Εκδότης

Ιστοσελίδα
Η SEB Groupe Ελλάδος ΑΕ που έχει την καταστατική της έδρα στην Οδό Καβαλιεράτου 7, 14564 Κάτω Κηφισιά, Αθήνα, Ελλάδα (αριθμός μητρώου 388669/01/AT/13/97/253).


Εφαρμογή
Η SEB DEVELOPPEMENT, μια « απλοποιημένη κατά μετοχές εταιρεία », που έχει την καταστατική της έδρα στην Οδό Moulin Carron 112 CS 90229, 69130 Ecully, Γαλλία, και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών της Λυών υπό τον αριθμό 016 950 842.

Πάροχος Φιλοξενίας

Ιστοσελίδα
Η Ιστοσελίδα φιλοξενείται σε διακομιστές της SEB DEVELOPPEMENT, από την Equinix (Γαλλία) SAS, η οποία έχει την καταστατική της έδρα στην Οδό Ambroise Croizat 114, 93200 SAINT-DENIS, Γαλλία, και είναι εγγεγραμμένη Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών της Bobigny υπό τον αριθμό 429 840 853.

Εφαρμογή
Η εφαρμογή φιλοξενείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Amazon Web Services Inc, PO Box 81226, Seattle, WA 981808-1226 – USA. https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center/?nc1=h_ls

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων για την Ιστοσελίδα / Εφαρμογή

Η ταυτότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων εξαρτάται από τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων.

Δημιουργία και διαχείριση ενός λογαριασμού χρήστη
Η SEB DEVELOPPEMENT, μια « απλοποιημένη κατά μετοχές εταιρεία », που έχει την καταστατική της έδρα στην Οδό Moulin Carron 112 CS 90229, 69130 Ecully, Γαλλία, και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών της Λυών υπό τον αριθμό 016 950 842.

Χρήση των δεδομένων για σκοπούς προώθησης (π.χ. Ενημερωτικά δελτία κλπ.) και εξυπηρέτηση καταναλωτών.
Η SEB Groupe Ελλάδος ΑΕ που έχει την καταστατική της έδρα στην Οδό Καβαλιεράτου 7, 14564 Κάτω Κηφισιά, Αθήνα, Ελλάδα (αριθμός μητρώου 388669/01/AT/13/97/253).

Διαχείριση παραγγελιών που καταχωρούνται στην Ιστοσελίδα μας ή, όταν εφαρμόζεται, στην Εφαρμογή
Η SEB INTERNATIONAL SERVICE (SIS), μια « απλοποιημένη κατά μετοχές εταιρεία », που έχει την καταστατική της έδρα στη Οδό Chars, 70310 Faucogney et La Mer, Γαλλία, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών της Vesoul υπό τον αριθμό 399 014 216.