Urednik

Stranica
SEB MKU & P d.o.o. sa sjedištem na adresi Sarajevska 29, 10000 Zagreb, Hrvatska.


Aplikacija
SEB DEVELOPPEMENT, «société par actions simplifiée», sa sjedištem na adresi 112 Chemin du Moulin Carron CS 90229, 69130 Ecully, Francuska, registrirano pri Registru trgovačkih društava u Lyonu pod brojem 016 950 842.

Pružatelj usluga smještaja na poslužitelju

Stranica
Stranica je smještena na poslužiteljima društva SEB DEVELOPPEMENT, od strane Equinix (Francuska) SAS-a, sa sjedištem na adresi 114 rue Ambroise Croizat, 93200 SAINT-DENIS, Francuska, registrirano pri Registru trgovačkih društava u Bobignyju pod brojem 429 840 853.

Aplikacija
Aplikacija je smještena unutar Europske unije od strane Amazon Web Services Inc-a, PO Box 81226, Seattle, WA 981808-1226 – SAD. https://aws.amazon.com/fr/compliance/eu-data-protection/.

Voditelj obrade podataka za Stranicu / Aplikaciju

Identitet Voditelja obrade podataka ovisi o svrsi obrade podataka.

Izrada i upravljanje korisničkim računom
SEB DEVELOPPEMENT, «société par actions simplifiée», sa sjedištem na adresi 112 Chemin du Moulin Carron CS 90229, 69130 Ecully, Francuska, registrirano pri Registru trgovačkih društava u Lyonu pod brojem 016 950 842.

Korištenje podataka u svrhe marketinga (npr. Newsletteri itd.)
SEB MKU & P d.o.o. sa sjedištem na adresi Sarajevska 29, 10000 Zagreb, Hrvatska.

Upravljanje narudžbama na našoj Stranici ili, ako je primjenjivo, Aplikaciji
SEB INTERNATIONAL SERVICE (SIS), «société par actions simplifiée», sa sjedištem na adresi Rue des Chars, 70310 Faucogney et La Mer, Francuska, registrirano pri Registru trgovačkih društava u Vesoulu pod brojem 399 014 216.