Redaktör

Webbplats
TEFAL – OBH NORDICA Group AB, Löfströms Allé 5, 17407 Sundbyberg, Sverige.


Applikation
SEB DEVELOPPEMENT, ett « société par actions simplifiée », med sitt registrerade kontor på 112 Chemin du Moulin Carron CS 90229, 69130 Ecully, Frankrike, och registrerat i Lyons Handels- och företagsregister under nummer 016 950 842.

Värdleverantör

Webbplats
Webbplatsen görs tillgänglig via servrar tillhörande SEB DEVELOPPEMENT, av Equinix (France) SAS, med sitt registrerade kontor på 114 rue Ambroise Croizat, 93200 SAINT-DENIS, Frankrike, och registrerat i Bobignys Handels- och företagsregister under nummer 429 840 853.

Applikation
Applikationen görs tillgänglig inom EU av Amazon Web Services Inc, PO Box 81226, Seattle, WA 981808-1226 – USA. https://aws.amazon.com/fr/compliance/eu-data-protection/.

Personuppgiftsansvarig för Webbplatsen / Applikationen

Den personuppgiftsansvariges identitet beror på databehandlingens syfte.

Skapande och hantering av användarkonton:
SEB DEVELOPPEMENT, ett « société par actions simplifiée », med sitt registrerade kontor på 112 Chemin du Moulin Carron CS 90229, 69130 Ecully, Frankrike, och registrerat i Lyons Handels- och företagsregister under nummer 016 950 842.

Användning av data i marknadsföringssyften (t.ex. nyhetsbrev osv.):
TEFAL – OBH NORDICA Group AB, Löfströms Allé 5, 17407 Sundbyberg, Sverige.

Hantering av ordrar lagda på vår Webbplats eller när det är tillämpligt, på Applikationen:
SEB INTERNATIONAL SERVICE (SIS), ett « société par actions simplifiée », med sitt registrerade kontor på Rue des Chars, 70310 Faucogney et La Mer, Frankrike, och registrerat i Vesouls Handels- och företagsregister under nummer 399 014 216.