Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek információt szolgáltatnak a Groupe SEB vállalatok által közzétett weboldalak és alkalmazások használatára vonatkozó szabályokról, valamint azokról a szabályokról, amelyek az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkoznak .


A “Groupe SEB” kifejezés minden olyan vállalatot takar, mely közvetlen vagy közvetett módon a SEB SA vállalat (cégjegyzékszám: 300 349 636; nyilvántartó hatóság: Lyoni Kereskedelmi és Cégnyilvántartás; székhely: 112 Chemin du Moulin Carron, Campus SEB, 69130 Ecully, Franciország) tulajdonában áll.


Ha szeretné pontosan meghatározni, hogy melyik Groupe SEB entitás felelős az Ön által használt Weboldalért vagy Alkalmazásért, akkor javasoljuk, hogy olvassa el a Jogi Nyilatkozatot, mely a Weboldalon / Alkalmazásban érhető el.


A Groupe SEB vállalatok számos márka tulajdonosai, így például TEFAL (vagy országtól függően T-FAL), ROWENTA, ALL-CLAD, WMF, LAGOSTINA, MOULINEX, KRUPS, CALOR, SEB, EMSA, OBH NORDICA, KAISER, ARNO, CLOCK, IMUSA, ASIA FAN, MIRRO, MAHARAJA WHITELINE, PANEX, SUPOR. Ha többet szeretne megtudni a Groupe SEB-ről és annak márkáiról, látogasson el weboldalunkra awww.groupeseb.com.


Jelen Általános Szerződési Feltételek a különböző Weboldalak/Alkalmazások Speciális Feltételeivel egészülhetnek ki.

Szójegyzék

Mit jelentenek a meghatározott kifejezések?

Alkalmazás:
Amennyiben alkalmazható, ezt a mobilalkalmazást jelenti, beleértve a kapcsolódó termékekben megtalálható beágyazott alkalmazásokat is.


Értékelés:
az értékelések, melyeket Ön a mi termékeinkről ír, illetve az ezekhez kapcsolódó videók és fotók, melyeket Ön a Weboldalra/Alkalmazásba – ha ez a funkció elérhető – feltölt, és melyek minden felhasználó számára láthatóak.


ÁSZF:
jelen, a Weboldal/Alkalmazás használatára vonatkozó Általános Szerződési Feltételek.


Értékesítési Feltételek:
adott esetben, a Weboldalon / Alkalmazásban elérhető áruk és/vagy szolgáltatások értékesítésére vonatkozó Általános Értékesítési Szerződési Feltételek.


Hozzászólás(ok):
bármilyen üzenet, szöveg, videó, fotó – az Értékelések kivételével –, melyet a Weboldalra/Alkalmazásba feltölt, és amely minden felhasználó számára látható.


Tartalom:
az összes hang és videó fájl, kép, szöveg, információ, adatbázis, Márka koncepciók, logó, technikai és grafikai megoldás, megjelenés, struktúra, valamint bármely funkció, szellemi tulajdonjog vagy jelenlegi vagy jövőbeli jogszabályi előírás által akár védett, akár nem, melyet a Weboldalunkon / Alkalmazásunkban helyezünk el és/vagy teszünk elérhetővé az Ön számára.


Cookie-k:
olyan szöveges fájlok, melyek képesek Önt mint felhasználót azonosítani, és eltárolni az Ön személyes preferenciáit (pl. az Ön által választott nyelv) illetve Weboldalunkra/Alkalmazásunkba tett látogatásához kapcsolódó információkat (beleértve a clickstream adatokat). Ez a kifejezés magába foglalja a cookie-kat (magyarul sütiket) és más nyomkövetőket is.


Adat:
a Weboldalon / Alkalmazásban általunk gyűjtött személyes adat, pl. az információ, mely közvetlenül vagy közvetve azonosítja Önt.


Védjegy(ek):
a Groupe SEB vállalatok tulajdonában álló kereskedelmi márkák, logók, védjegyek vagy bármilyen más nevek.


Mi, miénk, minket, nekünk:
a Weboldalon / Alkalmazásban elérhető Jogi Nyilatkozatban meghatározott Groupe SEB vállalat vagy vállalatok.


Szolgáltatás(ok):
egyénileg vagy kollektíven bármely szolgáltatás és a hozzá kapcsolódó funkciók, melyeket ingyenesen vagy ellenérték fejében kínálunk a Weboldalon / Alkalmazásban.


Weboldal:
amennyiben alkalmazandó, a jelen weboldalt jelenti.


VÖn, Öné, Önt, Önnek:
bármely természetes vagy jogi személy, aki eléri, böngészi vagy meglátogatja a Weboldalt / Alkalmazást, akár szakmai, akár nem szakmai célra.


A Weboldal/Alkalmazás által nyújtott lehetőségek

Az ÁSZF elfogadása és módosítása

A Weboldal/Alkalmazás elérésével Ön beleegyezik, hogy jelen ÁSZF és minden más benne foglalt vagy benne hivatkozott feltétel köti Önt az elérés napján hatályos tartalommal.


Ha bármely, az ÁSZF-be foglalt kötelezettséget vagy feltételt elutasít, kérjük ne használja a Weboldalt / Alkalmazást. A Weboldal/Alkalmazás egészét vagy részét, illetve a Szolgáltatásokat és/vagy az ÁSZF-et bármikor módosíthatjuk.


A Weboldalainkon / Alkalmazásinkban elérhető Szolgáltatások 16. életévét betöltött személyeknek szólnak. Nem gyűjtünk, illetve nem használunk fel kiskorú személyek által küldött adatot.


Hogyan használhatja a Weboldalt / Alkalmazást?

Egy nem kizárólagos, nem átruházható, nem átengedhető jogot biztosítunk az Ön számára a Weboldal/Alkalmazás Tartalmának használatához kizárólag abból a célból, hogy az ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően használja a Weboldalt / Alkalmazást.


Általánosságban Ön vállalja, hogy betartja a mindenkor hatályos ÁSZF-et és jogszabályi kötelezettségeket.


Ön különösen beleegyezik abba, hogy betartja a következő szabályokat:

 • A Weboldalt / Alkalmazást rendeltetésszerűen és céljának megfelelően használja;
 • Nem másolja le a Weboldal/Alkalmazás egészét vagy egy részét, nem sokszorosítja azt, nem adja el, nem teszi licenc alapján elérhetővé, nem terjeszti, nem engedi át, nem módosítja, nem dolgozza át, nem fordítja le, nem hoz létre származékos műveket belőle, nem szerkeszti át, nem veti alá visszafejtési műveleteknek, nem bontja szét, illetve nem próbálja megfejteni a forráskódját;
 • Nem kerüli meg és nem kompromittálja az adott Tartalomra vonatkozó biztonsági vagy használati intézkedéseket, melyeket a Weboldal / Alkalmazás valamely funkciója használ vagy alkalmaz;
 • Nem használ vírust, robotot, szoftvert vagy szubrutin típusú rendszert, hogy befolyásolja vagy megpróbálja befolyásolni a Weboldal / Alkalmazás működését vagy más személy általi használatát;
 • A Weboldal / Alkalmazás használata közben nem tesz közzé, illetve nem visz be pontatlan vagy félrevezető információt;
 • Nem veszi fel egy másik személy személyazonosságát;
 • Nem gyűjt adatokat más felhasználókról abból a célból, hogy kereskedelmi ajánlatokat vagy ezzel egyenértékűeket küldjön számukra az adatok felhasználásával, vagy hogy nyilvántartás részéve tegye őket.

A Hozzászólások és/vagy Értékelések írására és publikálására vonatkozóan, Ön beleegyezik abba, hogy:

 • A többi felhasználóval mindig udvarias lesz és megadja részükre a kellő tiszteletet;
 • Nem tesz közzé olyan Hozzászólást és/vagy Értékelést, mely harmadik személyek jogait vagy a mi jogainkat sérti, ideértve különösen a szellemi alkotások jogait;
 • Nem tesz közzé olyan Hozzászólást és/vagy Értékelést, mely bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésének vagy ezekre való felbujtásnak, illetve erőszakos, sértő, káros, rágalmazó, becsületsértő, rasszista vagy revizionista üzenet terjesztésének minősülhet, továbbá háborús bűncselekmények bagatellizálásának, illegális áruk és/vagy szolgáltatások értékesítésével kapcsolatosak, terrorizmus bagatellizálásának, emberölésre való felhívásnak vagy öngyilkosságra való felbujtásnak, pornográf vagy pedofil jellegűnek, illetve egy állam vagy a terület biztonságának vagy integritásának károsításának minősülhet, bármilyen módon, anélkül, hogy ez a lista kimerítő lenne;
 • Nem használja a Weboldalt / Alkalmazást a saját weboldalának / személyes alkalmazásának népszerűsítésére vagy nem kívánt kereskedelmi üzenetek (“spam”) továbbítására.

Hozzászólások és/vagy Értékelések közzététele

Ön Hozzászólást és/vagy Értékelést tehet a Weboldalhoz / Alkalmazáshoz.

Emlékeztetjük, hogy a Hozzászólások és/vagy Értékelések, valamint az információk, melyeket a Weboldalra / Alkalmazásba küld, más felhasználók által láthatóak.

A Hozzászólások és/vagy Értékelések közzététele meg kell, hogy feleljen az alkalmazandó Moderációs Charta előírásainak, melyeket Önnek át kell néznie.

Bármely Hozzászólást vagy Értékelést, mely nem felel meg az ÁSZF-nek, a moderátorunk előzetes figyelmeztetés nélkül törli, anélkül, hogy erről értesítené a szerzőt, illetve engedélyt kérne tőle.

Nem vagyunk azonban felelősek a Weboldalon / Alkalmazásban elérhetővé váló Hozzászólásokért és/vagy Értékelésekért, és a Hozzászólásokkal és/vagy Értékelésekkel kapcsolatban semmilyen kifejezett vagy implicit garanciát nem adunk.

Kihez tartozik a Weboldalon / Alkalmazásban közzétett Tartalom?

Tartalom

Jogaink

A Weboldalt / Alkalmazást alkotó Tartalom és a kapcsolódó jogok a Groupe SEB tulajdonában állnak, beleértve – de nem kizárólagosan – a Védjegyeket, a designt, a megjelenéseket, struktúrákat , koncepciókat, technikai és grafikai megoldásokat, adatbázisokat, szoftvereket és azok forráskódját, és ezeknek a funkcióknak a kiépítését és elrendezését, melyek a Weboldal/Alkalmazást és a Szolgáltatásokat alkotják, és/vagy a Weboldal / Alkalmazás és a Szolgáltatások alapját képezik, és/vagy átvezetnek a Weboldalra / Alkalmazásra vagy onnan, és/vagy a Weboldalon / Alkalmazásban és a Szolgáltatásokon keresztül elérhetők.


Szigorúan tilos és a Francia Szellemi Alkotások Kódexe vagy más alkalmazandó jogszabály által büntetendő bitorlásnak minősülhet bármilyen sokszorosítás, ábrázolás, átdolgozás, módosítás, publikáció, átadás, helytelen bemutatás, integráció egy másik weboldalba, kereskedelmi hasznosítás és/vagy a Weboldal/Alkalmazás és/vagy a Tartalom teljes vagy részleges újbóli felhasználása bármilyen eljárással és bármilyen médiumban.


Hozzászólások és Értékelések

Az Ön jogai

Az Ön Hozzászólásai és Értékelései az Ön tulajdonában vannak és abban is maradnak.


Ön garantálja, hogy a Hozzászólásaira és Értékelésére vonatkozó jogokkal Ön rendelkezik, így különösen azt, hogy azok harmadik személyek jogait nem sértik.


Tájékoztatjuk, hogy a Hozzászólások és Értékelések, melyeket online küld be, a Weboldal/Alkalmazás általunk kezelt adatbázisának részévé válik.


Jogaink

Ön biztosítja részünkre a következő, a Hozzászólásaira és Értékeléseire vonatkozó, nem kizárólagos szerzői jogi jogosultságokat:

 • A Hozzászólások és Értékelések egészének vagy részének sokszorosítása, módosítása, átdolgozása, megjelenítése és lefordítása bármely jelenlegi vagy jövőbeli adathordozóra, így különösen bármely szerverre vagy merevlemezre, bármely formátumban és bármely eljárást vagy technológiát használva, akár ismert ezen a napon, akár nem, és bármilyen kommunikációs eszközzel, így különösen az Interneten, beleértve harmadik személyek weboldalait, Intranetet, nyomtatott formátumot és nyomtatott médiát;
 • A fenti felhasználási jog által biztosított jogok al-licenciába bocsátása, akár ellenérték fejében, akár ingyenesen, bármely általunk választott harmadik félnek a fent említett műveletek érdekében.

Ezek a jogokat bármilyen kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célra engedélyezi nekünk, az alkalmazandó szerzői jog teljes idejére, ezen a napon és a jövőben, világszerte.


Így például a Weboldalainkon / Alkalmazásainkban tett Hozzászólások és Értékelések az Ön nevének kezdőbetűivel vagy álnévvel harmadik fél weboldalain sokszorosíthatóak annak érdekében, hogy a termékeinket reklámozzuk.


Felelősség

Ki felelős más weboldalakhoz vezető linkekért?

A Weboldal / Alkalmazás hiperhivatkozások segítségével hozzáférést biztosíthat más weboldalakhoz és / vagy alkalmazásokhoz. Nem kezeljük ezeket a weboldalakat és alkalmazásokat, és nem tudjuk ellenőrizni ezek tartalmát.


Ezért semmilyen körülmények között nem vagyunk felelőssé tehetőek az alábbiakért:

 • ezen harmadik fél alkalmazásokban és/vagy weboldalakon közzétett tartalom és szolgáltatások, vagy
 • bármilyen adatgyűjtés és adattovábbítás, cookie-k telepítése vagy bármely más, ugyanolyan célú folyamat, amelyet ezek a weboldalak és alkalmazások végeznek, vagy
 • olyan adatokkal, hardverrel és szoftverrel kapcsolatos biztonsági vagy integritási problémák, amelyeket Ön az ilyen harmadik fél alkalmazások és/vagy weboldalak használata közben tapasztalhat, valamint bármilyen ebből eredő következmény vagy veszteség.

Ezen harmadik fél alkalmazások és / vagy weboldalak használatára további feltételek vonatkozhatnak, amelyeket nem mi szabályozunk. Ezért harmadik felek weboldalainak és / vagy alkalmazásainak használata saját kockázatra történik.


Ki felelős a Weboldalhoz / Alkalmazáshoz való hozzáférésért?

Nem garantáljuk, hogy a Weboldal / Alkalmazás mentes anomáliáktól, hibáktól vagy bugoktól, sem hogy ezek helyrehozhatók, sem azt, hogy a Weboldal / Alkalmazás megszakítás vagy meghibásodás nélkül működik, sem azt, hogy kompatibilis az összes típusú hardverrel. Ezért annak ellenőrzéséhez, hogy az Alkalmazás kompatibilis-e mobileszközével, javasoljuk, ellenőrizze a Weboldalon található termékinformációs adatlapon elérhető kompatibilitási listát.


A Weboldal / Alkalmazás az Interneten és a mobilhálózaton működik, amelyek kívül esnek az ellenőrzésünkön. Nem vállalunk felelősséget a Weboldal / Alkalmazás elérhetetlenségéért, illetve a Tartalom és Szolgáltatások letöltéséhez vagy eléréséhez szükséges bármilyen nehézségért vagy sikertelenségért.


A Szolgáltatás elérhetetlenné válhat a karbantartási, frissítési vagy módosítási időszakok alatt. Semmilyen mértékben nem vagyunk felelőssé tehető a Szolgáltatáshoz való hozzáférés teljes vagy részleges megszűnéséért, amely a Szolgáltatás egészének vagy egy részének karbantartási, frissítési vagy módosítási műveletének eredménye.


Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor, bármilyen okból és saját belátásunk szerint, előzetes értesítés nélkül módosítsuk, megszüntetessük, felfüggesszük vagy megszakítsuk a hozzáférést a Weboldal / Alkalmazás egészéhez vagy egy részéhez, beleértve a Tartalmat és a Szolgáltatásokat is, a jogi előírásoknak megfelelően. Semmilyen körülmények között nem vagyunk felelőssé tehető azért, ha a Weboldal / Alkalmazás nem érhető el. Továbbá, fenntartjuk a jogot arra, hogy átmenetileg vagy véglegesen megszakítsuk a Weboldalhoz / Alkalmazáshoz való hozzáférést, különösen, ha a Weboldalhoz / Alkalmazáshoz kapcsolódó tevékenység megszűnik, vagy kollektív fizetésképtelenségi eljárás esetén.


Abban az esetben, ha olyan hátrányért való felelősségünket állapítják meg, mely nincs nevesítve az ÁSZF-ben, akkor felelősségünk kizárólag a konkrét, valós, közvetlen veszteségekre korlátozódik.


Adatvédelmi tájékoztató

Az Ön Adatainak védelme fontos a számunkra. Ezért kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a következő szabályokat, és ha bármilyen kérdése van, forduljon adatvédelmi tisztviselőhöz a következő címen: privacy@groupeseb.com.


Az Ön Adatainak kezelésének módja attól függően változhat, hogy egy Weboldalon vagy egy Alkalmazáson keresztül kerülnek összegyűjtésre. Az Ön által használt Weboldal / Alkalmazás esetében az adatkezelő személyének megállapításához kérjük, olvassa el a Jogi Tájékoztatót.


Milyen adatokat gyűjtünk?

Az Ön használt Weboldaltól / Alkalmazástól függően különböző típusú adatokat gyűjtünk össze az alábbiakkal kapcsolatban:


WEBOLDALAK


Azonosítási adatok

(pl.: vezetéknév, keresztnév, postázási cím, email-cím)

Háztartásról szóló információk

(pl. egy háztartásban élők száma, gyermekek száma, családi állapot)

Bejelentkezési adatok, cookie-k, technikai adatok

Anonimizált adatok

ALKALMAZÁSOK


Főzéssel kapcsolatos alkalmazások (Actifry, Cookeo / Cook4Me, Companion / Prep&Cook, Smart&Tasty, Cake Factory, Cooking Connect, Reveil Café, Optigrill Smart, Krups Espresso, Latte Smart, Steam'up)


Azonosítási adatok

(pl.: vezetéknév, keresztnév, postázási cím, email-cím, telefonszám)

Háztartásról szóló információk

(pl. egy háztartásban élők száma, gyermekek száma, családi állapot)

Információ az étkezési preferenciákról

Bejelentkezési adatok, cookie-k, technikai adatok

Anonimizált adatok

Háztartási termékekkel kapcsolatos alkalmazások (My Smart Force, Pure Air)


Azonosítási adatok

(pl.: vezetéknév, keresztnév, postázási cím, email-cím, telefonszám)

Háztartásról szóló információk

(pl.: egy háztartásban élők száma, gyermekek száma, családi állapot, házikedvencek)

Bejelentkezési adatok, cookie-k, technikai adatok

Anonimizált adatok


Földrajzi adatok

(csak a Pure Air alkalmazás esetében)

Testápolással kapcsolatos alkalmazások (Body Partner)


Azonosítási adatok

(pl.: vezetéknév, keresztnév, postázási cím, email-cím, telefonszám)

Háztartásról szóló információk

(pl. egy háztartásban élők száma, gyermekek száma, családi állapot)

Bejelentkezési adatok, cookie-k, technikai adatok

Fizikai állapottal kapcsolatos adatok

(magasság, testsúly, testméretek)

Anonimizált adatok

Ezek az Adatok kötelezőek?

Használhatja a Weboldalt / Alkalmazást anélkül, hogy azonosítaná magát, vagy adatokat küldene nekünk. Bizonyos Szolgáltatások vagy funkciók azonban csak a fiókkal rendelkező felhasználók számára érhetők el. Továbbá ezen adatok egy része kötelező jogi vagy szerződéses követelményeknek való megfelelés érdekében. Az Ön adatait mindig az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően kezeljük.


Az adatkezelés jogalapja


Az Ön önkéntes hozzájárulása az Adatainak kezeléshez

Szükségünk van az Ön Adatainak kezelésére szerződéses kötelezettségeink teljesítése céljából

A jog megköveteli tőlünk, hogy gyűjtsük ezeket az Adatokat

Adatait jogos érdekeink érvényesítése érdekében kezeljük, azért, hogy folyamatosan fejlesszük Szolgáltatásainkat

A Kötelező Adatokat ilyenként megjelöljük amikor azokat begyűjtjük; minden más Adat opcionális.


Ha nem adja meg a Kötelező Adatokat, akkor nem lesz lehetséges:

 • elérni a Weboldal / Alkalmazás Szolgáltatásainak egészét vagy egy részét;
 • fogadni az általunk kínált termékeket vagy Szolgáltatásokat.

Továbbá, amikor egy harmadik féltől származó megoldással, különösen egy közösségi hálózaton keresztül jelentkezik be a Weboldalra / Alkalmazásba, Ön - az ÁSZF-nek megfelelően - felhatalmaz minket arra, hogy összegyűjtsük és feldolgozzuk azokat az adatokat, amelyek vonatkozásában Ön lehetővé tette a nyilvános megosztást az ezen harmadik féltől származó megoldás paraméterei szerint. Ezért ezeket az Adatokat felhasználhatjuk arra, hogy ezekkel kiegészítsük az általunk Öntől közvetlenül gyűjtött információkat.


Miért gyűjtjük az adatait?


A gyűjtött adatok

Célok

Az adatkezelés jogalapja

Felhasználói fiókjának és bejelentkezésének létrehozására, ha már rendelkezik fiókkal egy olyan Weboldalon / Alkalmazásban, amely a márkához vagy egy másik Groupe SEB márkához tartozik.
További információért lásd az egységes fiókról szóló részt.

A magatartásával, szokásokkal és viselkedéssel kapcsolatos információk felhasználásával személyre szabott információk és ajánlatok küldésére, tiszteletben tartva az Ön ezzel kapcsolatos választásait.

A földrajzi helyzetének megfelelő információk vagy szolgáltatások nyújtására.

Az általunk értékesített termékekkel, valamint szolgáltatásokkal kapcsolatos keresések és információkérések megválaszolására, beleértve az online csevegőeszköz használatát is.

A Weboldalainkon / Alkalmazásainkon leadott megrendelések feldolgozására és különösen a megrendelt termékek kiszállítására és nyomon követésére, számlák nyomtatására és panaszok feldolgozására.

Olyan személyre szabott tartalmakat és ajánlatokat kínáljunk a Weboldalon / Alkalmazásban, amelyek valószínűleg érdeklik Önt, a települt Cookie-k alapján. Minden Cookie települését bármikor kezelheti, ha rákattint a Weboldal bármelyik oldalán / az Alkalmazások menüjében lévő linkre .

Annak érdekében, hogy Ön önként részt vehessen a termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó kérdőívek kitöltésében, felmérésekben vagy tesztekben.

Annak érdekében, hogy Ön önként részt vehessen játékokban vagy vetélkedőkben, vagy visszatérítést és szponzori ajánlatokat kapjon a Weboldalon / Alkalmazásban.

A Weboldalak / Alkalmazások használatának megértése és azok működésének javítása cookie-k és más hasonló technológiák használatával. További információért lásd a Cookie-k című részt.

Piackutatások készítése és trendek elemzése a termékeink és szolgáltatásaink javítása érdekében. Az általunk gyűjtött adatok nem olyan formátumban vannak, amely lehetővé teszi számunkra, hogy Önt személyesen azonosítsuk. Ezeket az információkat aggregált formában fogjuk kezelni, ami azt jelenti, hogy nem tudjuk személyesen azonosítani a felhasználókat, és kombinálható más felhasználókkal összekapcsolt összesített adatokkal és a Csoportunk más egységei által összegyűjtött adatokkal.

Annak érdekében, hogy kezeljük az feliratkozását levelezőlistákra (hírlevelek).

Annak érdekében, hogy e-mailen vagy a közösségi hálózatokon keresztül oszthasson meg információkat Weboldalunkról / Alkalmazásainkról. A közösségi hálózatok megosztási funkcióiról további információt a Cookie-k című részben talál.

Annak érdekében, hogy a Weboldalunkon / Alkalmazásainkban Hozzászólást vagy Értékelést írhasson.

Mi az egységes fiók?

Egyedülálló egyszerűsített felhasználói élményt kínálunk.


Ezért amikor létrehoz egy Felhasználói Fiókot a Groupe SEB márkához tartozó Weboldalon vagy Alkalmazásban, ugyanazt a fiókot használhatja, ha bejelentkezik egy másik Weboldalra vagy egy másik Alkalmazásba, amely ugyanazon márkához vagy egy másik Groupe SEB márkához tartozik.


Hasonlóképpen, ha először hoz létre fiókot egy Groupe SEB Weboldalon vagy Alkalmazásban, összegyűjthetjük az Ön által a számunkra a fiók létrehozása előtt elküldött adatokat, hogy azokat kiegészíthessük. Például Ön Adatot adhatott meg nekünk akkor, amikor telefonos ügyfélszolgálatunkat hívta, Adatokat küldhetett, amikor részt vett az értékesítési kampányban, vagy ha feliratkozott a Groupe SEB egyik márkájának hírlevelére.


Ez megkönnyíti a regisztrációt, mivel nem kell újra beírnia a már megadott adatokat.


Ez az egységes fiók felhasználható az Adatainak kezelésére, a marketing választásokra és preferenciákra stb. egy helyen, az Ön felhasználói oldalán, minden olyan márka esetében, amelyek vonatkozásában Önre mint felhasználóra tekintenek .


Ki férhet hozzá az adataimhoz?

Csak szigorúan szükséges esetekben osztjuk meg az Adatait, és csak az alábbi harmadik személyek részére:

 • partnervállalatainknak, de csak abban az esetben, ha Ön hozzájárult ehhez;
 • beszállítóinknak, a fent leírt célok teljesítésére vagy a nevünkben végzett feladat teljesítése érdekében (ideértve az értékesítési támogatást, a hirdetést, a piackutatást vagy az ügyfélszolgálatot, illetve az ügyfélkapcsolat-kezelést, a termékek vagy szolgáltatások értékesítését most vagy a jövőben, vagy nyereményjátékokat, versenyeket vagy promóciókat);
 • szolgáltatóinknak, az értékelések kezelése érdekében. A szolgáltatóink hozzáférhetnek az Ön által az értékelés elküldése során megadott adatokhoz;
 • vállalatfelvásárlás esetén vállalatunk új vevője részére;
 • egy harmadik fél számára, ha ezt jogszabály vagy érvényes jogszabályi rendelkezés, bírósági végzés vagy rendelet írja elő vagy engedélyezi, vagy ha az ilyen közzététel szükséges egy vizsgálat vagy eljárás részeként az ország területén belül vagy egy másik országban.

Végül a jogszabályi rendelkezésekkel (különösen az európai adatvédelmi rendelet 6. cikkének (1) bekezdésével és ugyanazon rendelet (48) preambulumbekezdésével összhangban) megoszthatjuk az Ön Adatait a Groupe SEB vállalatokkal belső adminisztratív célokra.


Ha a fent leírt továbbítás az Európai Unión kívüli országba történik, akkor intézkedéseket teszünk az adatainak védelme érdekében, a hatályos jogszabályoknak megfelelően. Hasonlóképpen, ha Ön az EU-n kívül tartózkodik, akkor az Ön adatai az EU-n belül kerülnek továbbításra, ahol azokat az általános európai adatvédelmi rendelet (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően fogják kezelni.


Mennyi ideig tárolják az Adataimat?

Az Ön Adatait a kereskedelmi kapcsolat időtartama alatt őrizzük meg, és mindaddig, amíg szükséges a jelen ÁSZF-ben meghatározott célok megvalósítására. Ezen az időtartamon túl csak akkor őrizzük meg Adatait, hogy megfeleljünk jogi vagy szabályozási kötelezettségeinknek, vagy azért, hogy jog vagy szerződés létezését bizonyíthassuk.


Az Adataimmal kapcsolatos jogaim

Milyen jogaim vannak?

Az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban a következő jogokat garantáljuk Önnek:


Hozzáféréshez való jog


Ön hozzáférést kérhet az Adatai egészéhez vagy egy részéhez.


Helyesbítéshez való jog


Ön kérheti tőlünk, hogy javítsuk ki Adatai egészét vagy egy részét, ami pontatlan vagy nem naprakész.


Törléshez való jog


Ön kérheti tőlünk, hogy töröljük az Adatai egészét vagy egy részét, különösen akkor, ha az Adat nem szükséges többé azon célok teljesítéséhez, melyekre gyűjtötték azokat, vagy ha visszavonja az Adatai kezeléshez való hozzájárulását.


Tiltakozáshoz való jog


Ön bármikor tiltakozhat az Adatai jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges célból történő kezelése ellen. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a kérésétől függetlenül lehetséges, hogy folytatnunk kell az adatai kezelését, ha vannak jogos vagy kényszerítő indokok, melyek igazolják az adatkezelést, vagy az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges szükséges.


Korlátozáshoz való jog


Az alábbi esetekben kérheti Adatainak korlátozott kezelését (nincs kezelés, csak tárolás):
1) az Adatai pontosságának ellenőrzéséhez szükséges időtartamra, azt követően, hogy Ön az Adatai pontosságát vitatta;
2) ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés jogellenes, és a törlés helyett az Adatok korlátozott felhasználását kéri;
3) ha nem szükséges tovább kezelnünk az Adatait, de Önnek még szüksége van ezen Adatokra jogainak rögzítésére, gyakorlásához és védelméhez;
4) ha tiltakozik az Adatainak feldolgozása ellen és korlátozni kívánja azok használatát, miközben ellenőrzések folynak annak megállapítására, hogy az általunk megadott jogos érdekek igazolják-e az adatok további kezelését.


Továbbításhoz való jog


Ön kérheti az adatok továbbítását harmadik félnek, ha az Adatai gyűjtésére az Ön hozzájárulása alapján került sor vagy ha erre szerződés teljesítése során került sor.


Hozzájárulás visszavonásához való jog


A hozzájárulását igénylő adatkezelés () esetén bármikor visszavonhatja hozzájárulását.


Halál utáni rendelkezési jog az Adatok felett


Önnek jogában áll elküldeni az utasításait arról, hogy mit tegyünk az Adataival az Ön halálát követően.


Hogyan gyakorolhatom jogaimat?

Jogait gyakorolhatja a felhasználói oldalán található adatkezeléssel kapcsolatos linkre kattintva, közvetlenül az "Kapcsolatfelvétel" oldalra lépve, vagy a Weboldalon / Alkalmazásban megadott telefonszámon az ügyfélszolgálattal kapcsolatba lépve.

Önnek jogában áll panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz.


Az Ön marketing preferenciái

A beállításainak megfelelően promóciós és kereskedelmi ajánlatokat kaphat postai úton, e-mailben, SMS-ben vagy push értesítésben, illetve partnereinken keresztül (amennyiben alkalmazható), egy vagy több, a Groupe SEB márkához tartozó weboldalon vagy alkalmazáson keresztül kínált termékről és szolgáltatásról, amelyek valószínűleg érdeklik Önt a profilja alapján.

Bármikor dönthet úgy, hogy nem kér ilyen marketing üzeneteket, ezt jelezheti az üzenetben szereplő leiratkozási linken keresztül, vagy a push értesítések esetében az okostelefonon vagy táblagépen lévő beállításokon keresztül vagy a felhasználói oldalára bejelentkezve.


Személyes adatok biztonsága

Fontosnak tartjuk az Önről összegyűjtött és őrzött adatok biztonságát.Minden ésszerű lépést megteszünk, hogy megvédjük a birtokunkban lévő, Önnel kapcsolatos összes információt a visszaélésektől és az adatvesztéstől, valamint az illetéktelen hozzáféréstől, a módosítástól vagy a nyilvánosságra hozataltól.Sem a banki adatait, sem a hitelkártya-információit nem tároljuk az adatbázisunkban.Az összes banki adatot és hitelkártya-információt a külső pénzügyi szolgáltatónk dolgozza fel, és az ilyen pénzügyi adatok továbbítását vagy átadását kizárólag SSL-védelemmel biztosítva lehet elvégezni.


Cookie-k

A Cookie-k kezelése

A Weboldal / Alkalmazás használata során cookie-k települhetnek az eszközére, különösen a számítógépére, táblagépére vagy okostelefonjára.

A Cookie-k általunk történő használata az Ön olyan kifejezett, előzetes, konkrét hozzájárulása alapján történik, amelyet Ön a készülékre település előtt ad meg. Egy banneren (felugró sávon) keresztül szerezzük meg a hozzájárulását, amely egyértelmű és részletes információkat tartalmaz arról, hogy milyen célokra használjuk a Cookie-kat, valamint információt arról, hogyan tilthatja meg a Cookie-k használatát.

A hozzájárulásával elfogadja a cookie-k ebben az irányelvben foglaltaknak megfelelő használatát. Ha nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor inaktiválhatja őket a „Hogyan inaktiválhatom az opcionális cookie-kat?” részben leírt utasítások szerint.


Mi az a Cookie?

A Cookie-k szöveges fájlok, amelyek képesek arra, hogy vásárlóként azonosíthassák, és elmentsék a személyes preferenciáit (például nyelvi választásait) és a technikai információkat (beleértve a clickstream adatokat is).

Használhatunk webcímkéket, vagy más néven "pixel címkéket" vagy "Clear GIF"-et vagy hasonló technológiát használva, hogy ellenőrizzük, hogyan használja Weboldalunkat / Alkalmazásunkat, és hogy láthassuk, mely Weboldalunkat / Alkalmazásunkat látogatja meg.


Az alkalmazásainkba „Szoftverfejlesztő készleteket” („SDK”) is integrálunk, hogy a cookie-khoz és a webjelzőkhöz hasonló funkciókat hajtsanak végre.Az SDK-k például olyan technikai és használati információkat gyűjtenek, mint a mobileszközök azonosítói és az Ön alkalmazásokkal végzett interakciói.


Mire szolgálnak a cookie-k?

A cookie-kat arra használhatjuk, hogy felismerjük böngészőjét vagy eszközét, tároljuk a preferenciáit, bizonyos funkciókat biztosítsunk és információkat gyűjtsünk a velünk és a tartalmainkkal folytatott interakcióiról, illetve a kommunikációnkról.Például, amikor HTML alapú e-mailen keresztül kommunikálunk Önnel, a webjelzők tájékoztatnak minket a tevékenységéről, beleértve azt is, hogy megkapta és megnyitotta-e az e-mailünket, kattintott-e egy linkre, vagy más módon interakciót folytatott-e a tartalommal, és ezeket az információkat más, korábban gyűjtött információkkal is kombinálhatjuk.


Milyen Cookie-kat használunk?

Különféle típusú cookie-kat használunk a Weboldalon / Alkalmazásban:


A beleegyezését nem igénylő cookie-k


A „szükséges” cookie-k segítségével férhet hozzá a webhely/alkalmazás nélkülözhetetlen funkcióihoz. Ezek a webhelyeink/alkalmazásaink biztosításához, fejlesztéséhez, védelméhez és javításához (pl. a bevásárlókosár tartalmának megjegyzéséhez) szükségesek. A „testreszabási” cookie-k nem feltétlenül szükségesek, de megkönnyítik a webhely/alkalmazás használatát, és felhasználóbarátabb élményt biztosítanak (pl. segítenek a kiválasztott nyelv megjegyzésében). Ezeket a böngészője beállításaiban törölheti, de ezek nélkül a cookie-k nélkül nem tudja majd megfelelően használni a webhelyet/alkalmazást.


A beleegyezését igénylő cookie-k


A tartalom testreszabását biztosító cookie-kkal személyre szabható a termékek és szolgáltatások megjelenítése az oldalon/alkalmazásban végzett böngészése alapján.


A „közönségmérő” cookie-k segítségével elemezni tudjuk a forgalmat, a promóciós tartalmak hatékonyságát, a trendeket, a felhasználást, azonosítani tudjuk a webhely/alkalmazás hibás működését, illetve megérthetjük a webhelyeink/alkalmazásaink használatának módját. Ezekkel javítani tudjuk a felhasználói élményt, illetve a webhely/alkalmazás megjelenését és tartalmát. Erre a célra a Google Analytics szolgáltatását használjuk. A Google által a webhelyen keresztül gyűjtött információkkal kapcsolatos további tájékoztatást a következő hivatkozáson talál: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=hu


A „hirdetési” cookie-k segítségével tudjuk mi magunk, leányvállalataink vagy harmadik fél szolgáltatók, pl. a közösségi oldalak (mint a Facebook) ajánlani, hirdetni és terjeszteni termékeinket és szolgáltatásainkat. Ezek használatával az érdeklődési körének megfelelő reklámokat tudunk megjeleníteni Önnek a webhelyünkön/alkalmazásunkban, vagy az interneten böngészés során, beleértve a közösségi oldalakat is. A cookie-k megkönnyítik az általunk vagy rajtunk keresztül megjelenített vagy közvetített hirdetések hatékonyságának biztosítását, kezelését és mérését. Lehetővé teszik a hirdetések megjelenési számának korlátozását vagy a célközönség kiválasztását is, főleg a közösségi oldalak esetén. Egyes esetekben a cookie-k által gyűjtött adatokat az Ön által a fiók létrehozásakor vagy egy vásárlás során megadott személyes adatokkal kombinálják (pl. az e-mail-címével), amennyiben beleegyezett, hogy személyre szabott kereskedelmi ajánlatokat és információkat kapjon. A hirdetési cookie-kat felhasználhatják partnereink és külső fél szolgáltatók is. Ha elutasítja a hirdetési cookie-k használatát, akkor csak nem célzott hirdetések jelennek meg Önnek a webhelyünkön/alkalmazásunkban, vagy az interneten.


A „közösségi média” cookie-k segítségével megoszthatja a webhelyünkkel/alkalmazásunkkal kapcsolatos véleményét a közösségi oldalakon, vagy tartalmakat oszthat meg (pl. a Megosztás vagy Kedvelés gombokkal), illetve lehetővé teszik, hogy egy közösségi oldalról hozzon létre felhasználói fiókot. A közösségimédia-szolgáltatók az eszközén tárolják a cookie-kat, hogy információkhoz juthassanak a megosztási szolgáltatások használatával kapcsolatban.


Hogyan tudom deaktiválni az opcionális cookie-kat?

Amikor először látogat el a weboldalra vagy először használja az alkalmazást, egy információs sáv tájékoztatja az ilyen cookie-k használatáról, és lehetőséget kap az ezekkel kapcsolatos beállítások megadására.


Az ilyen Cookie-k települését bármikor kezelheti, ha rákattint a Weboldal minden oldalán / az Alkalmazás menüjében megtalálható linkre.


A böngészőjének beállításai segítségével megtagadhatja az opcionális, harmadik féltől származó cookie-k telepítését, illetve az is lehetséges, hogy a böngésző alapértelmezés szerint megakadályozza az opcionális, harmadik féltől származó cookie-k telepítését.Azonban nem tudjuk garantálni ezen beállítások hatékonyságát.Annak érdekében, hogy teljesen ellenőrzése alá vonja a webhelyünkön/alkalmazásunkban alkalmazott cookie-k kezelését, azt javasoljuk, hogy használja a cookie-kezelőt.


Alkalmazandó jog – Joghatóság

1/ Ha az Egyesült Államokon kívül tartózkodik: ezek a felhasználási feltételek a lakóhelye szerinti alkalmazandó jog hatálya alá tartoznak. Minden vitás kérdést az illetékes bírósághoz kell eljuttatni, ha békés rendezés nem érhető el.


2/ Ha az Egyesült Államokban él: a használati feltételekre és a felek közötti vitás esetek rendezésére New Jersey állam törvényei érvényesek, tekintet nélkül a jogszabályok ütközésére.


a) Kötelezően Alkalmazandó Választottbíróság. Ezen ÁSZF felei egyetértenek abban, hogy a végleges és kötelező érvényű választottbíráskodás az egyedülálló és kizárólagos fórum és jogorvoslat minden olyan vitára és követelésre, amelyet nem lehet informálisan megoldani, és amely bármilyen módon kapcsolódik az vásárlásához, a szolgáltatásunkhoz, a Weboldalhoz / Alkalmazáshoz vagy ezen ÁSZF-hez. A fentiek ellenére, a szabadalmakra, a szerzői jogokra, a védjegyekre, a üzleti titokra, a magánszférára és a közszereplőkre vonatkozó jogokra vonatkozó bármely jogvitát vagy igényt nem lehet választottbírósági eljárásban rendezni, ehelyett a felek rögzítik, hogy a vitát kizárólag az Essex County, New Jersey-beli állami vagy szövetségi bíróságon lehet rendezni, és a felek hozzájárulnak az ilyen bíróságok kizárólagos joghatóságához és helyszínéhez. A Felek tudomásul veszik és egyetértenek abban, hogy a Szövetségi Választottbírósági Törvény és a szövetségi választottbírósági jog vonatkozik a választottbírósági eljárásokra ezen ÁSZF alatt (az egyéb törvényi rendelkezés választása ellenére).

Ezen ÁSZF alapján folytatott választottbírósági eljárást az American Arbitration Association (továbbiakban: „AAA”) végzi. A 75.000 dollár vagy annál kisebb összegű követelésekre (kivéve az ügyvédi díjakat, a költségeket és az állítólagos büntető kártérítést vagy szankciókat) az AAA Fogyasztói Választottbírósági Szabályzatát kell alkalmazni; a 75.000 dollárt meghaladó követelések esetén az AAA Kereskedelmi Választottbírósági Szabályzata az irányadó. Az AAA szabályok elérhetők a https://www.adr.org.


A választottbírósági értesítést a következő címre küldjék el nekünk:

Buchanan Ingersoll & Rooney PC
One Oxford Centre
301 Grant Street, 20th Floor
Pittsburgh, PA 15219-1410
Att: Wendelynne Newton


b) Csoportos lemondási kereset („Class Action Waiver”): AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEHETŐ LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG, A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS CSAK EGYÉNI KERESET ALAPJÁN INDÍTHATÓ, ANÉLKÜL A JOG NÉLKÜL, HOGY BÁRMELY VITÁT CSOPORTOS KERESET („CLASS ACTION”) ALAPJÁN VAGY OLYAN IGÉNY ALAPJÁN DÖNTSENEK EL VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSBAN, AMELYET ÁLLÍTÓLAGOS KÉPVISELŐI MINŐSÉGBEN ADNAK BE MÁSOK NEVÉBEN.
A jogviták nem kapcsolhatók össze, illetve nem vonhatók össze, kivéve, ha ehhez az összes fél írásban hozzájárul. A választottbírósági határozat vagy döntés semmilyen kizáró hatást nem gyakorolhat a jogvita tárgyát képező kérdésekkel vagy követelésekkel kapcsolatban bárkire, aki nem megnevezett fél a választottbírósági eljárásban.
Abban az esetben, ha ez a CSOPORTOS LEMONDÁSI KERESET végrehajthatatlan, akkor bármilyen vélelmezett csoportos kereset alapján csak az illetékes bíróságon lehet eljárni esküdtszék nélkül, és nem választottbírósági eljárásban.


c) Jogról Való Lemondás, Ideértve az Esküdtbíráskodást. A választottbírósági eljárás elfogadásával a felek elfogadják és rögzítik hogy lemondanak azon jogukról, hogy fenntartsák a jogvitáik rendezésére szolgáló egyéb elérhető vitarendezési eljárásokat, például bírósági eljárást vagy közigazgatási eljárást. A választottbírósági eljárásban a szabályok eltérőek. Nincs bíró vagy esküdtszék, és a választottbírói döntés felülvizsgálata nagyon korlátozott. MINDKETTEN EGYETÉRTÜNK ABBAN, HOGY HA A KÖVETELÉST VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSBAN VAGY BÍRÓSÁG ELŐTT BÍRÁLJÁK EL, A FELEK LEMONDANAK ESKÜDTBÍRÁSKODÁSHOZ VALÓ JOGUKRÓL, AMELY BÁRMELY KÖVETELÉST VAGY VITÁT MAGÁBA FOGLAL.

X