Editor

Internetové stránky
GROUPE SEB ČR s.r.o se sídlem Sokolovská 651/136a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika.


Aplikace
SEB DEVELOPPEMENT, «société par actions simplifiée », se sídlem 112 Chemin du Moulin Carron CS 90229, 69130 Ecully, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku města Lyon pod číslem 016 950 842.

Hostingový poskytovatel

Tato Aplikace / Internetové stránky je v rámci Evropské unie hostována společností Amazon Web Services Inc, PO Box 81226, Seattle, WA 981808-1226 – USA. https://aws.amazon.com/fr/compliance/eu-data-protection/.

Správce osobních údajů pro Internetové stránky / Aplikaci

Totožnost správce osobních údajů závisí na účelu zpracování osobních údajů.

Založení a správa uživatelského účtu
SEB DEVELOPPEMENT, « société par actions simplifiée », se sídlem 112 Chemin du Moulin Carron CS 90229, 69130 Ecully, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku města Lyon pod číslem 016 950 842.

Používání osobních údajů pro marketingové účely (např. newslettery atd.)
GROUPE SEB ČR s.r.o se sídlem Sokolovská 651/136a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika.

Správa objednávek zadaných prostřednictvím našich Internetových stránek nebo případně prostřednictvím Aplikace:
SEB INTERNATIONAL SERVICE (SIS), « société par actions simplifiée », se sídlem 70310 Rue des Chars, 70310 Faucogney et La Mer, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku města Vesoul pod číslem 399 014 216. VAT No. FR 95 399014216.