Giriş

İşbu Genel Kullanım Koşulları ve Şartları Groupe SEB şirketleri tarafından yayımlanan site ve uygulamanın kullanımına uygulanabilir kurallar ile kişisel verilerinizin işlenmesine uygulanabilir kurallar hakkında bilgi sağlamaktadır.


Groupe SEB ifadesi, Lyon Ticaret ve Şirketler Sicilinde 300 349 636 numarasıyla tescilli, kayıtlı adresi 112 Chemin du Moulin Carron, Campus SEB, 69130SEB, 69130 Ecully, Fransa olan SEB SA'nın doğrudan ya da dolaylı şekilde sahip olduğu şirketler anlamına gelmektedir.


Tarafınızca kullanılan Site veya Uygulama'dan Groupe SEB altındaki kuruluşlardan hangilerinin sorumlu olduğunu açıkça belirleyebilmeniz adına, size danışmanızı öneririz Yasal Bildirim Site/Uygulama'da bulunan.


Group SEB şirketleri TEFAL (veya bulunduğu ülkeye göre T-FAL), ROWENTA, MOULINEX, KRUPS, CALOR, SEB, EMSA,OBH NORDICA, KAISER, ARNO, CLOCK, IMUSA, ASIA FAN, MIRRO, MAHARAJA WHITELINE, PANEX, SUPOR gibi birçok markaya sahiptir. Groupe SEB ve markaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen internet sitemize bakınızwww.groupeseb.com.


İşbu Genel Kullanım Koşulları ve Şartları farklı Site/Uygulamalar'a özel olarak Özel Şartlar ile tamamlanabilir.

Tanımlar

Tanımlanan terimler neyi ifade etmektedir?

Uygulama
Uygulanabilir olduğu yerde, bu mobil uygulama anlamına gelmektedir.


Değerlendirme
Ürünlerimiz hakkında gönderdiğiniz yorumlar ve bütün kullanıcılar tarafından görüntülenebilen, bu fonksiyon çalışmaya başladığında Site /Uygulama'ya eklediğiniz ilgili video ve fotoğraflar anlamına gelmektedir.


Kullanım Koşulları ve Şartları
Site / Uygulama'nın kullanımını düzenleyen Genel Kullanım Koşulları ve Şartları anlamına gelmektedir.


Satış Koşulları ve Şartları
Uygulanabilir olduğu yerde Site / Uygulama'da sunulan ürün ve / veya hizmetlerin Genel Satış Koşulları ve Şartları anlamına gelmektedir.


Yorum(lar)
Tarafınızca Site / Uygulama'ya eklenmiş, Değerlendirme dışı tüm kullanıcılar tarafından görüntülenebilen her türlü mesaj, video, fotoğraf anlamına gelmektedir.


İçerik
Fikri mülkiyet hakları altında veya geçerli ya da ileride geçerli olabilecek yasal hükümler altında korunan ya da korunmayan tarafımızca Site / Uygulama'ya konan ve / veya Site / Uygulama'da erişiminize açılan her türlü ses ve video dosyası, görüntü, metin, bilgi, veritabanı, Marka konsepti, logolar, teknik ve grafik çözümleri, görüntü, yapı ve herhangi bir özellik anlamına gelmektedir.


Çerezler
Sizi müşteri olarak tanımlayabilen ve kişisel tercihlerinizi (örneğin dil seçimleriniz) ve Siteler / Uygulamalar'ı ziyaretinize ilişkin bilgilerinizi (tıklama verileri da dahil) kaydeden metin dosyaları anlamına gelmektedir. Bu tanım çerezleri ve diğer takip cihazlarını kapsamaktadır.


Veri
Site / Uygulama aracılığıyla topladığımız doğrudan ya da dolaylı şekilde sizi tanımlayan kişisel veri anlamına gelmektedir.


Marka(lar)
Ticari işaretler, logolar, markalar ve Group SEB'in sahip olduğu diğer her türlü isim anlamına gelmektedir.


Biz, Bizim, Biz
Group SEB veya Site / Uygulama'da yer alan Yasal Bildirim'de tanımlanan şirketler anlamına gelmektedir.


Hizmet(ler)
Münferiden ya da toplu olarak Site / Uygulama'da ücretsiz olarak ya da ücret karşılığında sunduğumuz her türlü servis ve fonksiyon anlamına gelmektedir.


Site
Uygulanabilir olduğu yerde, bu internet sitesi anlamına gelmektedir.


Siz, Sizin
Mesleki amaçlarla ya da bunun dışında Site / Uygulama'ya erişim sağlayan, göz atan veya bunları ziyaret eden gerçek veya tüzel kişi anlamına gelmektedir.


Site / Uygulama tarafından sunulan imkanlar

Kullanım Koşulları ve Şartları'nın Kabulü ve Tadili

Site /Uygulama'ya erişim sağlayarak işbu Kullanım Koşulları ve Şartları ve erişim sağlandığı gün yürürlükte olan burada bahsedilen ya da atıf yapılan sair şartlar ile bağlı olduğunuzu kabul etmektesiniz.


Kullanım Koşulları ve Şartları'nda yer alan herhangi bir yükümlülük veya şart ile bağlı olmayı reddederseniz, lütfen Site / Uygulama'yı kullanmayınız. Herhangi bir zamanda Site / Uygulama'nın, Sevisler'in ve/veya Kullanım Koşulları ve Şartları'nın tamamında veya bir kısmında değişiklikler yapabiliriz.


Sitelerimiz ve Uygulamalarımızda yer alan Hizmetler 16 yaş veya üzerindeki kişiler içindir. Reşit olmayan bir kişi tarafından gönderilen Veri'yi toplanmamakta veya kullanılmamaktayız.


Site / Uygulama'yı nasıl kullanabilirsiniz?

Biz, münhasıran Site / Uygulama'nın Kullanım Koşulları ve Şartları ile uyumlu olacak şekilde kullanılabilmesi amacıyla münhasır olmayan, devredilemeyen, altlisanslanamayan Site / Uygulama'nın İçerik'ini kullanım hakkı tesis ediyoruz.


Genel olarak, Kullanım Koşulları ve Şartları ile yürürlükte olan yasal yükümlülüklere uyumlu davanacağınızı taahüt ediyorsunuz.


Özellikle, aşağıda belirtilen kurallara uyacağınızı kabul ediyorsunuz:

 • Site / Uygulama'yı dürüstçe ve amaçlarına uygun şekilde kullanın;
 • Site / Uygulama'nın bir kısmını ya da tamamını kopyalamayın, çoğaltmayın, satmayın, lisans altında erişilebilir kılmayın, dağıtmayın, temlik etmeyin, değiştirmeyin, uyarlamayın, tercüme etmeyin, bunlar üzerinden işlemeler oluşturmayın, kaynak koda dönüştürmeyin, tersine mühendislik faaliyetlerine tabi tutmayın, parçalara ayırmayın veya kaynak koduna ulaşmak için tersine çevirmeyin;
 • Ste / Uygulama'daki bir fonksiyon tarafından kullanılan ya da uygulanan, İçerik için sağlanan güvenlik veya kullanım kurallarını atlamayın veya bunlardan taviz vermeyin;
 • Site / Uygulama'nın operasyonunu veya başkaları tarafından kullanımını engelleyecek ya da engelleme girişiminde bulunacak virüs, robot, yazılım veya altprogram tarzı sistem kullanmayın;
 • Site / Uygulama'yı kullanırken yanlış ya da yanıltıcı bilgi yayınlamayın ya da girmeyin;
 • Başka bir kişinin kimliğini tanımlamaya çalışmayın;
 • Ticari teklifler ya da buna eşdeğerlerini göndermek ya da kayıtlı servise dahil etmek amacıyla kullanmak için diğer kullanıcılardan bilgi toplamayın.

Yorumlar ve/veya Değerlendirmeler yazmak ve paylaşmak ile, kabul ediyorsunuz ki:

 • Her zaman diğer kullanıcılara karşı kibar ve saygılı olacaksınız;
 • Üçüncü kişilerin ya da bizim haklarımıza, özellikle de fikri mülkiyet haklarımıza zarar veren Yorumlar ve/veya Değerlendirmeler paylaşmayacaksınız;
 • Sayılanlarla sınırlı olmaksızın suç veya cürüm işlendiği veya bunlara teşvik edildiği, şiddet yayıcı, küçük düşürücü, yerici, karalayıcı, şerefi lekeleyici, ırkçı ya da tashihçi mesajlar, savaş suçlarını aklayıcı, hukuka aykırı her türlü madde ve hizmetin satışına ilişkin, terörizmi aklayıcı, cinayet işlemeye veya intihara çağıran, pronografik ya da pedofili doğası olan, Devlet veya toprakların güvenliğine veya itibarına zarar verici olarak değerlendirilebilecek hiçbir tür Yorumlar ve/veya Değerlendirmeler paylaşmayacaksınız;
 • Site / Uygulama'yı kendi internet sitenizin / kişisel uygulamarınızın reklamını yapmak veya istenmemiş ticari mesajlar ("spam") göndermek amacıyla kullanmayacaksınız.

Yorumlar ve/veya Değerlendirmeler'in Yayınlanması

Site / Uygulama'ya Yorum ve/veya Değerlendirme ekleyebilirsiniz.

Yorumlar ve/veya Değerlendirmeler ve Site / Uygulama'ya gönderdiğiniz bilgilerin diğer kullanıcılar tarafından görüntülenebileceğini size hatırlatmak isteriz.

Yorumlar ve/veya Değerlendirmeler'in yayını kaynak göstermek zorunda olduğunuz uygulanabilir Denetleme Tüzüğü şartları ile uyumlu olmalıdır.

Kullanım Koşulları ve Şartları ile uyumlu olmayan Yorum veya Değerlendirme moderatörümüz tarafından herhang bir bilgilendirme yapılmadan, yazardan bilgi ya da yetki alınmadan silinecektir.

Site / Uygulama'da yer alan Yorumlar ve/veya Değerlendirmeler'den sorumlu değiliz ve Yorumlar ve/veya Değerlendirmeler ile ilgili açık veya örtülü herhangi bir garanti vermiyoruz.

Site/Uygulama'da yayınlanan İçerik kime ait?

İçerik

Bizim haklarımız

Site/Uygulama’yı kapsayan İçerik ve Markalar, tasarımlar, görüntüler, yapılar, konseptler, Teknik ve grafik çözümler, veritabanları, yazılımlar ve diğer kaynak kodları ve bu özelliklerin düzenlemeleri ve planları, Site/Uygulama ve Hizmetleri kapsayan, ve/veya Site/uygulama’nın ve Hizmetler’in temelini şekillendiren, ve/veya Site/Uygulama ve Hizmetler aracılığıyla geçen, ve/veya Site/Uygulama ve Hizmetler ile mevcut hale gelen haklar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili haklar Groupe SEB'e aittir.


Herhangi bir çoğaltma, temsil, uyarlama, değiştirme, yayımlama, dağıtma, yanlış beyan, başka bir site ile entegrasyon, ticari suistimal ve/veya tamamen veya kısmen Site/Uygulama ve/veya İçerik’i yeniden kullanma, herhangi bir ortamda herhangi bir işleme kesinlikle yasaktır ve Fransız Fikri Mülkiyet Kanunu veya uygulabilir sair mevzuat kapsamında cezalandırılabilir ihlal+B150 eylemi niteliğinde olacaktır.


Yorumlar ve Değerlendirmeler

Sizin haklarınız

Yorumlar ve Değerlendirmeler'iniz sizin mülkiyetinizdedir ve sizin mülkiyetinizde kalacaktır.


Yorumlar'ınız ve Değerlendirmeler'inizin bütün haklarının sizde olduğunu ve özellikle bunların üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmediğini garanti ediyorsunuz.


Çevrimiçi olarak yaptığınız Yorumlar ve Değerlendirmeler'in bizim tarafımızdan yönetilen Site/Uygulama veritabanında dahil edileceğini bildiririz.


Bizim haklarımız

Bize, Yorumlar'ınız ve Değerlendirmeler'iniz üzerinde aşağıda belirtilen münhasır olmayan telif haklarını sağlamaktasınız:

 • Yorumlar ve Değerlendirmeler’in tamamını veya bir kısmını, mevcut ya da gelecekte ortaya çıkacak kayıt ortamlarında, özelliklede herhangi bir sunucu veya sabit disk üzerinde, herhangi bir formatta ve o tarihte bilinen veya bilinmeyen süreç veya teknolojiyi kullanarak ve haberleşmenin herhangi bir türüyle özellikle de üçüncü kişilerin siteleri, Intranet, matbu format veya matbu media dahil İnternet’te çoğaltma, değiştirme, uyarlama, temsil etme ve tercüme etme hakkı;
 • Yukarıda belirtilen işlemler için yukarıda bahsedilen lisans altında tesis edilen hakları tarafımızca seçilecek herhangi bir üçüncü kişiye ücretli veya ücretsiz alt lisanslama hakkı.

İşbu haklar ticari olan veya ticari olmayan amaçlarla, uygulanabilir telif hakları süresince, o gün ve gelecekte dünya çapında geçerli olacak şekilde bize sağlanmıştır.


Örnek olarak, Site / Uygulama'mıza bıraktığınız Yorumlar ve Değerlendirmeler kendi ürünlerimizin tanıtımını yapmak amacıyla anonim olarak üçüncü kişilerin internet sitelerinde çoğaltılabilir.


Sorumluluk

Diğer internet sitelerine linklerden kim sorumludur?

Site / Uygulama köprüler aracılığıyla başka internet siteleri ve/veya uygulamaya erişim sağlayabilir. Bu siteleri ve uygulamaları biz yönetemez ve buralardaki içeriklerini kontrol edemeyiz.


Bu sebeple biz, herhangi bir durumda aşağıdakilerden sorumlu tutulamayız:

 • Bu üçüncü kişi uygulamalarında ve/veya sitelerinde sağlanan içerik veya servislerden, veya
 • Bu siteler veya uygulamalar tarafından veri toplanması ve aktarılması, çerez yerleştirilmesi veya aynı amaçlarla yapılan herhangi bir işlemeden, veya
 • Bu üçüncü kişi uygulamaları ve/veya sitelerinin kullanımı sonucunda ortaya çıkabilecek veri, donanım ve yazılım ile ilgili deneyimleyebileceğiniz güvenlik veya bütünlük problemleri ile herhangi bir sonuç veya zarardan.

Üçüncü kişilerin uygulama ve/veya sitelerinin tarafınızca kullanılması kontrolümüz dahilinde olmayan ek koşullara ve şartlara tabi olabilir. Bu sebeple üçüncü kişilerin sitelerini ve/veya uygulamalarını kullanmaktan kaynaklanan risk size aittir.


Site / Uygulama'ya erişimden kim sorumlu?

Biz, Site / Uygulama’nın anormalliklerden uzak, hatasız veyaz sorunsuz olduğunu veya bunların düzeltilebilir olduğunu veya Site / Uygulama’nın kesilmeden veya bozulmadan çalışacağını veya her türlü donanımla uyumlu olacağını garanti etmiyoruz. Bu sebeple, Uygulama’nın mobil cihazınızla uyumlu olduğunu kontrol edebilmeniz için, Site’te yer alan ürün bilgileri kağıdında mevcut uyumluluk listesini kontrol etmenizi öneririz.


Site / Uygulama, bizim kontrolümüz dahilinde olmayan İnternet ve mobil şebekeler üzerinde çalışmaktadır. Site / Uygulama'nın erişilebilir olmamasından veya indirme veya İçerik ve Servisler'e erişim sırasında karşılaşılan zorluklar veya bozukluklardan sorumlu değiliz.


Bakım, güncelleme veya tadil dönemlerinde Hizmet erişilemez olabilir. Hizmet'in tamamı veya bir kısmında yapılan bakım, güncelleme veya tadil işlemlerinden kaynaklı erişim kesintisinden Biz sorumlu değiliz.


İçerik ve Hizmetler de dahil olmak üzere Site / Uygulama’nın tamamına veya bir kısmına erişimi herhangi bir sebeple, yalnızca kendi takdirimizle, herhangi bir zamanda, daha önceden bildirim yapılmaksızın kanuni hükümlere uyarak değiştirme, sonlandırma, askıya alma veya kesme hakkımızı saklı tutuyoruz. Site / Uygulama’ya erişilememesinden herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Ayrıca, Site / Uygulama'ya ilişkin faaliyet ticareti durdurması hali veya toplu aciz süreçleri başta olmak üzere Site / Uygulama’ya erişimi geçici olarak ya da tamamen kesme hakkımızı saklı tutuyoruz.


Kullanım Koşulları ve Şartları dahilinde öngörülmemiş bir zarardan sorumlu tutulmamız halinde sorumluluğumuz belirli, gerçek, doğrudan zararlar ile sınırlı olacaktır.


Gizlilik Politikası

Veri'lerinizin korunması bizim için önemli. Bu sebeple sizi, takip eden kuralları dikkatlice okumaya ve sorunuz olması halinde veri koruma sorumlumuz ile aşağıda belirtilen adres aracılığıyla iletişime geçmeye davet ederiz:privacy@groupeseb.com.


Veri'nizin işleme biçimi Veri'lerin Site veya Uygulama vasıtasıyla toplanıp toplanmamasına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Kullandığınız Site / Uygulama veri sorumlusunun kim olduğunu tespit etmek adına lütfen başvurunuzYasal Bildirim.


Hangi Verileri topluyoruz?

Kullandığınız Site / Uygulama'ya bağlı olarak aşağıda belirtilen unsurlara ilişkin olarak farklı tür Veriler'inizi topluyoruz:


İNTERNET SITELERI


Kimlik belirleme verisi

(örn: soyad, ad, adres, elektronik posta adresi, telefon numarası)

Meskeninize ilişkin bilgi

(örn: evde yaşayan kişi sayısı, çocuk sayısı, medeni durum)

Giriş verisi, çerezler, teknik veri

Anonimleştirilmiş veri

UYGULAMALAR


Yemek yapmaya ilişkin Uygulamalar (Actifry, Cookeo / COOK4ME, Companion / Prep&Cook, Smart&Tasty, Cooking Connect, Reveil Café, Optigrill Smart, Krups Espresso, Latte Smart, Cake Factory)


Kimlik belirleme verisi

(örn: soyad, ad, adres, elektronik posta adresi, telefon numarası)

Meskeninize ilişkin bilgi

(örn: evde yaşayan kişi sayısı, çocuk sayısı, medeni durum)

Meskeninize ilişkin bilgi

Giriş verisi, çerezler, teknik veri

Anonimleştirilmiş veri

Ev ürünlerine ilişkin Uygulamalar (My Smart Force, Pure Air)


Kimlik belirleme verisi

(örn: soyad, ad, adres, elektronik posta adresi, telefon numarası)

Meskeninize ilişkin bilgi

(örn: evde yaşayan kişi sayısı, çocuk sayısı, medeni durum, evcil hayvanlar)

Giriş verisi, çerezler, teknik veri

Anonimleştirilmiş veri

Konum belirleme verisi

(yalnızca Pure Air uygulaması için)

Kişisel bakım ile ilgili Uygulamalar (Body Partner)


Kimlik belirleme verisi

(örn: soyad, ad, adres, elektronik posta adresi, telefon numarası)

Meskeninize ilişkin bilgi

(örn: evde yaşayan kişi sayısı, çocuk sayısı, medeni durum)

Giriş verisi, çerezler, teknik veri

Sağlık verisi

(örn: boy, kilo, vücut ölçüsü)

Anonimleştirilmiş veri

Bu Veriler zorunlu mu?

Site / Uygulama'yı kendinizi tanımlamadan veya bize Veri gönderiminde bulunmadan kullanabilirsiniz. Ancak, bazı Servisler ve fonksiyonlar yalnızca kullanıcı hesabı olan kullanıcılar için erişilebilirdir. Ayrıca, bazı Veriler yasal veya sözleşmesel gereksinimlerin karşılanması için zorunludur. Veriler'inizi her zaman yürürlükte olan mevzuatla uyumlu olarak işliyor olacağız.


İşlemenin Temeli


Veri'nizin işlenmesine özgür iradenizle izin veriyorsunuz

Bizim, sözleşmesel taahhütlerimizi yerine getirebilmek için Veri'nizi işlememiz gerekmektedir

Yasa uyarınca, ilgili Verileri toplamamız gerekmektedir

Biz, meşru menfaatlerimiz çerçevesinde Servisler'imizi sürekli geliştirmek adına Veriler'inizi işliyoruz

Zorunlu Veriler toplandığı esnada zorunlu olarak işaretleniyor; diğer Veriler isteğe bağlıdır.


Zorunlu Veriler'i tamamlamazsanız; şunlar mümkün olmayacaktır:

 • Site / Uygulama'da yer alan Hizmetler'in tümüne veya bir kısmına erişim;
 • sunduğumuz Hizmetler veya ürünleri almak.

Ayrıca, Site / Uygulama’ya özellikle sosyal medya gibi üçüncü kişi çözümleri ile giriş yaptığınızda, bizi, üçüncü kişi çözümleri ile kamuya açık hale getirdiğiniz Veriler’inizi toplama ve işleme konusunda da Kullanım Koşulları ve Şartları’na uygun olarak yetkilendirmiş oluyorsunuz. Bu sebeple bu Veri’yi doğrudan tarafınızdan alınan bilgileri tamamlamak için kullanabiliriz.


Veriler'inizi neden topluyoruz?


Toplanan Veri

Amaçlar

İşlemenin Temeli

Kullanıcı hesabınızı oluşturmak ve eğer bir başka marka ya da Groupe SEB markalarından birinin Site / Uygulama'sında hesabınız varsa girişinizi sağlamak üzere.
Daha ayrıntılı bilgi için, bölümüne bakınıztek hesap.

Alışkanlıklarınız, gelenekleriniz ve davranış biçimleriniz ile ilgili bilgileri kullanarak bu konudaki tercihlerinize saygı duyarak size kişiselleştirilmiş bilgiler ve teklifler göndermek için.

Konumunuza göre size bilgi vermek veya servis sağlamak üzere.

Sattığımız ürün ve hizmetlerle ilgili yaptığınız aramalarınıza ve bilgi taleplerinize cevap vermek adına.

Site / Uygulama üzerinden verdiğiniz siparişleri yönetmek özellikle de siperişlerinizin gönderimlerini ve takiplerini yapmak, fatura kesmek ve şikayetleri işlemek adına.

Size yerleştirdiğiniz Çerezler’e dayanarak Site / Uygulama üzerinde hoşunuza gidebilecek kişiselleştirilmiş içerik ve teklifler sunmak adına. Çerezler’in yerleştirilmesini Site’nin her sayfasında bulunan linke tıklayarak / Uygulama menüsünden her zaman kendiniz yönetebilirsiniz.

Gönüllü olarak ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile ilgili anket, araştırma veya testlere katılmanızı sağlamak adına.

Gönüllü olarak oyunlara veya yarışmalara katılmanızı sağlamak veya Site / Uygulama üzerinden geri ödeme ve sponsorluk teklifleri almanızı sağlamak.

Site / Uygulama'mızda yapılan kullanımları anlamak ve çerezler ve benzer teknolojiler kullanarak işlemleri geliştirmek üzere. Daha detaylı bilgi için lütfen ilgili bölüme bakınızÇerezler.

Sunduğumuz ürün ve hizmetleri geliştirmek adına, pazar araştırması ve trend analizi yapmak adına. Topladığımız veriler sizi kişisel olarak tanımlayabileceğimiz formatta değildir. Bu veriler küme halinde işlenmektedir, yani kişisel olarak kullanıcıları tanımlayamayız ve bu veriler diğer kullanıcılara ilişkin veri kümeleri ile grubumuz içindeki diğer kuruluşlardan topladığımız veriler ile bir araya toplanabilir.

Posta listesine (haber bülteni) aboneliğinizi yönetmek adına.

Elektronik posta veya sosyal medya aracılığıyla Site / Uygulama'dan bilgi paylaşabilmenize izin vermek adına. Sosyal medyada paylaşım özellikleri için daha detaylı bilgi almak adına lütfen ilgili bölüme bakınız Çerezler.

Site / Uygulama üzerinde Yorum veya Değerlendirme bırakabilmeniz adına.

Tek hesap nedir?

Biz benzersiz, basit kullanıcı deneyimi sunuyoruz.


Bu sebeple Groupe SEB markalarına ait bir Site veya Uygulama'da hesap oluşturursanız, aynı hesap ile aynı markanın başka Site veya Uygulama'sına ya da bir diğer Groupe SEB markasının Site veya Uygulama'sına giriş yapabilirsiniz.


Benzer şekilde, Groupe SEB Site veya Uygulaması’nda ilk defa hesap oluşturduğunuzda, hesabınızı açmadan önce bize gönderdiğiniz Veri’yi hesap oluşturulmasını tamamlayabilmek adına toplayabiliyoruz. Örneğin, Müşteri Hizmetleri’ni arayınca verdiğiniz Veriler, Group SEB markalarından birinin satış kampanyası na katıldığınızda veya haber bültenine üye olduğunuzda bize verdiğiniz Veriler.


Bize daha önce verdiğiniz bilgileri yeniden girmek zorunda kalmadığınız için kayıt işlemleri kolaylaşıyor.


Tek hesap Verileri'inizi yönetmek adına kullanılabilir, bir noktada müşteri sayfanızda kayıtlı kullanıcı olduğunuz tüm markalar için bize pazarlama tercihlerinizi vb. söyleyebilir.


Tek hesap belirtilen Groupe SEB markaları için geçerlidir: TEFAL (bulunduğu ülkeye göre T-FAL), ROWENTA, MOULINEX, KRUPS, CALOR, SEB, EMSA, OBH NORDICA, KAISER, ARNO, CLOCK, IMUSA, ASIA FAN, MIRRO, MAHARAJA WHITELINE, PANEX, SUPOR.


Verime kimler erişim sağlayabilir?

Verinizi yalnızca kati bir zorunluluk olduğu durumda ve yalnızca aşağıda belirtilen üçüncü kişilerle paylaşıyoruz:

 • bunu kabul etmiş olmanız halinde, ortak şirketlerimizle;
 • tedarikçilerimizle yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek veya bizim adımıza işlemleri gerçekleştirmek adına (satış desteği, pazar araştırması veya müşteri hizmetleri ve muhasebe yönetimi, şimdi veya gelecekte ürün ve hizmet tedarik etmek veya ödül çekilişi, yarışmalar veya promosyonlar dahil);
 • Birleşik Devletler’de yer alan hizmet sağlayıcımız PowerReviews Inc. ile Değerlendirmeler’in yönetimi adına. Değerlendirme bıraktığınız anda paylaştığınız Veri’ye PowerReviews erişebilecektir. Bu şirkete Veri aktarımı, PowerReviews’ın üye olduğu “Gizlilik Kalkanı” ile uyumlu olacak şekilde gerçekleştirilecektir;
 • devralma olması halinde şirketimizin alıcısı ile;
 • yasalarla, geçerli yasal düzenlemelerle, mahkeme emri veya düzenlemelerle belirtilmiş veya yetkilendirilmiş üçüncü kişi ile, veya paylaşmanın herhangi bir soruşturma veya işlem için zorunlu olması halinde ülkesel sınırlar içinde veya bir başka ülkede.

Son olarak, Veriler'inizi iç idari işlem amaçları için Groupe SEB şirketleri ile yasal hükümlerle uyumlu olarak (özellikle Avrupa Veri Koruma Yönetmeliği Madde 6(1) ve aynı Yönetmelik'in 48. Resitali ile).


Avrupa Birliği dışında bir ülkeye yukarıda bahsedilen şekilde veri aktarımı yapılırsa, verinizi korumak için yürürlükte olan mevzuat kapsamında gerekli önlemleri alacağız. Benzer şekilde, AB dışında bulunmanız durumunda, Veri’niz Avrupa Veri Koruma Yönetmelik uyumlu olacak şekilde işleneceği AB sınırları içerisine aktarılacaktır.


Verimi ne kadar süre saklıyorsunuz?

Veri'nizi ticari ilişkimiz süresince ve Kullanım Koşulları ve Şartları'nda belirtilen amaçların gerçekleşmesi için zorunlu olan süre boyunca saklıyoruz. Bu sürenin ötesinde, Veri'nizi yalnızca yasal veya düzenleyici zorunluluklara uymak adına veya hakkımız veya sözleşmenin ispatı olması adına saklıyoruz.


Veriler'im üzerinde haklarım

Haklarım nelerdir?

Uygulanabilir yasal hükümlerle uyumlu olarak, size aşağıda belirtilen hakları tanıyoruz:


Erişim hakkı


Veri'nizin bir kısmına veya tamamına erişim talep edebilirsiniz.


Düzeltme hakkı


Güncel veya doğru olmayan size ait Veriler'in bir kısmının ya da tamamının düzeltilmesini talep edebilirsiniz.


Silme hakkı


Özellikle Veriler toplanma amaçlarının ifası için artık gerekli değilse veya Veri işleme izninizi geri aldığınızda Veriler'inizin bir kısmının ya da tamamının silinmesini talep edebilirsiniz.


İtiraz hakkı


Takip ettiğimiz meşru menfaatler doğrultusunda Veriler'inizin işlenmesine dilediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz. Ancak, belirtmek isteriz ki talebinize rağmen veri işleme işlemenin devamı etmesini meşru kılan yasal veya zorunlu nedenler olması halinde veya yasal haklarımızı kurmak, kullanmak veya korumak üzere verilerinizi işlemeye devam etmek zorunda kalabiliriz.


Sınırlama hakkı


Aşağıda belirtilen durumlarda Veriler'inizin sınırlı şekilde işlenmesini (işleme değil, yalnızca saklama) talep edebilirsiniz:
1) Veriler’inizin doğruluğu konusunda yaptığınız itirazları takip eden Veriler’inizin doğruluğunu kontrol etmemiz için gereken süre boyunca;
2) İşlemenin hukuka aykırı gerçekleştiğini düşünüyorsanız ve silme yerine Veri’nin sınırlı kullanımını talep ettiyseniz;
3) Veriler’inizi işlemek için bizim herhangi bir gereksinimimiz kalmaması ancak sizin kayıt, haklarınızı kullanma veya koruma amaçları için bu Veriler’e hala ihtiyaç duymanız halinde,
4) Veri’nizin işlenmesine itiraz etmeniz ya da Veri işleme faaliyetini sınırlandırmak istemeniz halinde, belirttiğimiz meşru nedenlerin devam eden Veri işlememizi meşrulaştırıp meşrulaştırmadığının tesis edilmesine ilişkin kontrollerin yapıldığı esnada.


Taşıma hakkı


Toplanmasına izin verdiğiniz Veriler veya sözleşmenin ifası esnasında toplanan Veriler'inizin üçüncü kişilere aktarılmasını talep etme hakkınız bulunmaktadır.


İzninizi geri çekme hakkı


İzninizi gerektiren işlemeler için () izninizi her zaman geri çekebilirsiniz.


Verinizi ölümünüzden sonra kontrol etme hakkı


Ölümünüz sonrasında Veriler'inize ne yapılacağına ilişkin bize talimatlar verme hakkınız bulunmaktadır.


Haklarımı nasıl kullanabilirim?

Müşteri sayfanızda yer alan veri yönetimi ile ilgili linke tıklayarak, doğrudan "İletişim" sayfasına giderek, veya Site / Uygulama'da yer alan telefon numarasından müşteri hizmetleri departmanını arayarak haklarınızı kullanabilirsiniz.

Ayrıca, veri koruma otoritesine şikayette bulunma hakkınız vardır.


Pazarlama tercihleriniz

Ortaklarımızdan bir veya daha fazla Groupe SEB markaları tarafından Site / Uygulama’da sunulmuş ürün ve hizmetlerle ilgili olarak profiliniz baz alınarak seçilmiş ilgilinize çekebilecek, tercihlerinizle ilişkili promosyon veya ticari teklifleri posta, elektronik posta, SMS ve anlık bildirimler yoluyla alabilirsiniz.

Her zaman mesajdaki link ile aboneliği kaldırarak veya akıllı telefonunuzda veya anlık bildirimler için tabletinizde bulunan parametrelerle veya müşteri sayfasına giriş yaparak pazarlama amacıyla mesaj almamayı seçebilirsiniz.


Çerezler

Çerezler'in yönetimi

Site / Uygulama'yı kullanımınız esnasında, Çerezler cihazınıza özellikle de bilgisayarınıza, tabletinize ya da akıllı telefonunuza yerleşebilir.

Çerez kullanımımız, Çerezler cihazınıza yerleştirilmeden önce tarafınızdan alınmış, açık, ön, spesifik onayınıza bağlıdır. Rızanızı, Çerezler’in kullanım amaçlarını açık ve belirgin olarak içeren bilgileri ve Çerez kullanımına nasıl itiraz edileceğini belirten bilgiyi içeren banner aracılığıyla elde ediyoruz.

Site / Uygulama'yı kullanarak Kullanım Koşulları ve Şartları ile uyumlu olacak şekilde Çerez kullanımına izin veriyorsunuz. Eğer Çerez kullanımına izin vermiyorsanız, aşağıdaki "İsteğe bağlı Çerezler'i nasıl etkisiz hale getirebilirim?" sayfasındaki talimatları izleyerek Çerezler’i etkisiz hale getirebilirsiniz.


Çerez nedir?

Çerezler, sizi müşteri olarak tanımlayabilen ve kişisel tercihlerinizi (örneğin dil seçimlerinizi) ve teknik bilgileri (tıklama verileri dahil) kaydedebilen metin dosyalarıdır.

“Piksel etiketleri” olarak da bilinen web etikletlerini veya “Açık GIF” veya Site / Uygulama’yı nasıl kullandığınızı kontrol edebilen ve Site / Uygulama’da hangi sayfaları ziyaret ettiğinizi görüntüleyebilen benzer teknolojileri de kullanabiliyoruz.


Hangi Çerezler'i kullanıyoruz?

Site / Uygulama'da farklı tür Çerezler kullanıyoruz:


Gerekli Çerezler


« Gerekli » Çerezler Site / Uygulama'daki esas fonksiyonlara erişiminizi sağlar. Tarayıcınızdaki parametreleri kullanarak onları silebilirsiniz ancak bu Çerezler olmadan Site / Uygulama'yı doğru bir şekilde kullanamazsınız.


İsteğe bağlı Çerezler


« Kişiselleştirilmiş » Çerezler, Site / Uygulama'nın kullanımı için gerekli değildir ancak, Site / Uygulama'yı kullanmanızı kolaylaştırır ve deneyiminizi kullanıcı dostu hale getirir.


« İzleyici ölçümü » Çerezler'i, trafik, trend, kullanım analizi yapmamızı ve Site / Uygulama'da herhangi bir arızayı tespit etmemizi sağlıyor. İhtiyaçlarınızı karşılamak için bu bize, Site/ Uygulama dizayn ve içeriğinin yanında deneyiminizi artırma konusunda yardımcı olmaktadır.


« Reklamcılık » Çerezleri, Site’mizde gösterildiği şekilde veya internette gezinirken, ilgi alanlarınızla ilgili uygun reklamları size göndermek için kullanılıyor. Eğer reklamcılık Çerezleri’ni reddederseniz, Site / Uygulama üzerinden veya internette yalnızca hedeflenmemiş reklamcılık faaliyetleri gösterilecektir.


« Sosyal medya » Çerezleri, özellikle Facebook ve Twitter paylaşma butonları aracılığıyla Site içeriğini arkadaşlarınızla paylaşmanızı sağlamaktadır. Sosyal medya yayıncıları, bu nedenle cihazınızda bulunan Çerezler’i ilgili paylaşım araçlarını kulanımınız esnasında bilgi toplamak ve edinmek için depolamaktadır.


İsteğe bağlı Çerezler'i nasıl etkisiz hale getirebilirim?

Site / Uygulama’yı ilk kullanımınızda bir banner, ilgili Çerezler’in varlığı konusunda size bilgilendirir ve tercihlerinizi bildirmeye davet edilirsiniz. Onlar sadece Site / Uygulama’yı kullanmaya devam etmeniz vasıtasıyla kabul etmeniz halinde yerleşeceklerdir.


Her zaman Çerezler'in yerleştirilmesini Site’nin her sayfasında bulunan linke tıklayarak / Uygulama menüsünden yönetebilirsiniz.


Uygulanacak Hukuk - Yargı Yetkisi

1/ Birleşik Devletler dışında yaşıyorsanız: İşbu Kullanım Koşulları ve Şartları ikamet ettiğiniz yerdeki geçerli yasalara tabidir. Anlaşmazlıkların sulh ile çözümlenememesi halinde, bütün anlaşmazlıklar yetkili mahkemeye yönlendirilecektir.


2/ Birleşik Devletler'de yaşıyorsanız:


a) Zorunlu Bağlayıcı Tahkim Yargılaması. İşbu Kullanım Koşulları ve Şartları’nın tarafları, bireysel olarak son ve bağlayıcı tahkim yargılamasının herhangi bir şekilde alışverişiniz, servislerimiz, Site / Uygulama veya işbu Kullanım Koşulları ve Şartları ile ilgili veya bunlardan doğan gayri resmi olarak çözümlenememiş herhangi bir veya bütün ihtilaflar ve talepler için tek ve yegane forum ve çare olduğunu kabul etmektedir. Yukarıdakilere bağlı olmaksızın, patent, telif hakkı, marka, ticari sır, özel veya kamusal hakka ilişkin ihtilaf veya talepler tahkim yargılaması ile çözümlenemez ve taraflar bunun yerine ilgili ihtilafın yalnızca Essex County, New Jersey’de bulunan eyalet mahkemesinde veya federal mahkemede çözümleneceğine karar vermişler ve bu mahkemelere münhasır yargı yetkisi vermişlerdir. Taraflar, işbu Kullanım Koşulları ve Şartları altında gerçekleşen tahkim yargılamalarında Federal Tahkim Yasası’nın ve federal tahkim hukukunun uygulanacağını kabul ederler (farklı bir hukuk seçim düzenlemesine rağmen).

İşbu Kullanım Koşulları ve Şartları altında yürütülen Tahkim Yargılaması, Amerikan Tahkim Birliği ("AAA") tarafından yürütülecektir. 75.000 $’a eşit veya bu bedelden daha az (avukatlık ücretleri, masraflar ve iddia edilen cezai zarar veya cezalar hariç) talepler için AAA’nın Tüketici Tahkim Kuralları uygulanacaktır; 75.000 $’ı aşkın talepler için AAA’nın Ticari Tahkim Kuralları uygulanacaktır. AAA’nın kuralları aşağıdaki linkte mevcuttur: https://www.adr.org.


Herhangi bir Tahkim Bildirimi aşağıda belirtilen adresimize postalanmalıdır:

Buchanan Ingersoll & Rooney PC
One Oxford Centre
301 Grant Street, 20th Floor
Pittsburgh, PA 15219-1410
Att: Wendelynne Newton


b) Grup Davasından Feragat İLGİLİ YASA ILE İZİN VERİLEN EN GENİŞ ÖLÇÜDE, HERHANGİ BIR UYUŞMAZLIK İÇİN GRUP DAVASI ŞEKLİNDE TAHKİM YARGILAMASINDA YER ALMA VEYA DİĞERLERİ ADINA SÖZDE DAVA VEKİLLİĞİ YAPILAN DAVA HAKLARI SÖZ KONUSU OLMAKSIZIN TAHKİM YARGILAMASI YALNIZCA BİREYSEL OLARAK YÜRÜTÜLECEKTİR .
Bütün tarafların yazılı rızası olmadan uyuşmazlıklar birleştirilemez veya konsolide edilemez.Tahkimin adlandırılmış tarafı olmayan herhangi bir kişi ile yaşanan ihtilaftaki sorunlara ve taleplere ilişkin olarak herhangi bir tahkim kararının önleyici etkisi yoktur.
GRUP DAVASINDAN FERAGAT'in icra edilemez olması halinde herhangi olası grup davası ancak yetkili mahkeme önünde jüri olmadan ve tahkim yargılaması yapılmadan görülebilir.


c) Jüri Yargılaması dahil Haklardan Feragat Taraflar tahkim yargılamasında anlaşarak, uyuşmazlıklarının çözümü içim mahkeme yargılaması ya da idari süreçler gibi diğer uyuşmazlık çözüm yollarına başvurma haklarından feragat ettiklerini anlar ve kabul ederler. Tahkim yargılaması kuralları farklıdır. Hakim veya jüri yoktur ve hakem kararını incelemesi çok sınırlıdır. BİR İDDİANIN TAHKİM YARGILAMASI YA DA MAHKEME YARGILAMASI İLE ÇÖZÜLECEK OLMASI FARKETMEKSİZİN, İKİMİZ DE AYRICA, HERHANGİ BİR TALEP VEYA İHTİLAFIN JÜRİ KARŞISINDA ÇÖZÜLMESİNE İLİŞKİN HER TÜR HAKKIMIZDAN FERAGAT ETMİŞ OLDUĞUMUZU KABUL EDİYORUZ.