, tilgang til hele eller deler av Siden / Applikasjonen, inkludert Innholdet og Tjenestene, uten forvarsel, i samsvar med rettslige bestemmelser. Vi kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig dersom Siden / Applikasjonen er utilgjengelig. Videre forbeholder vi oss retten til å midlertidig eller definitivt avbryte tilgangen til Siden / Applikasjonen, særlig dersom aktiviteten relatert Siden / Applikasjonen slutter å gi omsetning, eller ved kollektive insolvensbehandlinger.


I det tilfelle at vi blir holdt ansvarlig for tap som ikke er følger av V&B for bruk, vil vårt ansvar kun omfatte sikre, reelle, direkte tap.


Retningslinjer for personvern

Beskyttelse av dine Data er viktig for oss. Derfor ber vi deg om å lese følgende regler nøye og kontakte vårt personvernombud om du har noen spørsmål på: privacy@groupeseb.com.


Måten dine Data behandles på kan variere, avhengig av hvorvidt de samles inn via en Side eller en Applikasjon. For å få informasjon om behandlingsansvarlig for Siden /Applikasjonen du bruker, vennligst se den Juridiske merknaden.


Hvilke data samler vi inn?

Avhengig av Siden / Applikasjonen du bruker, samler vi inn ulike typer Data relatert til følgende elementer:


NETTSIDER


Identifikasjonsdata

(f.eks. etternavn, fornavn, adresse, epostadresse)

Informasjon om din husstand

(f.eks. antall personer i din husstand, antall barn, sivilstatus)

Innloggingsdata, cookies, tekniske data

Anonymiserte data

APPLIKASJONER


Applikasjoner som gjelder matlaging (Actifry, Cookeo / Cook4Me, Companion / Prep&Cook, Smart&Tasty, Cake Factory, Cooking Connect, Reveil Café, Optigrill Smart, Krups Espresso, Latte Smart, Steam'up)


Identifikasjonsdata

(f.eks. etternavn, fornavn, adresse, epostadresse, telefonnummer)

Informasjon om din husstand

(f.eks. antall personer i din husstand, antall barn, sivilstatus)

Informasjon om dine matpreferanser

Innloggingsdata, cookies, tekniske data

Anonymiserte data

Applikasjoner som gjelder husholdningsprodukter (My Smart Force, Pure Air)


Identifikasjonsdata

(f.eks. etternavn, fornavn, adresse, epostadresse, telefonnummer)

Informasjon om din husstand

(f.eks. antall personer i husstand, antall barn, sivilstatus, kjæledyr)

Innloggingsdata, cookies, tekniske data

Anonymiserte data

Geolokasjonsdata

(kun for Pure Air Applikasjonen)

Applikasjoner som gjelder personlig pleie (Body Partner)


Identifikasjonsdata

(f.eks. etternavn, fornavn, adresse, epostadresse, telefonnummer)

Informasjon om din husstanden

(f.eks. antall personer i husstand, antall barn, sivilstatus)


Innloggingsdata, cookies, tekniske data

Velværedata

(høyde, vekt, kroppsmål)

Anonymiserte data

Er disse Dataene obligatoriske?

Du kan bruke Siden / Applikasjonen uten å identifisere deg eller sende oss noen Data. Likevel er noen Tjenester og funksjoner kun tilgjengelige for brukere med en konto. Videre er noen av disse Dataene obligatoriske for å oppfylle rettslige krav eller krav etter kontrakt. Vi vil alltid behandle Dataene dine i samsvar med gjeldende lovgivning.


Behandlingsgrunnlag


Ditt velger frivillig å samtykke til behandling av Dataene dine

Vi behøver å behandle dine Data for å oppfylle våre kontraktsforpliktelser

Lovgivningen krever at vi samler inn disse Dataene

Vi behandler dine Data etter våre berettigede interesser for å kontinuerlig forbedre våre Tjenester.

Obligatoriske Data markeres som dette når de samles inn; andre Data er valgfrie.


Dersom du ikke fyller ut obligatoriske data, vil det ikke være mulig:

 • å få tilgang til hele eller deler av Tjenestene på Siden / Applikasjonen;
 • å motta produktene eller Tjenestene vi tilbyr.

Videre, når du logger inn på Siden / Applikasjonen via en tredjepartsløsning, særlig et sosialt nettverk, godkjenner du at vi, i samsvar med V&B for bruk, samler inn og behandler Dataene som du har godkjent offentlig deling av via parametere i denne tredjepartsløsningen. Vi kan derfor bruke disse Dataene til å utfylle informasjonen vi samler direkte fra deg.


Hvorfor samler vi Dataene dine?


Innsamlet Data

Formål

Behandlingsgrunnlag

For å lage din brukerkonto og din innlogging dersom du allerede har en konto fra en annen Side / Applikasjon fra merket eller et annet Groupe SEB-merke.
For mer informasjon, se seksjonen om enkeltkontoen.

For å bruke informasjonen om dine vaner, sedvaner og handlemønstre for å sende deg tilpasset informasjon og tjenester, under hensyn til dine valg for dette.

For å gi deg informasjon eller tilby en tjeneste som passer for din plassering.

For å svare på dine søk og informasjonshenvendelser om produktene og tjenestene vi selger, inklusive gjennom vårt nettbaserte chatte-verktøy.

For å behandle alle bestillingene dine fra Sider / Applikasjoner og særlig for å sende og spore de bestilte produktene, lage faktura og behandle eventuelle klager.

For å tilby deg tilpasset innhold og tilbud på Siden / Applikasjonen som du sannsynligvis vil være interessert i, basert på installerte Cookies. Du kan til administrere installasjonen av hver av disse Cookiene enhver tid ved å klikke på lenken på hver side av Siden / i Applikasjonsmenyen.

For å la deg frivillig delta i meningsmålinger, spørreundersøkelser eller tester relatert til våre produkter og tjenester.

For å la deg frivillig delta i spill eller spørrekonkurranser eller motta tilbakebetaling og sponsortilbud på Siden / Applikasjonen.

For å forstå bruken av våre Sider / Applikasjoner og forbedre deres funksjonalitet ved bruk av cookies og andre liknede teknologier. For mer informasjon, vennligst se seksjonen omCookies.

For å fremstille markedsundersøkelser og analysere trender for å forbedre våre produkter og tjenester. Dataene vi samler inn er ikke i et format som gjør det mulig for oss å identifisere deg personlig. Denne informasjonen vil bli brukt i et aggregert format, som betyr at vi ikke kan identifisere brukere personlig, og som kan bli kombinert med andre aggregerte data tilknyttet andre brukere, og med data samlet inn av andre virksomheter i vår Gruppe.

For å administrere ditt abonnement på en epostliste (nyhetsbrev).

For å gjøre det mulig for deg å dele informasjonen fra våre Sider / Applikasjoner via epost eller på sosiale nettverk. For mer informasjon om delingsfunksjonen på sosiale medier, vennligst se seksjonen om Cookies.

For å gjøre det mulig for deg å legge igjen en Kommentar eller Anmeldelse på våre Sider / Applikasjoner.

Hva er enkeltkontoen?

Vi tilbyr en unik, forenklet brukeropplevelse.


Derfor kan du, når du oppretter en brukerkonto på en Side eller Applikasjon tilhørende et av Groupe SEB-merkene, kan du bruke den samme kontoen til innlogging på en annen Side eller annen Applikasjon tilhørende samme merke eller andre Groupe SEB-merker.


På liknende måte, når du for første gang oppretter en konto på en Groupe SEB-Side eller -Applikasjon, samler vi inn Dataene du har sendt oss før du oppretter din en konto, slik at vi kan fullføre den. For eksempel kan du kan gitt oss Data ved innringing til vår Kundeservice, sendt Data mens du deltok i en salgskampanje, eller når du meldte deg på et nyhetsbrev fra et av Groupe SEB-merkene.


Dette gjør det lettere for deg å registrere deg, ettersom du ikke behøver å gjenta informasjonen du allerede har gitt oss.


Denne enkeltkontoen kan brukes for å administrere dine Data, fortelle oss om dine markedsføringsvalg og preferanser, osv., på ett sted, på din kundeside, for alle merkene hvor du gjenkjennes som en bruker.


Hvem har tilgang til mine Data?

Vi deler bare data når det er helt nødvendig, og bare med følgende tredjeparter:

 • våre samarbeidsselskaper, bare dersom du har akseptert dette;
 • våre leverandører, for å gjennomføre formålene beskrevet ovenfor eller for å gjennomføre en oppgave på våre vegne (herunder salgssupport, annonsering, markedsundersøkelser eller kundeservice, og regnskapsføring, levering av produkter eller tjenester nå eller i fremtiden, eller for premietrekninger, konkurranser eller promotering);
 • til vår tjenesteleverandør, for administrering av Anmeldelsene. Våre tjenesteleverandører vil ha tilgang til Dataene du sender inn til en Anmeldelse.
 • til kjøperen av våre selskap ved en eventuell overdragelse;
 • til en tredjepart dersom det er fastsatt eller autorisert ved lov, eller gyldige lovgivningsbestemmelser, rettskjennelse eller regulering, eller dersom slik utlevering er nødvendig som en del av en granskning eller prosedyre, innen det nasjonale territoriet eller i et annet land.

Avslutningsvis, i samsvar med de rettslige bestemmelsene (særlig artikkel 6(1) i EUs personvernforordning og fortalepunkt 48 i den samme forordningen), kan vi dele dine Data med Groupe SEB-selskaper for interne administrative formål.


Hvis en overføring som beskrevet ovenfor skjer til et land utenfor Den europeiske union, vil vi sette i gang tiltak for å beskytte dataene dine på en måte som er i samsvar med gjeldende lovgivning. Tilsvarende, dersom du befinner deg utenfor EU, vil dine Data bli overført innad i EU når de blir behandlet i samsvar med de rettslige bestemmelsene i EUs personvernforordning.


Hvor lenge beholder dere Dataene mine?

Vi beholder dine Data så lenge avtaleforholdet varer og så lenge som nødvendig for å gjennomføre formålene som følger av disse V&B for bruk. Utover denne perioden vil vi kun beholde Dataene dine for å overholde våre rettslige eller myndighetspålagte forpliktelser, eller for å gjøre det mulig for oss å dokumentere bevis for en rettighet eller en kontrakt.


Mine rettigheter i mine Data

Hva er mine rettigheter?

I samsvar med gjeldende rettslige bestemmelser, garanterer vi deg følgende rettigheter:


Rett til innsyn


Du kan be om innsyn i alle eller deler av dine Data.


Rett til korrigering


Du kan be oss om å endre alle eller deler av dine Data som er unøyaktige eller ikke oppdaterte.


Rett til sletting


Du kan be oss om å slette alle eller deler av dine Data, særlig dersom Dataene ikke lenger er nødvendige for formålene de ble samlet inn for, eller dersom du trekker tilbake ditt samtykke til behandling av Data.


Rett til å protestere


Du kan til enhver tid protestere mot behandling av dine Data for formål basert på våre legitime interesser. Vi ber deg likevel være oppmerksom på det faktum at uavhengig av din forespørsel kan vi fortsette å behandle dine Data dersom det er andre legitime eller tvingende grunner som rettferdiggjør behandlingen, eller for å fastsette, utøve eller forsvare rettskrav.


Rett til begrensning


Du kan be om at dine Data blir behandlet på en begrenset måte (ingen behandling, bare lagring) i følgende tilfeller:
1) for den perioden som kreves for å vurdere nøyaktigheten av dine Data etter at du har bestridt nøyaktigheten av Dataene;
2) hvis du mener behandlingen er ulovlig og ber om begrenset bruk av Data istedenfor sletting;
3) hvis vi ikke lenger behøver å behandle dine Data, men du fremdeles trenger disse Dataene for å dokumentere, utøve eller forsvare dine rettigheter;
4) hvis du protesterer mot behandlingen av dine Data, og du ønsker å begrense bruken av disse mens det gjennomføres kontroll for å klargjøre om de legitime grunnene vi gir, rettferdiggjør videre behandling av Dataene.


Rett til portabilitet


Du kan be om at Dataene dine eksporteres til en tredjepart når du har gitt ditt samtykke til at Dataene dine samles eller når Dataene dine har blitt innsamlet under gjennomføringen av en kontrakt.


Retten til å trekke tilbake samtykke


For behandling som krever ditt samtykke () kan du til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke.


Retten til å kontrollere dine Data etter din død


Du har retten til å sende oss dine instruksjoner om hva som skal gjøres med dine Data etter din død.


Hvordan utøver jeg mine rettigheter?

Du kan utøve dine rettigheter ved å klikke på lenken om dataadministrasjon på kundesiden din, ved å gå direkte til "Kontakt oss"-siden, eller ved å kontakte vår kundeserviceavdeling på telefonnummeret som er angitt på Siden / Applikasjonen.

Du har også retten til å fremsette en klage til en personverntilsynsmyndighet.


Dine preferanser for markedsføring

Du kan i tråd med dine preferanser motta promotering og kommersielle tilbud som sannsynligvis vil være av interesse for deg basert på din profil, om produkter og tjenester tilbudt på Sidene og Applikasjonene til én eller flere Groupe SEB-merker, per post, epost, SMS og push-varsler, og fra våre partnere, hvor dette er relevant.

Du kan til enhver tid velge å ikke motta slike markedsføringsmeldinger via lenken for å stoppe abonnementet som finnes i meldingen, eller via parameterne for push meldinger på smarttelefonen eller nettbrettet ditt, eller ved å logge inn på din kundeside.


Sikkerhet til dine personopplysninger

Vi er opptatt av sikkerheten og konfidensialiteten av dine personopplysninger som vi samler inn og lagrer.Vi treffer alle rimelige tiltak for å beskytte alle dine personopplysninger som vi har lagret, mot misbruk, inngrep og tap, samt mot uautorisert tilgang, modifikasjon eller utlevering.Ingen av bank- eller kredittkortopplysningene dine er lagret i vår database.Alle bank- og kredittkortopplysninger behandles av vår eksterne finansielle tjenesteleverandør, og slike finansielle opplysninger overføres alltid via en sikker SSL-forbindelse.


Cookies

Bruk av Cookies

Mens du bruker Siden / Applikasjonen, kan Cookies bli installert på din enhet, særlig på datamaskinen, nettbrettet eller smarttelefonen din.

Vår bruk av Cookies er underlagt ditt uttrykkelige, foregående og spesifikke samtykke som gis før de blir installert på din enhet. Vi innhenter ditt samtykke via et banner som inkluderer klar, uttrykkelig informasjon om formålene som Cookiene vil bli brukt for, og informasjon om hvordan man kan motsette seg bruk av Cookies.

Ved å gi ditt samtykke, aksepterer du til bruk av cookiene i samsvar med denne retningslinjen. Dersom du ikke tillater bruken av cookies, kan du deaktivere dem ved å følge instruksjonene under på siden "Hvordan kan jeg deaktivere valgfrie cookies".


Hva er en Cookie?

Cookies er tekstfiler som gjør det mulig å identifisere deg som en kunde og lagre dine personlige preferanser (for eksempel språkvalg) og tekniske informasjon (herunder informasjon om det du klikker på).

Vi kan også bruke web tags, også kjent som “pixel tags” eller “Clear GIF” eller liknende teknologi som brukes for å sjekke hvordan du bruker Siden / Applikasjonen vår og for å se hvilke av sidene på vår Sid / Applikasjon du besøker.


Vi integrerer også «Software Development Kits» («SDK-er») i våre applikasjoner for å utføre lignende funksjoner som informasjonskapsler og websignaler.For eksempel samler SDK-ene teknisk informasjon og bruksinformasjon så som identiteten til mobile enheter eller interaksjoner med våre applikasjoner.


Hva brukes informasjonskapsler til?

Vi bruker informasjonskapsler for å hjelpe oss med å gjenkjenne nettleseren eller enheten din, lagre preferansene dine, levere visse funksjoner og samle informasjon om interaksjonene dine med oss, vårt innhold og vår kommunikasjon.For eksempel, når vi kommuniserer med deg via HTML-e-post, informerer websignalene oss om din aktivitet, bl.a. om du har mottatt og åpnet vår e-post, klikket på en lenke eller på annen måte samhandlet med våre nettsider, og disse opplysningene kan kombineres med andre, tidligere innsamlede opplysninger.


Hvilke Cookies bruker vi?

Vi bruker ulike Cookies på Siden / Applikasjonen:


Cookies som ikke krever ditt samtykke


“Nødvendige” cookies gjør det mulig for deg å få tilgang til essensielle funksjoner på Siden / Applikasjonen. De er nyttige når man skal utvikle, vedlikeholde, beskytte og forbedre våre nettsteder / applikasjoner (f.eks. for å huske innholdet i handlevognen din). "Tilpasnings"-cookies er ikke nødvendige, men de kan gjøre det enklere å burde nettstedet / applikasjonen og gjøre brukeropplevelsen mer brukervennlig (f.eks. ved å huske språket du har valgt.) Du kan slette parameterne på din. du kan slette dem med å stille parameterne i nettleseren din, men du du vil da ikke kunne bruke nettstedet /applikasjonen riktig.


Cookies som trenger ditt samtykke


"Innholdstilpasnings"-cookies gjør det mulig å tilpasse visningen av produkter og tjenester avhengig av hvordan du navigerer på nettstedet / applikasjonen.


“Publikumsmålings"-cookies gjør det mulig for oss å analysere trafikk, resultatet av vårt reklameinnhold, trender, bruk for å identifisere enhver funksjonsfeil på nettstedet / applikasjonen og for å forstå hvordan nettstedet / applikasjonen brukes. Dette hjelper oss med å forbedre din opplevelse samt design og innhold på Siden / Applikasjonen, slik at de imøtekommer dine behov. Vi bruker Google Analytics til dette formålet. Du finner mer informasjon om hvordan Google bruker informasjonen som er samlet inn fra nettstedet ved å gå inn på https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en.


“Annonserings”-cookies brukes for at vi og våre datterselskaper, partnere eller tredjeparter som f.eks. sosiale nettverk (f.eks. Facebook) skal kunne tilby, markedsføre og reklamere for produkter og tjenester. De brukes til å sende deg passende reklame relatert tilpasset dine interesser, som vist på nettstedet / applikasjonen vår, eller når du surfer på Internett, også på sosiale nettverk. Dersom du avslår annonserings-cookies, vil kun ikke-målrettet reklame fortsatt vises på våre Sider / Applikasjoner eller på Internett. Cookies kan også lette, administrere og måle resultatene til annonser som vises eller sendes av oss eller gjennom oss. De gjør det også mulig å avdekke annonsering eller velge publikum, spesielt på sosiale nettverk. I noen tilfeller blir dataene som er hentet fra cookies deretter kombinert med personopplysninger (inkludert e-postadressen din) som du har gitt oss når du oppretter en konto eller deltar i en kommersiell operasjon, hvis du har akseptert å motta personlige kommersielle tilbud og informasjon . Annonserings-cookies kan brukes av våre partnere eller tredjepartsleverandører. Hvis du ikke ønsker at informasjons-cookies skal brukes, vil bare ikke-målrettet annonsering vises på nettstedet / applikasjonen vår eller på Internett.


“Sosiale medier”-cookies brukes for at du skal kunne dele din mening om vårt nettsted / applikasjonen på sosiale nettverk, eller for at du skal kunne dele innholdet (f.eks. knappene "Dele" eller "Like") eller for at du skal kunne opprette en konto direkte fra et "Sosialt nettsted". Utgivere av sosiale medier lagrer derfor Cookies på din enhet for å innhente og motta informasjon om din bruk av slike delingstjenester.


Hvordan kan jeg deaktivere valgfrie Cookies?

Første gang du besøker nettstedet / applikasjonen, vil et banner informere deg om tilstedeværelsen at disse cookiene og du inviteres til å angi dine preferanser.


Du kan også administrere installasjonen av hver av disse Cookiene til enhver tid ved å klikke på lenken på hver side på Siden / i Applikasjonsmenyen.


Du kan nekte installasjon av valgfrie tredjeparts informasjonskapsler gjennom nettleserinnstillingene, muligens nekter din nettleser allerede installasjon av valgfrie tredjeparts informasjonskapsler som standardinnstilling.Vi garanterer likevel ikke for effektiviteten av slike innstillinger.For å være sikker på at du har fullstendig kontroll over behandlingen av informasjonskapslene distribuert av vårt nettsted/applikasjon, anbefaler vi deg å bruke informasjonskapsel-(cookie-)administrasjonen.


Gjeldende lovgivning - Kompetent jurisdiksjon

1/ Dersom du bor utenfor USA: Disse V&B for bruk er underlagt gjeldende lovgivning der du har bopel. Alle tvister vil bli henvist til de saklig kompetente domstolene, dersom en minnelig løsning ikke oppnås.


2/ Dersom du bor i USA: lovene i staten New Jersey, uten hensyn til prinsipper for lovkonflikter, vil regulere disse vilkårene og enhver tvist av noe slag som måtte oppstå mellom oss.


a) Påbudt bindende voldgift. Partene i disse V&B for bruk aksepterer at endelig og bindende voldgift på individuelt nivå skal være eneste og eksklusivt forum og rettsmiddel for alle og enhver tvist og krav som ikke kan løses uformelt, og som på noen som helst måte relaterer til eller oppstår på grunnlag av ditt kjøp, vår tjeneste, Siden / Applikasjonen eller disse V&B for bruk. Uavhengig av det forutgående skal ingen tvist eller krav som relaterer til patent, opphavsrett, varemerke, forretningshemmelighet, personvern eller publisitetsrettigheter løses ved voldgift og, i stedet, samtykker partene til at slike tvister utelukkende skal løses i statlig eller føderal domstol i Essex County, New Jersey, og partene samtykker i eksklusiv jurisdiksjon og verneting for slike domstoler. Partene erkjenner herved og er enige om i at den føderale Voldgiftsloven og føderal tvistelovgivning gjelder for voldgiftunder disse V&B for bruk (til tross for andre mulige lovvalgbestemmelser).

Voldgift underordnet disse V&B for bruk skal ledes av American Arbitration Association ("AAA"). Ved krav under eller tilsvarende $75,000 (eksklusivt advokatsalær, kostander og påstått straffeerstatning- eller -mulkt) vil AAAs Forbrukervoldgiftsregler gjelde; for krav over $75,000, vil AAAs Kommersielle voldgiftsregler gjelde. AAAs regler er tilgjengelige på https://www.adr.org.


Enhver meddelelse om voldgift bør sendes oss på følgende adresse:

Buchanan Ingersoll & Rooney PC
One Oxford Centre
301 Grant Street, 20th Floor
Pittsburgh, PA 15219-1410
Att: Wendelynne Newton


b) Avkall på gruppesøksmål: SÅLANGT DET ER TILLATT UNDER GJELDENDE LOVGIVNING, SKAL VOLDGIFT UTELUKKENDE SKJE PÅ INDIVIDUELT GRUNNLAG UTEN RETTEN TIL AT NOEN TVISTER KAN AVGJØRES VED VOLDGIFT SOM GRUPPESØKSMÅL ELLER BASERT PÅ KRAV FREMMET AV EN REPRESENTANT SOM HEVDER Å HANDLE PÅ VEGNE AV ANDRE.
Tvister kan ikke forenes eller konsolideres med mindre alle parter skriftlig har godtatt dette. Ingen voldgiftskjennelse eller -avgjørelse får prekluderende virkning for problemstillinger eller krav i noen tvist med noen som ikke er navngitt part i voldgiften.
Dersom dette AVKALLET PÅ ADGANG TIL GRUPPESØKSMÅL anses å ikke kunne håndheves, vil ethvert antatt gruppesøksmål kun gjennomføres i en domstol med kompetent jurisdiksjon uten en jury og uten voldgift.


c) Avkall på rettigheter, herunder rettssak for jury. Ved å godta voldgift forstår og aksepterer partene at de gir avkall på sine rettigheter til å gjøre gjeldende andre tilgjengelige tvisteløsningsprosesser, slik som domstolsøksmål eller administrativ behandling, for å avgjøre tvisten deres. Reglene for voldgift er annerledes. Det er ingen dommer eller jury, og overprøving av voldgiftsdommerens avgjørelse er svært begrenset. VIDERE ER VI BEGGE ENIGE OM AT, UAVHENGIG AV OM EN TVIST LØSES VED VOLDGIFT ELLER VED DOMSTOLENE, FRASKRIVER BEGGE PARTENE SEG RETTEN TIL AT ENHVER TVIST ELLER KRAV FØRES FOR EN JURY.

X