Johdanto

Nämä Yleiset Käyttöehdot sisältävät tietoa Groupe SEB -yhtiöiden julkaisemien sivustojen ja sovellusten käyttöä koskevista säännöistä, sekä henkilötietojesi käsittelyä koskevista säännöistä.


Nimi Groupe SEB tarkoittaa kaikkia yhtiöitä, jotka suoraan tai epäsuorasti omistaa SEB SA -yhtiö, joka on rekisteröity Lyonin kaupparekisteriin numerolla 300 349 636 ja jonka rekisteröity toimipaikka on 112 Chemin du Moulin Carron, Campus SEB, 69130 Ecully, Ranska.


Voidaksesi määrittää täsmällisesti ne Groupe SEBiin kuuluvat tahot, jotka ovat vastuussa käyttämästäsi Sivustosta tai Sovelluksesta, kehotamme tutustumaan Oikeudelliseen Tiedonantoon ,joka on saatavilla Sivuston / Sovelluksen yhteydessä.


Groupe SEB -yhtiöt omistavat useita tuotemerkkejä, joita ovat erityisesti TEFAL (tai maasta riippuen T-FAL), ROWENTA, ALL-CLAD, WMF, LAGOSTINA, MOULINEX, KRUPS, CALOR, SEB, EMSA, OBH NORDICA, KAISER, ARNO, CLOCK, IMUSA, ASIA FAN, MIRRO, MAHARAJA WHITELINE, PANEX, SUPOR. Saadaksesi lisätietoa Groupe SEBistä ja sen tuotemerkeistä, ole hyvä ja tutustu verkkosivuihimme www.groupeseb.com.


Eri Sivustojen / Sovellusten nimenomaiset Erityisehdot voivat täydentää näitä Yleisiä Käyttöehtoja.

Sanasto

Mihin käytetyt termit viittaavat?

Sovellus
Tarkoittaa, soveltuessaan, tätä mobiilisovellusta, mukaan lukien yhdistettyjen tuotteidemme upotettuja sovelluksia.


Arvio
tarkoittaa sinun lähettämiäsi arvioita tuotteistamme sekä niihin liittyviä videoita ja valokuvia, jotka sinä lisäät Sivustolle / Sovellukseen silloin kun tällainen toiminto on käytettävissä, ja jotka ovat kaikkien käyttäjien nähtävissä.


Käyttöehdot
tarkoittaa näitä Yleisiä Käyttöehtoja, jotka sääntelevät Sivuston / Sovelluksen käyttöä.


Myyntiehdot
tarkoittaa, soveltuessaan, Sivustolla / Sovelluksessa saatavilla olevien tavaroiden ja/tai palvelujen Yleisiä Myyntiehtoja.


Kommentti (-tit)
tarkoittaa mitä tahansa viestiä, tekstiä, videota tai valokuvaa jonka sinä lisäät Sivustolle / Sovellukseen, lukuun ottamatta Arvioita, jotka ovat kaikkien käyttäjien nähtävissä.


Sisältö
tarkoittaa kaikkia Sivustolle / Sovellukseen sijoittamiamme ja/tai Sivustolla / Sovelluksessa saatavillesi antamiamme ääni- ja videotiedostoja, kuvia, tekstejä, tietoja, tietokantoja, Tuotemerkkikonsepteja, logoja, teknisiä ja graafisia ratkaisuja, ulkoasua, rakennetta ja mitä tahansa muuta toiminnallisuutta, riippumatta siitä, ovatko ne immateriaalioikeuksien tai olemassa olevan tai tulevan lainsäädännön suojaamia vai eivät.


Evästeet
tarkoittaa tekstitiedostoja, joiden avulla voidaan tunnistaa sinut asiakkaana ja tallettaa henkilökohtaisia mieltymyksiäsi (esimerkiksi kielivalintasi) sekä tietoja liittyen vierailuusi Sivustoillamme / Sovelluksissamme (mukaan lukien selaimen toiminnan seuraamisesta syntyvät tiedot). Tähän termiin sisältyvät evästeet ja muut seurantaratkaisut.


Tieto
tarkoittaa henkilötietoja, joita keräämme Sivuston / Sovelluksen välityksellä, eli tietoa, jonka perusteella olet suoraan tai epäsuorasti tunnistettavissa.


Tuotemerkki (-kit)
tarkoittaa kaupallisia tuotemerkkejä, logoja, tavaramerkkejä ja mitä tahansa muita Groupe SEB -yhtiöiden omistamia nimiä.


me, meidän, meille
tarkoittaa Sivuston / Sovelluksen Oikeudellisessa Tiedonannossa nimettyä Groupe SEB -yhtiötä tai -yhtiöitä.


Palvelu(t)
tarkoittaa yksin tai yhdessä mitä tahansa palvelua ja kaikkia siihen liittyviä toimintoja, joita tarjoamme Sivustolla / Sovelluksessa maksutta tai maksua vastaan.


Sivusto
tarkoittaa, soveltuessaan, tätä verkkosivustoa.


sinä, sinun
tarkoittaa ketä tahansa luonnollista henkilöä tai mitä tahansa oikeushenkilöä, joka avaa, selaa tai vierailee Sivustolla / Sovelluksessa, riippumatta siitä tapahtuuko se ammatillisessa tarkoituksessa vai ei.


Sivuston / Sovelluksen tarjoamat mahdollisuudet

Käyttöehtojen hyväksyminen ja muuttaminen

Avaamalla Sivuston / Sovelluksen hyväksyt nämä Käyttöehdot sekä kaikki muut tässä esitetyt tai viitatut, avaamispäivänä voimassa olevat ehdot itseäsi sitoviksi.


Mikäli et hyväksy kaikkia Käyttöehtoihin sisältyviä velvollisuuksia ja ehtoja, ole hyvä ja pidättäydy käyttämästä Sivustoa / Sovellusta. Voimme koska tahansa muuttaa, kokonaan tai osittain, Sivustoa, Sovellusta, Palveluita ja/tai Käyttöehtoja.


Sivustoillamme ja Sovelluksissamme tarjolla olevat Palvelut on tarkoitettu iältään vähintään 16-vuotiaille henkilöille. Emme kerää tai käytä alaikäisten lähettämää Tietoa.


Kuinka voit käyttää Sivustoa / Sovellusta?

Myönnämme sinulle ei-yksinomaisen, siirto- ja jakelukelvottoman oikeuden käyttää Sivuston / Sovelluksen Sisältöä pelkästään Käyttöehtojen mukaisessa Sivuston / Sovelluksen tarkoituksessa.


Sitoudut yleisesti noudattamaan voimassa olevia Käyttöehtoja ja oikeudellisia velvollisuuksia.


Sitoudut erityisesti noudattamaan seuraavia sääntöjä:

 • Käytä Sivustoa / Sovellusta rehellisesti ja sen käyttötarkoituksen mukaisesti;
 • Älä kopioi Sivustoa / Sovellusta kokonaisuudessaan tai osittain, älä jäljennä sitä, myy sitä, saata sitä tarjolle lisenssin alaisena, jakele sitä, luovuta sitä, muuntele sitä, mukauta sitä, käännä sitä, tuota siitä johdannaisia teoksia tai tuotteita, pura sen lähdekoodia, saata sitä takaisinmallinnustoimien kohteeksi, pura sitä tai yritä johtaa sen lähdekoodia;
 • Älä ohita tai toimi vastoin turvallisuus- ja käyttösääntöjä, jotka koskevat Sivuston / Sovelluksen toiminnon tarjoamaa, käyttämää tai soveltamaa Sisältöä;
 • Älä käytä virusta, robottia, ohjelmistoa tai aliohjelman kaltaista järjestelmää häiritäksesi tai yrittääksesi häiritä Sivuston / Sovelluksen toimintaa tai toisen henkilön Sivuston / Sovelluksen käyttöä;
 • Älä julkaise tai syötä epätarkkaa tai harhaanjohtavaa tietoa käyttäessäsi Sivustoa / Sovellusta;
 • Älä esiinny toisena henkilönä;
 • Älä kerää tietoa toisista käyttäjistä käytettäväksi kaupallisten tarjousten tai vastaavien viestien lähettämiseen tai käyttäjien sisällyttämiseksi listauspalveluun.

Koskien Kommenttien ja/tai Arvioiden kirjoittamista ja julkaisemista, sitoudut siihen, että:

 • Olet aina kohtelias ja kunnioittava muita käyttäjiä kohtaan;
 • Et julkaise kommentteja ja/tai Arvioita jotka loukkaavat kolmansien osapuolten oikeuksia tai meidän oikeuksiamme, erityisesti immateriaalioikeuksien osalta;
 • Et julkaise Kommentteja ja/tai Arvioita, joiden voitaisiin arvioida yllyttävän rikokseen tai rikkeeseen tai muodostavan sellaisen, levittävän väkivaltaisia, loukkaavia, haitallisia, halventavia, herjaavia, rasistisia tai revisionistisia viestejä, suhtautuvan hyväksyvästi sotarikoksiin, liittyvän minkä tahansa laittoman tavaran ja/tai palvelun myyntiin, suhtautuvan hyväksyvästi terrorismiin, kehottavan henkirikokseen tai itsemurhaan, olevan luonteeltaan pornografisia tai pedofiilisia, vahingoittavan Valtion tai minkä tahansa tyyppisen alueen turvallisuutta tai loukkaamattomuutta, tämän listan olematta tyhjentävä;
 • Et käytä Sivustoa / Sovellusta julkaistaksesi omia verkkosivustoja / henkilökohtaisia sovelluksia tai välittääksesi ilman kohteen suostumusta lähetettyjä kaupallisia viestejä ("roskapostia").

Kommenttien ja/tai Arvioiden julkaiseminen

Voit lisätä Kommentin ja/tai Arvion Sivustolle / Sovellukseen.

Muistutamme, että muut käyttäjät voivat nähdä Kommentit ja/tai Arviot ja tiedot jotka lähetät Sivustolle / Sovellukseen.

Kommenttien ja/tai Arvioiden julkaisemisen täytyy tapahtua soveltuvien Moderointisääntöjen ehtojen mukaisesti, ja sinun tulee tutustua näihin sääntöihin.

Moderaattorimme poistaa jokaisen Kommentin ja Arvion, joka ei ole Käyttöehtojen mukainen, ilman ennakkoilmoitusta ja pyytämättä lupaa sen tekijältä.

Emme kuitenkaan ole vastuussa Sivustolla / Sovelluksessa julkaistuista Kommenteista ja/tai Arvioista, emmekä anna minkäänlaisia Kommentteihin ja/tai Arvioihin liittyviä nimenomaisia tai epäsuoria takeita.

Kenelle Sivustolla / Sovelluksessa julkaistu Sisältö kuuluu?

Sisältö

Meidän oikeutemme

Groupe SEB omistaa Sivuston / Sovelluksen muodostavan Sisällön siihen liittyvine oikeuksineen, sisältäen, mutta rajoittumatta, Tuotemerkkeihin, malleihin, ulkoasuihin, rakenteeseen, konsepteihin, teknisiin ja graafisiin ratkaisuihin, tietokantoihin, ohjelmistoihin ja niiden lähdekoodiin, sekä näiden ominaisuuksien toteutustapoihin ja ulkoasuihin, joista Sivusto / Sovellus sekä Palvelut muodostuvat, ja/tai jotka muodostavat Sivuston / Sovelluksen perustan, ja/tai jotka kulkevat Sivuston / Sovelluksen ja Palvelujen kautta, ja/tai jotka on saatettu saataville Sivuston / Sovelluksen ja Palvelujen kautta.


Kaikenlainen Sivuston / Sovelluksen ja/tai Sisällön jäljentäminen, uudelleenesittäminen, sovittaminen, muokkaaminen, julkaiseminen, välittäminen, vääristeleminen, toiseen sivustoon integroiminen, kaupallinen hyväksikäyttö ja/tai täydellinen tai osittainen uudelleen käyttäminen, millä tahansa menetelmällä ja missä tahansa kanavassa, on ankarasti kielletty ja voi muodostaa Ranskan immateriaalioikeuksia koskevan lain tai minkä tahansa muun soveltuvan lainsäädännön mukaan rangaistavan loukkauksen.


Kommentit ja Arviot

Sinun oikeutesi

Sinun Kommenttisi ja Arviosi ovat ja pysyvät sinun omaisuutenasi.


Vakuutat, että sinulla on kaikki oikeudet Kommentteihisi ja Arvioihisi ja erityisesti että ne eivät loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia.


Ilmoitamme sinulle, että verkkoon lähettämäsi Kommentit ja Arviot liitetään hallinnoimaamme Sivustoa / Sovellusta koskevaan tietokantaan.


Meidän oikeutemme

Annat meille seuraavat ei-yksinomaiset tekijänoikeudet Kommentteihisi ja Arvioihisi:

 • Oikeus jäljentää, muokata, sovittaa, esittää ja kääntää kokonaisuudessaan tai osittain Kommentit ja Arviot mille tahansa nykyiselle tai tulevalle tallennusvälineelle, erityisesti mille tahansa palvelimelle tai kovalevylle, missä tahansa formaatissa ja käyttäen mitä tahansa tänä päivänä tunnettua tai tuntematonta menetelmää tai teknologiaa, ja kaikilla viestintätavoilla, erityisesti Internetissä, sisältäen kolmansien osapuolten sivut, Intranetin, painetun tai tulostetun muodon ja painoviestinnän;
 • Oikeus myöntää maksua vastaan tai ilmaiseksi alilisenssejä yllä mainittuihin lisensseihin mille tahansa valitsemallemme kolmannelle osapuolelle yllä mainittuja toimia varten.

Nämä oikeudet on luovutettu meille kaikkiin kaupallisiin ja ei-kaupallisiin käyttötarkoituksiin, soveltuvan tekijänoikeuden koko voimassaolon ajaksi, tänä päivänä ja tulevaisuudessa sekä maailmanlaajuisesti.


Esimerkiksi Sivustolle / Sovellukseen jätetyt Kommentit ja Arviot voidaan esittää nimimerkilläsi kolmannen osapuolen sivustoilla tuotteidemme mainostamiseksi.


Vastuu

Kuka on vastuussa linkeistä toisille verkkosivuille?

Sivusto / Sovellus voi antaa pääsyn toisille verkkosivustoille ja/tai toisiin sovelluksiin hyperlinkkien välityksellä. Emme hallinnoi näitä sivustoja tai sovelluksia emmekä voi hallita niiden sisältöä.


Meitä ei siten voi pitää missään olosuhteissa vastuullisena:

 • Näillä kolmannen osapuolen sovelluksissa ja/tai sivustoilla tarjotusta sisällöstä ja palveluista, tai
 • Mistä tahansa näiden sivustojen ja sovellusten toteuttamasta tietojen keräämisestä ja siirtämisestä, evästeiden asettamisesta tai muusta samassa tarkoituksessa tapahtuvasta prosessista, tai
 • Mahdollisesti kokemistasi turvallisuus- ja loukkaamattomuusongelmista koskien tietoja, laitteistoja ja ohjelmistoja tai mistä tahansa seurauksesta tai menetyksestä, joka voi seurata näiden kolmannen osapuolen sovellusten ja/tai sivustojen käytöstä.

Näiden kolmannen osapuolen sovellusten ja/tai sivustojen käyttösi voi olla sellaisten lisäehtojen alaista, joita me emme hallitse. Käytät siksi kolmannen osapuolen sivustoja ja/tai sovelluksia omalla vastuullasi.


Kuka on vastuussa pääsystä Sivustolle / Sovellukseen?

Emme voi taata että Sivusto / Sovellus on poikkeamaton, virheetön ja häiriötön, emmekä sitä, että nämä poikkeamat, virheet tai häiriöt voidaan korjata, että Sivusto / Sovellus toimii katkoksitta tai käyttöhäiriöittä, tai että Sivusto / Sovellus on yhteensopiva kaiken tyyppisten laitteistojen kanssa. Siksi varmistaaksesi Sovelluksen yhteensopivuuden mobiililaitteesi kanssa suosittelemme että tutustut yhteensopivuuslistaan, joka on saatavilla Sivuston tuotetietosivulla.


Sivusto / Sovellus toimii Internetissä ja mobiiliverkoissa, jotka eivät ole hallinnassamme. Emme ole vastuussa siitä, että Sivusto / Sovellus ei ole saavutettavissa, tai mistään vaikeudesta tai viasta Sisällön ja Palvelujen lataamisessa tai avaamisessa.


Pääsy Palveluun voi olla estynyt huoltojaksojen, päivitysten ja muutostöiden aikana. Meitä ei voi missään tapauksessa pitää vastuussa pääsyn estymisestä Palveluun, jos pääsyn estyminen on seurausta koko Palvelun tai sen osan huolto-, päivitys- tai muokkaustoimista.


Varaamme oikeuden muokata, lopettaa, lakkauttaa tai keskeyttää pääsyn koko Sivustolle / Palveluun tai sen osaan, mukaan lukien Sisällön ja Palvelut, koska tahansa, mistä tahansa syystä ja yksinomaan oman harkintamme perusteella, ilman ennakkoilmoitusta, lain mukaisesti. Meitä ei voi missään olosuhteissa pitää vastuussa siitä, että Sivusto / Sovellus ei ole käytettävissä. Lisäksi varaamme oikeuden tilapäisesti tai pysyvästi keskeyttää pääsyn Sivustolle / Sovellukseen, erityisesti jos Sivustoon / Sovellukseen liittyvä kaupallinen toiminta lakkaa tai kollektiivisten maksukyvyttömyysmenettelyjen tapauksessa.


Mikäli meidän katsotaan olevan vastuussa menetyksestä, jota ei ole säännelty Käyttöehdoissa, vastuumme rajoittuu yksinomaan selviin, todennettuihin ja suoriin menetyksiin.


Tietosuojaseloste

Tietojesi suojeleminen on meille tärkeää. Siksi kehotamme sinua lukemaan seuraavat säännöt huolellisesti ja, mikäli sinulla mitä tahansa kysymyksiä, olemaan yhteydessä tietosuojavastaavaamme: privacy@groupeseb.com.


Tapa jolla Tietojasi käsitellään voi vaihdella riippuen siitä, onko ne kerätty Sivuston vai Sovelluksen kautta. Selvittääksesi käyttämäsi Sivuston / Sovelluksen rekisterinpitäjän, ole hyvä ja tutustu Oikeudelliseen Tiedonantoon. Oikeudelliseen Tiedonantoon.


Mitä tietoja keräämme?

Käyttämästäsi Sivustosta / Sovelluksesta riippuen keräämme erityyppistä Tietoa liittyen seuraaviin perustekijöihin:


VERKKOSIVUSTOT


Tunnistautumistiedot

(esim. sukunimi, etunimi, osoite, sähköpostiosoite)

Tiedot kotitaloudestasi

(esim. lasten määrä, siviilisääty)

Kirjautumistiedot, evästeet, tekniset tiedot

Anonymisoidut tiedot

SOVELLUKSET


Ruoanlaittoon liittyvät Sovellukset (Actifry, Cookeo / Cook4Me, Companion / Prep&Cook, Smart&Tasty, Cake Factory, Cooking Connect, Reveil Café, Optigrill Smart, Krups Espresso, Latte Smart, Steam'up)


Tunnistautumistiedot

(esim. sukunimi, etunimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)

Tiedot kotitaloudestasi

(esim. henkilöiden määrä kotitaloudessasi, siviilisääty)


Tiedot ruokamieltymyksistäsi

Kirjautumistiedot, evästeet, tekniset tiedot

Anonymisoidut tiedot

Kodinhoitoon liittyvät sovellukset (My Smart Force, Pure Air)


Tunnistautumistiedot

(esim. sukunimi, etunimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)

Tiedot kotitaloudestasi

(esim. henkilöiden määrä kotitaloudessasi, lasten määrä, siviilisääty, lemmikit)

Kirjautumistiedot, evästeet, tekniset tiedot

Anonymisoidut tiedot

Sijaintitiedot

(ainoastaan Pure Air -sovelluksessa)

Itsestä huolehtimiseen liittyvät sovellukset (Body Partner)


Tunnistautumistiedot

(esim. sukunimi, etunimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)

Tiedot kotitaloudestasi

(esim. henkilöiden määrä kotitaloudessasi, lasten määrä, siviilisääty)

Kirjautumistiedot, evästeet, tekniset tiedot

Hyvinvointitiedot

(pituus, paino, kehon mitat)

Anonymisoidut tiedot

Ovatko nämä Tiedot pakollisia?

Voit käyttää Sivustoa / Sovellusta tunnistautumatta tai lähettämättä meille lainkaan Tietoja. Eräät Palvelut ja toiminnot ovat kuitenkin vain sellaisten käyttäjien käytettävissä, joilla on käyttäjätili. Lisäksi osa Tietoon sisältyvistä tiedoista on pakollisia oikeudellisten tai sopimukseen perustuvien vaatimusten täyttämiseksi. Käsittelemme Tietojasi aina voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.


Käsittelyperusteet


Suostut vapaasti Tietojesi käsittelyyn

Meidän täytyy käsitellä Tietojasi täyttääksemme sopimusvelvoitteemme

Laki vaatii meitä keräämään tätä Tietoa

Käsittelemme Tietojasi oikeutettujen etujemme puitteissa parantaaksemme Palveluitamme jatkuvasti

Pakollinen Tieto on merkitty sellaiseksi silloin kun sitä kerätään; muu Tieto on vapaaehtoista.


Mikäli et täytä pakollista Tietoa, sinun ei ole mahdollista:

 • käyttää kaikkia Sivuston / Sovelluksen Palveluita tai osaa niistä;
 • saada tarjoamiamme tuotteita tai Palveluita.

Lisäksi kirjautuessasi Sivustolle / Sovellukseen kolmannen osapuolen sovelluksen, erityisesti yhteisöllisen verkoston, kautta, annat meille luvan kerätä ja käsitellä Käyttöehtojen mukaisesti Tietoa, jonka julkiseen jakamiseen olet antanut luvan kyseisen kolmannen osapuolen sovelluksen valintojen mukaisesti. Voimme siten käyttää tätä Tietoa täydentääksemme tietoja, joita keräämme suoraan sinulta.


Miksi keräämme Tietojasi?


Kerättävä Tieto

Tarkoitukset

Käsittelyperusteet

Luodaksemme käyttäjätilisi ja sisäänkirjautumisesi, mikäli sinulla jo on käyttäjätili saman tuotemerkin tai toisen Groupe SEB -tuotemerkin toisella Sivustolla / Sovelluksessa.
Ole hyvä ja tutustu osioon yhteisestä käyttäjätilistä saadaksesi lisätietoa.

Käyttääksemme tietoa tavoistasi, tottumuksistasi ja käyttäytymisestäsi lähettääksemme sinulle kohdistettua tietoa ja tarjouksia, kunnioittaen tätä asiaa koskevia valintojasi.

Antaaksemme sinulle sijaintiisi nähden sopivaa tietoa tai tarjotaksemme palveluita sijaintisi mukaan.

Vastataksemme hakuihisi ja tietopyyntöihisi myymistämme tuotteista ja palveluista, myös verkossa olevan chat-työkalumme kautta tapahtuneisiin hakuihisi ja tietopyyntöihisi.

Hallinnoidaksemme kaikkia Sivustoilla / Sovelluksissa tekemiäsi tilauksia ja erityisesti lähettääksemme ja seurataksemme tilattuja tuotteita, tulostaaksemme laskuja ja käsitelläksemme valituksia.

Tarjotaksemme sinulle Sivustolla / Sovelluksessa sellaista kohdennettua sisältöä ja tarjouksia, joista todennäköisesti olet kiinnostunut perustuen asetettuihin Evästeisiin. Voit hallinnoida kaikkien näiden Evästeiden asettamista koska tahansa klikkaamalla linkkiä millä tahansa Sivuston sivulla / Sovelluksen valikossa.

Mahdollistaaksemme vapaaehtoisen osallistumisesi kyselyihin, kyselytutkimuksiin ja testeihin koskien tuotteitamme ja palveluitamme.

Mahdollistaaksemme vapaaehtoisen osallistumisesi peleihin tai visailuihin tai saadaksesi hyvityksiä ja sponsoritarjouksia Sivustolla / Sovelluksessa.

Ymmärtääksemme mihin tarkoituksiin Sivustojamme / Sovelluksiamme käytetään ja parantaaksemme niiden toimintaa käyttämällä evästeitä ja muita vastaavia teknologioita.
Ole hyvä ja tutustu osioon Evästeistä saadaksesi lisätietoa.

Tuottaaksemme markkinatutkimusta ja analysoidaksemme trendejä voidaksemme parantaa tuotteitamme ja palveluitamme. Keräämämme tiedot eivät ole muodossa, joka mahdollistaisi meille sinun henkilökohtaisen tunnistamisesi. Tätä tietoa käsitellään koostetussa muodossa, minkä johdosta emme kykene tunnistamaan käyttäjiä yksilötasolla, ja tietoa voidaan yhdistellä muun, muihin käyttäjiin liittyvän koostetun tiedon kanssa sekä muiden Konserniin kuuluvien tahojen keräämän tiedon kanssa.

Hallinnoidaksesi postituslistan (uutiskirjeen) tilaustasi

Mahdollistaaksemme sen, että voit jakaa tietoa Sivustoiltamme / Sovelluksistamme sähköpostitse tai yhteisöllisissä verkostoissa. Ole hyvä ja tutustua osioon Evästeistä saadaksesi lisätietoa.

Mahdollistaaksemme sen, että voit jättää Sivustoillemme / Sovelluksiimme Kommentin tai Arvion.

Mikä on yksi, yhteinen käyttäjätili?

Tarjoamme ainutlaatuisen, yksinkertaistetun käyttäjäkokemuksen.


Luodessasi käyttäjätilin yhden Groupe SEB -tuotemerkin Sivustolla tai Sovelluksessa voit näin käyttää samaa käyttäjätiliä kirjautuksesi saman tai toisen Groupe SEB -tuotemerkin toiselle Sivustolle tai toiseen Sovellukseen.


Vastaavasti kun luot ensimmäisen kerran käyttäjätilin Groupe SEB -Sivustolle tai -Sovellukseen, voimme koota Tiedon jonka olet lähettänyt meille aiemmin ennen käyttäjätilisi luomista täydentääksemme sitä. Olet esimerkiksi saattanut antaa meille Tietoa soittamalla Kuluttajapalveluumme sekä lähettää meille Tietoa osallistumalla myyntikampanjaan tai tilaamalla uutiskirjeen joltakin Groupe SEB -tuotemerkiltä.


Näin sinun on helpompaa rekisteröityä, kun et joudu syöttämään uudelleen meille jo kerran antamiasi tietoja.


Yhteistä käyttäjätiliä voidaan käyttää Tietojesi hallinnointiin, markkinointia koskevien valintojesi ja mieltymystesi välittämiseen meille jne. yhdestä paikasta, asiakassivultasi, koskien kaikkia tuotemerkkejä joiden käyttäjäksi sinut on tunnistettu.


Kuka pääsee käsiksi Tietoihini?

Jaamme Tietojasi vain silloin kun se on ehdottoman tarpeellista, ja ainoastaan seuraaville kolmansille osapuolille:

 • kumppaniyhtiöillemme vain, jos olet suostunut tähän;
 • toimittajillemme, edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi tai toimeksiannon täyttämiseksi puolestamme (sisältäen myynnin tuen, mainonnan, markkinatutkimuksen tai asiakaspalvelun, ja tilinhallinnan, tuotteiden tai palvelujen toimituksen nyt tai tulevaisuudessa, sekä palkintojen arvonnat, kilpailut ja myynninedistämistoimet);
 • palveluntuottajallemme Arvioiden hallintaa varten. Palveluntarjoajillamme on pääsy Arvion yhteydessä lähettämääsi Tietoon.
 • yhtiömme ostajalle yritysjärjestelyn tapauksessa;
 • kolmannelle osapuolelle sikäli kuin se on laissa, voimassa olevassa lain säännöksessä, tuomioistuimen päätöksessä tai asetuksessa tai säädettyä tai määrättyä tai niiden sallimaa tai mikäli tällainen tietojen luovuttaminen on tarpeen tutkimusten tai oikeudenkäynnin osana, kansallisella alueella tai toisessa maassa.

Lopuksi, voimme jakaa Tietojasi Group SEB -yhtiöiden kesken sisäisiin hallinnollisiin tarkoituksiin noudattaen lain säännöksiä, erityisesti eurooppalaisen tietosuoja-asetuksen 6(1) artiklaa ja saman asetuksen johdanto-osan kappaletta 48.


Mikäli edellä kuvattu tietojen siirto tapahtuu Euroopan unionin ulkopuoliseen maahan, otamme käyttöön voimassa olevan lainsäädännön asianmukaiset tietojasi suojaavat toimenpiteet. Vastaavasti, mikäli olinpaikkasi on EU:n ulkopuolella, Tietosi siirretään EU:hun, jossa niitä käsitellään eurooppalaisen tietosuoja-asetuksen säännösten mukaisesti.


Kuinka kauan Tietojani säilytetään?

Säilytämme Tietojasi kaupallisen suhteen ajan sekä niin kauan kuin näiden Käyttöehtojen mukaisten tarkoitusten toteuttamiseen tarvitaan. Tämän jakson jälkeen säilytämme Tietojasi ainoastaan toimiaksemme oikeudellisten velvoitteidemme mukaisesti tai voidaksemme esittää todisteen oikeudesta tai sopimuksesta.


Oikeuteni Tietooni

Mitkä ovat oikeuteni?

Soveltuvien oikeudellisten säännösten mukaisesti takaamme sinulle seuraavat oikeudet:


Pääsyoikeus


Voit pyytää pääsyä kaikkeen Tietoihisi tai osaan siitä.


Korjausoikeus


Voit pyytää meitä korjaamaan kaiken sellaisen Tietosi tai sellaisen Tietojesi osan, joka voi olla epätarkkaa tai vanhentunutta.


Poisto-oikeus


Voit pyytää meitä poistamaan kaikki Tietosi tai osan siitä, erityisesti mikäli Tieto ei ole enää tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joita varten se on kerättyä, tai jos haluat peruuttaa suostumuksesi Tiedon käsittelyyn.


Vastustamissoikeus


Voit koska tahansa vastustaa Tietojesi käsittelyä tavoittelemiemme oikeutettujen etujen saavuttamiseksi. Kiinnitämme kuitenkin huomiosi siihen seikkaan, että voimme olla pakotettuja jatkamaan tietojesi käsittelyä mikäli käsittelyn oikeuttavat hyväksytyt tai pakottavat syyt tai osoittaaksemme, käyttääksemme tai puolustaaksemme laillisia oikeuksiamme.


Rajoitusoikeus


Voit vaatia Tietojesi käsittelemistä rajoitetulla tavalla (ei käsittelyä, ainoastaan varastointi) seuraavissa tapauksissa:
1) siksi ajaksi joka tarvitaan, jotta Tietojesi paikkansapitävyys voidaan tarkistaa tilanteessa jossa olet kyseenalaistanut Tietojesi paikkansapitävyyden;
2) jos arvioit käsittelyn laittomaksi ja vaadit Tiedon rajoitettua käyttöä sen poistamisen sijasta;
3) jos meidän ei enää tarvitse käsitellä Tietojasi, mutta sinä edelleen tarvitset tätä Tietoa osoittaaksesi, käyttääksesi tai puolustaaksesi oikeuksiasi;
4) jos vastustat Tietojesi käsittelyä ja haluat rajoittaa sen käyttöä sillä aikaa kun suoritetaan tarkistuksia sen selvittämiseksi, oikeuttavatko esittämämme oikeutetut syyt meidät jatkamaan Tiedon käsittelyä.


Siirto-oikeus


Voit vaatia Tietojesi siirtämistä kolmannelle osapuolelle kun olet antanut suostumuksesi Tietojesi keräämiseen tai kun Tietojasi on kerätty sopimusta täytettäessä.


Oikeus suostumuksen peruuttamiseen


Suostumustasi vaativan käsittelyn osalta () voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.


Oikeus kontrolloida Tietojasi kuolemasi jälkeen


Sinulla on oikeus lähettää meille ohjeesi siitä, mitä tehdä Tiedoillasi kuolemasi jälkeen.


Miten käytän oikeuksiani?

Voit käyttää oikeuksiasi klikkaamalla tietojenhallinnan linkkiä asiakassivullasi, siirtymällä suoraan "Ota yhteyttä" -sivulle, tai olemalla yhteydessä asiakaspalveluosastoomme soittamalla Sivustolla / Sovelluksessa annettuun puhelinnumeroon.

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.


Markkinointia koskevat valintasi

Voit saada valintojesi mukaisia kaupallisia ja myynninedistämistarjouksia, jotka todennäköisesti kiinnostavat sinua profiilisi perusteella, koskien yhden tai useamman Groupe SEB -tuotemerkin Sivustoilla ja Sovelluksessa tarjottuja tuotteita ja palveluita. Tarjouksia voidaan lähettää postitse, sähköpostitse, tekstiviestitse ja push-ilmoituksina, ja niitä voivat lähettää tarvittaessa myös kumppanimme.

Voit koska tahansa kieltäytyä vastaanottamasta tällaisia markkinointiviestejä käyttämällä viestissä olevaa peruutuslinkkiä tai push-ilmoitusten osalta älypuhelimesi tai tablettisi asetuksia, tai kirjautumalla asiakassivullesi.


Henkilötietojen tietoturva

Meille on ensiarvoisen tärkeää huolehtia keräämämme ja säilyttämämme sinua koskevan datan tietoturvasta ja luottamuksellisuudesta.Ryhdymme kaikkiin kohtuullisiksi katsottaviin toimiin, jotta voimme suojata säilyttämiämme sinua koskevia tietoja väärinkäytöltä, kajoamiselta ja häviämiseltä sekä luvattomalta käytöltä, muutoksilta ja paljastumiselta.Pankki- tai luottokorttitietojasi ei kirjata tietokantaamme.Kaikesta pankki- ja luottokorttitietojen käsittelystä huolehtii ulkoinen maksupalveluiden tarjoaja, ja kaikki tällaisten taloudellisten tietojen siirrot tapahtuvat yksinomaan SLL-yhteyden välityksellä.


Evästeet

Evästeiden hallinta

Kun käytät Sivustoa / Sovellusta, laitteeseesi, erityisesti tietokoneeseesi, tablettiisi tai älypuhelimeesi, voidaan asentaa Evästeitä.

Käytämme evästeitä vain sinun nimenomaisella, etukäteisellä ja täsmällisellä suostumuksella, joka sinun tulee antaa ennen Evästeiden asettamista. Pyydämme hyväksyntääsi bannerin kautta, joka sisältää selvät, yksiselitteiset tiedot tarkoituksista, joihin Evästeitä käytetään, sekä tiedon siitä kuinka Evästeiden käyttämisestä voi kieltäytyä.

Kun annat hyväksyntäsi, hyväksyt Evästeiden käytön tämän käytännön mukaisesti. Mikäli et hyväksy Evästeiden käyttöä, voit poistaa ne käytöstä seuraamalla ohjeita, jotka on annettu alempana sivulla "Miten voin poistaa valinnaiset Evästeet käytöstä".


Mikä on Eväste?

Evästeet ovat tekstitiedostoja, joiden avulla voidaan tunnistaa sinut asiakkaana ja tallettaa henkilökohtaisia mieltymyksiäsi (esimerkiksi kielivalintasi) sekä teknisiä tietoja (mukaan lukien selaimen toiminnasta syntyneet tiedot).

Voimme myös käyttää tunnisteita, jotka tunnetaan myös nimillä “pixel tags” ja “Clear GIF” tai vastaavaa teknologiaa, joita käytetään seuraamaan miten käytät Sivustoa / Sovellusta ja millä Sivustomme / Sovelluksemme sivuilla vierailet.


Sovelluksiimme on integroitu myös niin kutsuttuja SDK-paketteja, joilla on evästeiden ja jäljitteiden kaltaisia tehtäviä.SDK:t esimerkiksi keräävät teknisiä tietoja ja käyttötietoja, kuten mobiililaitteiden tunnisteita ja vuorovaikutuksiasi sovelluksissamme.


Mihin evästeitä käytetään?

Evästeitä käyttämällä voimme tunnistaa selaimesi tai laitteesi, taltioida toivomiasi asetuksia, toimittaa tiettyjä ominaisuuksia sekä kerätä tietoja vuorovaikutuksistasi meidän, sisältömme ja viestiemme kanssa.Kun esimerkiksi lähetämme sinulle HTML-muotoisen sähköpostiviestin, jäljitteiden avulla saamme tietoa siihen liittyvistä toimistasi, kuten siitä, oletko vastaanottanut ja avannut sähköpostiviestin tai napsauttanut linkkiä tai muulla tavoin vuorovaikuttanut sisältömme kanssa, ja näitä tietoja voidaan yhdistää muihin, aiemmin kerättyihin tietoihin.


Mitä Evästeitä käytämme?

Käytämme Sivustolla / Sovelluksessa erityyppisiä Evästeitä:


Ilman hyväksyntääsi toimivat Evästeet


“Välttämättömät” Evästeet mahdollistavat Sivuston / Sovelluksen olennaisten toimintojen käytön. Niistä on hyötyä Sivustojemme / Sovellustemme toimittamisessa, kehittämisessä, ylläpidossa, suojaamisessa ja parantamisessa (esim. ostoskorisi sisällön muistaminen). "Personoivat" evästeet eivät ole välttämättömiä, mutta ne helpottavat Sivuston / Sovelluksen käyttämistä ja tekevät kokemuksestasi käyttäjäystävällisen (esim. kielivalintasi säilyy). Voit poistaa ne selaimesi asetuksista, mutta ilman näitä Evästeitä et pysty käyttämään Sivustoa / Sovellusta oikealla tavalla.


Hyväksyntääsi edellyttävät Evästeet


“Sisältöä mukauttavat” Evästeet mahdollistavat tuotteiden ja palveluiden mukautetun näyttämisen Sivustollamme / Sovelluksessamme tapahtuvan siirtymisesi mukaisesti.


“Yleisömittausevästeet” antavat meille mahdollisuuden analysoida liikennettä, kampanjasisältöjen toimivuutta, trendejä ja käyttöä, tunnistaa Sivuston / Sovelluksen toimintahäiriöitä sekä ymmärtää Sivustojemme / Sovellustemme käyttötapoja. Tämä auttaa meitä parantamaan kokemustasi ja muokkaamaan Sivuston / Sovelluksen ulkonäköä ja sisältöä vastaamaan tarpeitasi. Käytämme tähän tarkoitukseen Google Analyticsia. Tästä linkistä saat tietoja Googlen tavoista käyttää Sivuston kautta kerättyjä tietoja: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=fi.


“Mainontaevästeiden” avulla tytäryhtiömme, kumppanimme ja käyttämämme kolmansien osapuolten palvelut, kuten sosiaaliset verkostot (esim. Facebook), tarjoavat ja markkinoivat tuotteitamme ja palveluitamme sekä edistävät niiden myyntiä. Niitä käytetään, jotta sinulle voidaan lähettää asianmukaista mainontaa, joka liittyy Sivustollamme / Sovelluksessamme näytettäviin tai Internetiä, myös sosiaalisia verkostoja, selatessasi ilmenneisiin mielenkiinnon kohteisiisi. Evästeillä voidaan myös hallita ja mitata näyttämiemme tai lähettämiemme tai meidän kauttamme näytettävien tai lähetettävien mainosten tehokkuutta sekä helpottaa niiden näyttämistä tai lähettämistä. Niiden avulla voidaan myös rajoittaa mainontaa tai valita yleisöjä, erityisesti sosiaalisissa verkostoissa. Joissakin tilanteissa Evästeistä saatavat tiedot yhdistetään meille tilin luomisen tai kaupalliseen toimintoon osallistumisen yhteydessä toimittamiisi henkilötietoihin (myös sähköpostiosoitteeseen), jos olet hyväksynyt mukautettujen kaupallisten tarjousten ja tietojen lähettämisen sinulle. Kumppanimme tai käyttämämme kolmansien osapuolten palvelut voivat käyttää mainontaevästeitä. Jos estät mainontaevästeet, Sivustollamme / Sovelluksessa tai Internetissä näkyy enää ainoastaan kohdentamatonta mainontaa.


“Sosiaalisen median evästeet" antavat sinulle mahdollisuuden jakaa Sivustoamme / Sovellustamme koskevia mielipiteitäsi sosiaalisissa verkostoissa tai jakaa sisältöä (esim. jakamis- tai tykkäyspainikkeilla) tai käyttää sosiaalista verkostoa tilin luomiseen. Sosiaalisen median julkaisijat tallentavat Evästeitä laitteellesi saadakseen tietoa siitä, miten käytät näitä jakamispalveluita.


Miten voin poistaa valinnaiset Evästeet käytöstä?

Kun ensimmäisen kerran käyt Sivustolla / Sovelluksessa, banneri ilmoittaa sinulle näiden Evästeiden olemassaolosta, ja sinua pyydetään ilmaisemaan valintasi.


Voit myös hallinnoida kaikkien Evästeiden asettamista million tahansa klikkaamalla linkkiä Sivuston jokaisella sivulla tai Sovelluksen valikossa.


Selaimesi asetuksissa voit määrittää, että valinnaisten kolmansien osapuolten evästeiden asennuksesta kieltäydytään. On myös mahdollista, että selaimesi estää oletusarvoisesti valinnaisten kolmansien osapuolten evästeiden asennuksen.Emme kuitenkaan takaa, että tällaisten asetusten käyttäminen on erityisen toimiva keino.Jotta sinulla on varmasti kaikki ohjat käsissäsi sivustollamme/sovelluksessamme käytettävien evästeiden hallinnassa, suosittelemme käyttämään evästeiden hallintatoimintoa.


Sovellettava lainsäädäntö ja toimivaltainen tuomioistuin

1/ Asuessasi Yhdysvaltojen ulkopuolella: Näihin yleisiin käyttöehtoihin sovelletaan asuinpaikkasi lainsäädäntöä. Ellei sovintoratkaisua voida saavuttaa, kaikki riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa.


2/ Asuessasi Yhdysvalloissa: näihin käyttöehtoihin ja osapuolten välillä mahdollisesti ilmeneviin riitoihin sovelletaan New Jerseyn osavaltion lainsäädäntöä, lainvalintasääntöjä lukuun ottamatta.


a) Pakollinen ja sitova välimiesmenettely.Näiden yleisten käyttöehtojen osapuolet sopivat, että ostoksesta, palveluista, sivustosta/sovelluksesta tai näistä yleisistä käyttöehdoista aiheutuvat riidat, joita ei voida ratkaista epävirallisesti, ratkaistaan lopullisesti ja sitovasti välimiesmenettelyssä. Edellä todetun rajoittamatta patenttiin, tekijänoikeuteen, tavaramerkkiin, liikesalaisuuteen, yksityisyydensuojaan tai julkaisuoikeuksiin liittyvää riitaa tai vaatimusta ei ratkaista välimiesmenettelyssä vaan osapuolet sopivat, että tällaiset riidat ratkaistaan yksinomaan osavaltion tai liittovaltion tuomioistuimessa Essex Countyssa, New Jerseyssä ja että osapuolet sopivat tunnustavansa kyseisten tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan asiassa. Osapuolet täten tunnustavat ja sopivat, että muista lainvalinta määräyksistä huolimatta, liittovaltion välimiesmenettelysäädöstä (Federal Arbitration Act) ja välimiesmenettelylakia (federal arbitration law) sovelletaan näitä yleisiä käyttöehtoja koskeviin välimiesmenettelyihin.

Näitä yleisiä käyttöehtoja koskeva riita ratkaistaan American Arbitration Associationin ("AAA") välimiesmenettelyssä. Vaatimuksiin, jotka ovat alle tai yhtä suuria kuin 75,000 dollaria (pois lukien asianajajan palkkiot, kustannukset, rangaistusluonteiset vahingonkorvaukset tai seuraamukset) sovelletaan AAA:n kuluttajavälimiesmenettelyä koskevia sääntöjä (Consumer Arbitration Rules). 75, 000 dollaria ylittäviin vaatimuksiin sovelletaan AAA:n kaupallista välimiesmenettelyä (Commercial Arbitration Rules) koskevia sääntöjä. AAA:n säännöt löytyvät osoitteesta https://www.adr.org.


Kaikki välimiesmenettelyä koskevat ilmoitukset tulee toimittaa osoitteeseen:

Buchanan Ingersoll & Rooney PC
One Oxford Centre
301 Grant Street, 20th Floor
Pittsburgh, PA 15219-1410
Att: Wendelynne Newton


b) Ryhmäkanteesta luopuminen SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVAN LAIN SALLIESSA ON MAHDOLLISTA, VÄLIMIESMENETTELY TOTEUTETAAN YKSILÖLLISESTI ILMAN OIKEUTTA TOTEUTTAA VÄLIMIESMENETTELYÄ OSANA RYHMÄKANNETTA TAI PERUSTUEN MUIDEN OSAPUOLTEN ESITTÄMIIN VAATIMUKSIIN.
Riitoja ei voida yhdistää tai keskittää ilman kaikkien osapuolten kirjallista suostumusta. Välitystuomiolla ei ole ennaltaehkäisevä vaikutusta muiden kuin välimiesmenettelyn nimettyjen osapuolten riitaa koskeviin vaatimuksiin.
Siinä tapauksessa, että tätä RYHMÄKANTEESTA LUOPUMISTA pidetään täytäntööpanokelvottomana, otaksuttua ryhmäkannetta voidaan ajaa vain toimivaltaisessa tuomioistuimessa ilman valamiehistöä, eikä välimiesmenettelyssä.


c) Oikeuksista luopuminen, mukaan lukien valamiesoikeudenkäynti. Suostumalla välimiesmenettelyyn, osapuolet ymmärtävät ja suostuvat luopuvansa oikeudestaan muihin riidanratkaisumenettelyihin, kuten tuomioistuinmenettelyyn tai hallintomenettelyyn riidan ratkaisemiseksi. Välimiesmenettelyä koskevat säännöt ovat erilaiset. Välimiesmenettelyssä ei ole tuomaria tai valamiehistöä ja muutoksenhaku on rajattu. OSAPUOLET OVAT LISÄKSI YHTÄ MIELTÄ SIITÄ, ETTÄ RIIPPUMATTA RATKAISTAANKO RIITÄ VÄLIMIESMENETTELYSSÄ TAI TUOMIOISTUINMENETTELYSSÄ, MOLEMMAT LUOPUVAT OIKEUDESTAAN VALAMIESOIKEUDENKÄYNTIIN KAIKKIIN VAATIMUKSIIN JA ERIMIELISYYKSIIN LIITTYEN.

X